เขย่าหรือโยนเด็ก

เขย่าหรือโยนเด็ก อันตรายถึงชีวิต

การเล่นรุนแรงกับเด็กทารก เช่น การเขย่าแรงๆ การโยนสูงๆ เป็นต้น เป็นการเล่นที่อันตรายสำหรับเด็กค่ะ โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี อาจทำให้เกิดอาการ Shaken baby syndrome ซึ่งเด็ก 1 ใน 3 ที่มีอาการมักจะเสียชีวิตค่ะ ดังนั้นการเล่นเช่นนี้ไม่ควรมองว่าเป็นการเล่นปกติค่ะ หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเด็กชอบและไม่เป็นอะไร แต่ในความเป็นจริงแล้วทำให้เกิดผลเสียตามมามากมาย

Shaken baby syndrome คืออะไร

Shaken baby syndrome คืออะไร

Shaken baby syndrome หรือกลุ่มอาการทารกถูกเขย่าหรือโยนสูงๆ มักพบในเด็กที่อายุน้อยกว่า 1 ปี โดยเฉพาะในวัย 3 – 8 เดือน เกิดจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้เลี้ยงจับเด็กเขย่าแรงๆ หรือโยนสูงๆ แรงนั้นส่งผลกระทบต่อสมองของเด็ก ทำให้เนื้อสมองกระแทกกับกะโหลกศีรษะ ซึ่งโดยปกติสมองของเด็กเล็กจะมีน้ำในช่องสมองมากกว่าเนื้อสมอง แรงกระแทกทำให้เนื้อสมองแกว่งไปมากระแทกกับกะโหลก ส่งผลให้สมองบอบซ้ำ เส้นเลือดรอบเนื้อสมองฉีกขาดเลือดออกในสมอง อาจลุกลามไปจนทำให้เส้นเลือดในจอประสาทตาขาดส่งผลให้ตาบอดได้อีกด้วยค่ะ เมื่อสมองถูกกระทบกระเทือนยังส่งผลต่อพัฒนาการล่าช้า และในเด็กบางรายอาจเสียชีวิตได้ค่ะ เพราะเส้นเลือดในสมองของเด็กเล็กๆยังไม่แข็งแรง โอกาสที่มีการฉีกขาดจึงมีมากกว่าผู้ใหญ่

ทำไมถึงห้ามเขย่า หรือโยนสูงๆ

ทำไมถึงห้ามเขย่าหรือโยน

Father holding his adorable daughter in Paris near the Eiffel tower. Family on vacation in France. Travelling with kids

เนื่องจากเด็กพัฒนาการทางด้านร่างกายยังไม่แข็งแรง การเขย่าเด็กแรงๆทำให้เนื้อสมองแกว่งไปมากระแทกกะโหลกศีรษะ ทำให้สมองเกิดการบอบซ้ำ เส้นเลือดรอบเนื้อสมองฉีกขาดและเลือดออกในสมองได้ เนื่องจากเด็กเล็กมีน้ำในช่องกะโหลกศีรษะมากกว่าเนื้อสมอง เมื่อถูแรงแหว่งไปมาทำให้กระแทกกับกะโหลกศีรษะ และการพยุงศีรษะได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะกล้ามเนื้อคอไม่แข็งแรงค่ะ

อาการ Shaken baby syndrome

อาการที่เด็กถูกเขย่า

ภาวะดังกล่าวไม่แสดงอาการบาดเจ็บออกตามร่างกาย แต่จะเป็นความบอบช้ำภายในสมองซึ่งมักจะมีอาการเหล่านี้คือ ร้องไห้งอแงตลอด อาเจียน เซื่องซึม ไม่ตอบสนองต่อเสียงเรียก หายใจลำบาก หรือหยุดหายใจเป็นพักๆ ชักหมดสติ มีเลือดออกที่ตา และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตทันที

ผลกระทบจากการเขย่าลูกแรงๆ หรือโยนสูงๆ

อาการที่เด็กถูกเขย่า หรือโยนสูงๆ

การเขย่าลูกแรงๆอาจทำให้เกิดอาการ Shaken baby syndrome ซึ่งเด็กที่มีอาการนี้ 1 ใน 3 คน มักเสียชีวิตค่ะ ที่เหลือรอดก็มีโอกาสสูญเสียการมองเห็น(ตาบอด) อัมพาต ลมชัก หรือพัฒนาการล่าช้า สติปัญญาอ่อนได้ค่ะ

การป้องกันอาการ Shaken baby syndrome ในเด็ก

การป้องกัน

เนื่องจากอาการนี้เกิดจาการเขย่าเด็กแรงๆหรือการโยนสูงๆ การป้องกันที่ดีทีสุดคือการประคองศีรษะของลูกน้องเสมอ เนื่องจากกล้ามเนื้อคอยังไม่แข็งแรงและเร็งคอได้ดีพอ ควบคุมอารมณ์ของตัวเองเมื่อเวลาลูกร้องไห้ไม่ควรเขย่าด้วยความโกรธ เพราะการเขย่าไม่ได้ทำให้เด็กหยุดร้อง ควรใช้การปลอบประโลมลูกค่ะ ไม่ควรเล่นกับเด็กด้วยอุ้มเด็กโดยจับใต้รักแร้แล้วเขย่าจนศีรษะสั่นคลอนอย่างรุนแรง หรือการโยนเด็กขึ้นลงสูงๆค่ะ