พัฒนาการของลูกน้อยกับการเข้าสังคม ช่วงอายุ แรกเกิด-8 ปี

ตารางการพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย ตั้งแรกเกิดถึง 8 ปี ซึ่งแต่ละช่วงวัยจะมีการพัฒนาการที่ตามการเจริญเติบโตตามร่างกาย

แต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องตกใจไป หากลูกของคุณไม่พัฒนาการตามตารางนี้ ซึ่งเด็กแต่ละคนพัฒนาการที่แตกต่างกันออกไป บางคนช้า บางคนเร็ว แต่ก็ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดสิ่งผิดปกติในตัวลูก แต่หากผิดปกติจริงๆ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ค่ะ

ช่วงอายุ

พัฒนาการ


แรกเกิด-1 ปีครึ่ง


เด็กน้อยในช่วงอายุนี้ จะสามารถเรียนรู้ได้เองโดยธรรมชาติ ตามสัญชาตญาณ
ที่จะมีความอ่อนโยนต่อผู้อื่น

1 ปีครึ่ง-2 ปี

ช่วงวัยทองของเด็ก เด็กเรียนรู้ที่จะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ถ้าผู้ปกครองมีการฝึก
สอนดีๆ ลูกจะพูดคำว่า “ขอบคุณ” “สวัสดี” และ “ขอโทษ” จนติดปากได้ แต่กลัว
การอยู่คนเดียว และกลัวคนแปลกหน้า ต้องการความเป็นอิสระไม่ชอบให้ใครบังคับ
ทำตามคำสั่งง่ายๆ ได้ ยังสื่อภาษาไม่ค่อยดีเท่าไหร่

3-4 ปี


เด็กจะสามารถช่วยเหลือตนเองและเริ่มจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้อื่น เล่นกับเด็กคอื่นๆ
ได้ และทำงานเป็นกลุ่มได้ รู้จักการขอโทษ เริ่มแบ่งปันสิ่งของ สามารถปฏิบัติตาม
กฎกติกาง่ายๆ ได้

4-6 ปี


เด็กจะเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นว่าตัวเองต้องทำตามกฎระเบียบที่วางไว้ และค่อยๆ
เรียนรู้ที่จะดูแลรักษาสิ่งของที่เป็นของตัวเอง รู้จักการให้อภัย การขอโทษ เริ่มช่วย
เหลือผู้อื่น มีมารยาทในการอยู่ร่วมกัน

5-7 ปี


เด็กวัยนี้เริ่มโตขึ้น เริ่มรู้จักการเลือกเพื่อของตนเองได้ รู้จักการให้ และการรับ ตั้งใจ
ทำงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้นำผู้ตามที่ดี เล่นหรือทำงานร่วมกันในกลุ่มย่อยได้
และมีมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

7-8 ปี


เด็กค่อยๆ เรียนรู้ทีละนิดว่าทุกการกระทำของตัวเองย่อมมีผลลัพธ์ทั้งบวกและลบ และ
ต้องมีความรับผิดชอบในการกระทำของตัวเองอยู่เสมอน ก่อนจะทำอะไรก็แล้วแต่ ลูก
ต้องนึกถึงผลที่จะตามมาให้ดี