สิ่งที่คุณแม่ต้องรู้ เมื่อลูกน้อยถึงวัยหัดเดิน

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูกน้อยล้วนเป็นเหตุการณ์สำคัญ พ่อแม่อย่างเราก็อดที่จะตื่นเต้นไม่ได้ และการเดินเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ลูกน้อยรู้สึกถึงความเป็นอิสระ โดยปกติแล้วเด็กๆจะเริ่มเกาะยืนเมื่ออายุ 8 – 13 เดือนและก้าวเดินเมื่ออายุได้ประมาณ 9 – 15 เดือน แต่ไม่ควรเดินช้ากว่า 18 เดือน ซึ่งจะเร็วหรือช้าแตกต่างกับไปขึ้นอยู่กับความพร้อมและมั่นใจของตัวเด็กแต่ละคนค่ะ และคุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยหรือมีส่วนร่วมช่วยให้ลูกเดินได้ค่ะ ดังนั้นเมื่อลูกเริ่มถึงวัยหัดเดินสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรทราบและระวัง เพื่อเตรียมพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับลูกน้อยของคุณ

เมื่อถึงวัยหัดเดินคุณแม่ต้องมั่นใจว่าลูกน้อยของคุณพร้อมสำหรับการเดินหรือไม่ เช่น ลูกสามารถเกาะยืนได้ กล้ามเนื้อขาแข็งแรงพอสำหรับการทรงตัว เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ลูกสามารถทรงตัวในการเดินได้ดี สร้างความมั่นใจให้กับลูกน้อย และวันนี้มีเคล็ดลับสำหรับส่งเสริมลูกน้อยหัดเดินมาฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ

– เตรียมบริเวณหรือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับให้ลูกเกาะยืนหรือหัดเดิน พื้นเรียบไร้สิ่งกีดขวางหรืออาจปูพื้นด้วยแผ่นโฟมกันกระแทก เป็นต้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะ

– ควรเดินด้วยเท้าเปล่าจะดีที่สุดสำหรับเด็กหัดเดินบนพื้นที่ไม่นุ่มจนเกินไปหรือให้เดินบนพื้นหญ้า และคุณแม่สามารถช่วยประคองเดินได้ค่ะ

– วางสิ่งของที่ลูกชอบในระดับความสูงที่เหมาะสม สามารถยืนทรงตัวและหยิบจับสิ่งนั้นได้ เพื่อช่วยกระตุ้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาค่ะ

– ลองทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจเอาชนะความกลัวของลูกน้อย เช่น การวางของเล่นหรือตุ๊กตาตัวโปรด เพื่อดึงดูดความสนใจในการเกาะยืนเพื่อหยิบของเล่นชิ้นนั้น หลังจากนั้นให้เพิ่มระยะการเกาะเดินมากขึ้นค่ะ

– สิ่งสำคัญเมื่อลูกสามารถเกาะเดินหรือทำอะไรได้ด้วยตัวเอง คุณพ่อคุณแม่ควรชื่นชมหรือปรบมือเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับลูกน้อยค่ะ

ข้อควรระวังเมื่อลูกเดินได้

เมื่อเด็กๆเดินได้แล้วการสำรวจสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้น ดังนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรระมัดระวังและคำนึงถึงเป็นอันดับแรกคือ เรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะภายในบ้านและบริเวณบ้าน ควรจัดสิ่งของต่างๆให้เป็นระเบียบ สิ่งของที่เป็นอันตรายควรวางให้พ้นมือเด็กๆ ลิ้นชักหรือประตูควรล็อคเมื่อไม่ใช้งาน มุมโต๊ะต่างควรติดกันกระแทกค่ะ