Shaken Baby Syndrome เป็นการบาดเจ็บภายในอย่างรุนแรงต่อศีรษะของเด็กทารกที่เกิดจากการเขย่าแรง ส่งผลให้เกิดความเสียหายของสมองถาวรและอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะ และโดยทั่วไปมักไม่แสดงอาการออกตามร่างกายค่ะ

ภาวะ Shaken Baby Syndrome คืออะไร

Shaken Baby Syndrome เป็นความเสียหายของสมองในทารกที่เกิดจากการบาดเจ็บของสมอง โดยการเขย่าหรือสั้นแรงๆ เนื่องจากทารกมีมีสมองที่อ่อนนุ่มและกล้ามเนื้อคอที่อ่อนแอมากเมื่อเขย่าแรงทำให้ศีรษะของทารกเคลื่อนไปมาอย่างรุนแรงการ ซึ่งกระตุกสมองภายในกะโหลกศีรษะทำให้มันกระเด้งกลับไปกลับมาส่งผลให้มีเลือดออกในสมอง สมองบวม จอประสาทตาและรวมถึงความเสียหายของกระสันหลังค่ะ ภาวะเหล่านี้มักพบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี

อะไรคือสาเหตุของอาการบาดเจ็บที่สมอง

ทารกมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่สมองเมื่อถูกเขย่าอย่างแรง ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการ Shaken Baby Syndrome สิ่งนี้อาจทำให้น้ำตาในเนื้อเยื่อสมอง หลอดเลือดและเส้นประสาทสมองของเด็กปะทะกับกะโหลกศีรษะทำให้เลือดออกและอาการบวมในสมอง ในเด็กเล็กมีความเสี่ยงสูงต่อการบาดเจ็บของสมองเมื่อถูกเขย่าหรือโยน นั่นเป็นเพราะว่ากะโหลกศีรษะ สมอง เส้นเลือด เส้นประสาทของเด็กแรกเกิดอ่อนมาก และเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดร่างกายกับศีรษะที่ใหญ่และมีน้ำหนัก รวมถึงกล้ามเนื้อคอที่อ่อนแอซึ่งยังไม่สามารถช่วยในการพยุงศีรษะไว้ได้ ดังนั้นเมื่อหัวถูกเขย่าแรงทำให้สมองกระทบกระเทือนเสียหายได้ค่ะ

สัญญาณและอาการของภาวะ Shaken Baby Syndrome

อาการแสดงอาจแตกต่างกันไปในทารกแต่ละคนตามปัจจัยหลายอย่าง เช่น อายุของทารก การใช้กำลังมากเท่าใด ถูกทำร้ายบ่อยเพียงใดและนานเท่าไหร่ ตัวอย่างเช่น อารมณ์หงุดหงิดและร้องไห้อย่างต่อเนื่อง ทารกอาเจียน มีภาวะขาดน้ำ เซื่องซึม ไม่ร่าเริง เป็นต้น และในบางรายไม่มีภาวะรุนแรงมักพบอาการต่างๆดังนี้ อาการชัก หายใจลำบาก ร่างกายของเด็กอาจอ่อนปวกเปียก หัวใจช้า เลือดออกจอประสาทตา และอาจมีอาการอื่นๆร่วมดัวย เช่น กระดูกหัก รอยฟกช้ำ ฯลฯ หากมีภาวะรุนแรงอาจทำให้สมองเสียหายถาวรและเสียชีวิตได้ค่ะ             

ภาวะแทรกซ้อนและผลกระทบระยะยาว

ภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงของ Shaken Baby Syndrome สามารถก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงสำหรับทารกในระยะยาวได้เช่น

  • มีอาการชักและมีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่ไม่สามารถควบคุมได้ และไม่สามารถพูดดูหรือโต้ตอบได้ตามปกติ
  • ตาบอดมีปัญหาในการมองเห็นหรือได้ยิน ไม่สามารถพูดหรือโต้ตอบกับคนอื่นได้ตามปกติตลอดชีวิต
  • ความพิการทางปัญญาที่สามารถส่งผลกระทบต่อทุกด้านของชีวิตเด็ก  
  • ความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้
  • ปัญหาทางอารมณ์หรือพฤติกรรม
  • เด็กบางคนเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ

การป้องกัน Shaken Baby Syndrome

การทำความเข้าใจสาเหตุสำคัญของ Shaken Baby Syndrome เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เราสามารถป้องกันได้ค่ะ ภาวะ Shaken Baby Syndrome สามารถป้องกันได้เนื่องจากอาการนี้เกิดจาการเขย่าหรือโยนทารก ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือ ไม่ควรการทำรุนแรงในทารกแรงเกิด เช่น การโยน การเขย่า การไกวไปมาแรงๆ เนื่องจากในบางรายกระทำโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์นั่นเองค่ะ หรือในคนอาจเข้าใจว่าเมื่อเด็กร้องไห้การเขย่าจะช่วยให้สามารถหยุดร้องไห้ได้จึงใช้วิธีการเข่าตัวเด็กแรงๆ เป็นต้น และควรประคองศีรษะและต้นคอของเด็กเล็กไว้ เนื่องจากกล้ามเนื้อคอยังไม่แข็งแรงไม่สามารถรองรับหรือพยุงศีรษะของตัวเองไว้ได้ค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here