นมแม่กินนานขนาดไหน

คุณแม่ให้นมลูกได้ตราบเท่าที่ต้องการ และขึ้นอยู่กับลูกด้วย การให้นมแม่ในแต่ละช่วงวัยของลูกในขวบปีแรกก็จะได้รับประโยชน์ที่แตกต่างกัน โดยอาจพิจารณาถึงขอดี ดังนี้

หลังคลอดวันแรก

สำหรับลูก

ลูกจะได้รับโคลอสตรัม เปรียบเสมือน “วัคซีนธรรมชาติ” ของทารกแรกคลอด ถึงแม้จะมีปริมาณน้อย แต่เป็นอาหารที่มีคุณภาพมากย่อยง่ายกว่านมวัว เพราะธรรมชาติสร้างมาให้เลี้ยงงลูกอ่อนโดยเฉพาะ

สำหรับแม่

ขณะทารกดูดนมแม่ จะมีฮอร์โมนหลั่งออกมาทำให้มดลูกหดรัดตัว คุณแม่จึงไม่ตกเลือดหรือเสียเลือดมาก

หลังคลอดผ่านไปแล้ว 4-6 สัปดาห์

สำหรับลูก

นมแม่ใสขึ้น แต่มีคุณค่าอาหารไม่ยิ่งหย่อนกว่าโคลอสตรัม หากเด็กได้รับนมแม่ในช่วงนี้จะมีภูมิคุ้มกันโรค แม่ใครที่บ้านป่วย ลูกก็ยังแข็งแรงดี

สำหรับแม่

ถ้าได้ให้นมแม่ถึงช่วงนี้ จะพบว่ารูปร่างกลับเข้าที่เข้าทางหุ่นดีเหมือนเดิมแล้วค่ะ

หลังคลอดไปแล้ว 6 เดือน

สำหรับลูก

หากดื่มนมแม่จนถึง 6 เดือน เด็กจะมีระบบภูมิต้านทานโรคอย่างดี จะพบว่าเด็กที่เลี้ยงด้วยนมแม่จะไม่ค่อยแพ้อาหารและจากการศึกษาของประเทศในแถบอเมริกาเหนือ พบว่าเด็กที่ได้รับนมแม่นานถึง 6 เดือน จะมีปริมาณที่เป็นโรคไอกรนหรือหลอดลมอักเสบ น้อยกว่า เด็กที่กินนมแม่ไม่ถึง 6 เดือน

สำหรับแม่

ถ้าคุณแม่ท่านใดที่ให้นมลูกมาจนถึง 6 เดือน จะส่งผลถึงรูปร่าง ร่างกายจะกลับมาหุ่นดี ปกติการก่อนมีลูก

หลังคลอดไปแล้ว 9 เดือน

สำหรับลูก

สมองลูกเติบโตเร็ว จะพัฒนาทางสติปัญญาเต็มที่ มีงานวิจัยว่า เด็กที่กินนมแม่จะมีคะแนนไอคิวโดยเฉลี่ยสูงกว่าเด็กแรกเกิดที่กินนมขวดถึง 8 จุด และยังพบว่าเด็กจะมีความมั่นคงทางจิตใจ รู้สึกปลอดภัย ซึ่งเป็นปัจจัยทางอารมณ์ที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ควบคู่กันพัฒนาสติปัญญาด้วย

สำหรับแม่

การอุ้มชูลูกด้วยความรัก นอกจากจะสร้างความอบอุ่นใจให้ลูกแล้ว คุณแม่ยังได้รู้จักอารมณ์ของตนเอง ได้รับประโยชน์จากการตอบสนองของลูกที่มีต่อแม่ ให้ความสุขไม่น้อยเลย

หลังคลอดไปแล้ว 1 ปี

สำหรับลูก

สมาคมกุมารแพทย์สหรัฐอเมริกาแนะนำว่า ถ้าเป็นไปได้ก็ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 1 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารคุณค่าสูงและมีสุขภาพที่แข็งแรง พบด้วยว่าเมื่อเด็กโตขึ้นจะไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับการพูดไม่ชัด เพราะทักษะในการดูดนมช่วยให้เด็กฝึกกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆใบหน้า

สำหรับแม่

พบว่ายิ่งแม่ให้ลูกดูดนมนานขึ้น คุณแม่ก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งต้านนมน้อย

สรูปได้ว่าการที่ลูกกินแม่ เป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับลูก แต่ถ้านานมากเกินกว่า 1 ปี ก็อาจไม่เป็นผลดีต่อคุณแม่ ทำให้คุณแม่เสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านมได้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here