เด็กจมน้ำ อุบัติเหตุอันดับ 1 ของเด็กไทยต่ำกว่า 5 ขวบ

เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มักเกิดจากการเผอเรอชั่วขณะของผู้ปกครอง ซึ่งบางครั้งไม่คิดว่าแหล่งน้ำในภาชนะในบ้านจะทำให้เด็กจมน้ำได้ เนื่องจากเด็กเล็กมีการทรงตัวไม่ดี จึงทำให้ล้มในท่าศีรษะทิ่มลมได้ จึงมักพบเด็กจมน้ำสูงในแหล่งน้ำภายในบ้าน หรือรอบ ๆ...

พัฒนาการเด็กวัย 1 ปี มีอะไรบ้าง

การพัฒนาการเด็กวัย 1 ปี จะเริ่มทำกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตัวเองมากขึ้น เช่น เริ่มจากเรื่องการยืนเดินนั่งเมื่อถูกดึงตัวขึ้น เด็กน้อยจะยืนได้เองโดยไม่ต้องมีคนพยุง แต่อาจจะยืนได้เพียงชั่วครู่เท่านั้นและเด็กน้อยจะสามารถเกาะตามเฟอร์นิเจอร์เพื่อเดินได้ด้วยตัวเองแล้ว...

เด็กนอนกลางวัน ช่วยเรื่องความจำและพัฒนาการลูก จริงหรือ ?

การให้นอนของเด็กทารกเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะมีผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กทารกไปจนถึงเด็กเล็ก ไม่เพียงเท่านี้ ได้มีผลงานวิจัยระบุว่าการที่ให้ลูกนอนกลางวันจะมีส่วนช่วยให้ลูกมีความจำดี ส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกให้เร็วขึ้น และผลการวิจัยยังแสดงการทดลองให้เห็นว่า การที่ลูกนอนหลับ ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มพลังให้แก่ร่างกาย และช่วยพัฒนาสมองของเด็กทารกเท่านั้น...

พัฒนาการเด็กทารก 1 เดือน

การพัฒนาการเด็กใน่วง 1 ปีแรก เด็กทารกจะพัฒนาการในด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเด็กในช่วงนี้จะมีการพัฒนาการในด้านต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละเดือน และไม่เพียงเท่านี้ เด็กเพศชาย...

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงในเด็ก (Spinal Muscular Atrophy (SMA)) โรคทางพันธุกรรมที่พ่อแม่ต้องระวัง

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง Spinal Muscular Atrophy (SMA) ที่มาของโรคเกิดจากความเสื่อมของ Motor meuron ทำใหผู้ป่วยเกิดการสูญเสียการส่งสัญญาณของไขสันหลังไปยังกล้ามเนื้อ...