เตรียมตัวเป็นพ่อแม่

การดูแลเด็กแรกเกิด สำหรับพ่อแม่มือใหม่ : การเตรียมตัวเป็นพ่อแม่

อย่างแรก ต้องขอแสดงความยินดีและขอตอนรับสมาชิกใหม่ของคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะ  9 เดือนที่คอย วันนี้ก็มาถึง เมื่อลูกน้อยเกิดมาแล้วอยู่ในอ้อมแขนของเราแล้ว มันเป็นอะไรที่อธิบายไม่ถูก ซาบซึ้ง ดีใจ ปลื้มใจ น้ำตาของคุณแม่หลายๆท่านต้องไหลด้วยความดีใจเป็นแน่ ขอแสดงความดีใจและขอเป็นกำลังใจในการเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ และเพื่อเป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการเลี้ยงให้ลูกให้เติบโตอย่างสมบูรณ์และสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ สิ่งแรกที่คุณพ่อคุณควรทำคือการสัมผัสลูกด้วยความรัก

คุณพ่อคุณแม่รู้หรือไม่ว่า เด็กสามารถรับรู้ได้ถึงการสัมผัสทางกายได้ การสัมผัสโดยการกอด การจูบ และการอุ้มจากพ่อแม่ นอกจากจะเป็นการสร้างความอบอุ่นให้กับเด็กแล้ว การสัมผัสดังกล่าวจะช่วยในการเพิ่มการพัฒนาการของสมองให้เซลล์ในสมองได้เพิ่มจำนวนให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เสริมสร้างความฉลาดให้กับลูกอีกด้วย

ในปัจจุบันที่โลกได้วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ก้าวไกล สิ่งจำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากบุคลากรที่มีความเก่ง ฉลาดแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นและความสำคัญก็คือการปลูกจิตสำนึกที่ดี เพื่อให้สังคมของเราก้าวหน้าที่ทันสมัย โดยที่มีความสุขสงบควบคู่ไปด้วย ดังนั้น คนเป็นพ่อเป็นแม่ ต้องปลุกจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกของคุณ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับจริยธรรมที่ดี สอนไปพร้อมกับความรู้ในด้านอื่นๆ เพื่อให้ลูกเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพทั้งทางกายและทางใจ นี่คือภาระหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ ที่ต้องพึงกระทำค่ะ

หลักการการเลี้ยงดูลูก มีด้วยกัน 4 ข้อ ดังนี้

  • สอนให้เป็นคนดี

สอนให้เป็นคนดี

เด็กแรกเกิดยังไม่สามารถรับรู้ว่าอะไรถูกต้อง อะไรไม่ถูกต้อง ยังใช้สัญชาตญาณความเป็นเด็กแรกเกิดในการเรียกร้องสิ่งต่างจากทางร่างกาย แต่ก็พร้อมที่จะรอรับการอบรมสั่งสอนจากคนเป็นพ่อ และคนเป็นแม่ ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ และญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเด็กจะรับรู้และจะเลียนแบบพฤติกรรมที่เหมาะสม และถูกต้องจากการกระทำของพ่อแม่ผ่านสายตามองเห็น และพยายามหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่ดีต่อหน้าเด็ก

  • การปลูกฝังความคิดที่ดี ที่ถูกต้อง ตั้งแต่เด็ก

การปลูกฝังความคิดที่ดี ที่ถูกต้อง ตั้งแต่เด็ก

คุณพ่อคุณแม่ ควนสอนให้ลูกในสิ่งดีต่าง เช่น การสอนไม่ให้เป็นคนเห็นแก่ตัว สอนให้รู้จักแบ่งปัน มีความเมตตา สอนให้รู้จักการรับผิดชอบ เคารพให้สิทธิ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น พยายามสอนตั้งแต่ลูกของเราที่ยังเล็ก สอนเรื่อยๆ ปลูกฝังให้จำได้จนเติบโต

  • สอนทักษะการใช้ชีวิต

สอนทักษะการใช้ชีวิต

ในช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิด – อายุ 4 ปี พัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กจะมีความรวดเร็ว ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่สามารถกระตุ้นเซลล์สมองของลูกให้มีการพัฒนาการไปถึงขีดสุด พร้อมกับปลูกฝังทักษะต่างๆให้ลูกของคุณทั้งในเรื่องลักษณะนิสัย ค่านิยมต่างๆ และพฤติกรรมที่ดี ถูกต้อง เหมาะสมให้ติดตัวเด็ก เพื่อสัมฤทธิ์ผลในการเรียนรู้ และความสำเร็จในชีวิต

  • การสอนวินัยให้กับเด็ก

การฝึกเด็กให้มีวินัย สามารถทำได้ตั้งแต่อยู่ที่บ้าน กับสิ่งต่างๆ ภายในบ้านได้ ให้มีวินัยติดตัวไปจนโต ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ อย่างสงบสุข

การฝึกวินัยควรสอนตั้งแต่เด็กยังเล็ก ดังภาษิตที่ว่า “ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก” เพราะไปหัดตอนโต ก็จะหัดยาก ดังนั้นควรสอนที่เค้ายังเล็กๆ ให้ทำเป็นกิจวัตร ปลูกฝัง จดจำไปจนโต แต่อย่าสอนแบบบังคับฝืนใจ ค่อยๆ สอน ค่อยๆเป็นค่อยไป ไม่ให้เกิดความเครียดกับเด็ก อีกเรื่องที่ขาดไม่ได้ การสอนเรื่องมารยาทต่างๆ ให้มีความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ ให้พูดจามีสัมมาคารวะ เพื่อจะได้ลูกเราน่าเอ็นดู เป็นที่รักใคร่ ของคนรู้จักหรือทั่วไป

การสอนเด็กทั้ง 4 ข้อนี้ ดิฉันขอการันตรีได้เลยว่าลูกของคุณจะเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพทั้งทางกายและทางใจ และจะเป็นที่ชื่นชอบ รักใคร่ ใครเห็นใครก็ชม ค่ะ