โรคหัด

โรคหัดระบาด กรมคุมโรคเร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี

หัด คือโรคชนิดหนึ่งที่พบการระบาดมากในช่วงฤดูหนาว ซึ่งในปีนี้พบผู้ป่วยในหลายประเทศอย่างต่อเนื่อง นานาประเทศร่วมมือกันเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ของโรคหัด ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เร่งดำเนินการตามมาตรการรณรงค์ป้องกันโรคหัด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุ 1 – 12 ปี ให้ได้รับการฉีดวัคซีนวัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมันในกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับตามเกณฑ์ “ฟรี” ทั่วประเทศ โดยผู้ปกครองสามารถพาเด็กๆเข้ารับการฉีดวัคซีนฟรี ณ สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งถึงเดือนมีนาคม 2563 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 ค่ะ 

โรคหัดคืออะไร

โรคหัด หรือไข้ออกผื่น เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจโดยเกิดจากเชื้อไวรัสหัด(Measles virus) ส่วนใหญ่มักเกิดในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 4 ปี และเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตในเด็กถึงแม้จะมีวัคซีนฉีดป้องกันโรค โรคหัดสามารถติดต่อกันได้ง่ายผ่านการไอ จาม หายใจรดกัน หรือการสัมผัสน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วยโดยตรง รวมถึงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยที่มีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส

โรคหัดในเด็ก

อาการของโรคหัด

โรคหัดจะมีระยะฟักตัว 10 – 14 วันหลังจากได้รับเชื้อไวรัส โดยจะมีอาการทั่วไปดังนี้

  • ในระยะแรกของการติดเชื้อ จะมีอาการคล้ายไข้หวัด อาจมีไข้ขึ้นสูงถึง 40 องศาเซลเซียส มีน้ำมูก ไอแห้งบ่อย เจ็บคอ ตาเยิ้มแดงและจะมีตุ่มคอพลิค (Koplik Spots) หรือตุ่มแดงที่มีสีขาวเล็กๆตรงกลางขึ้นในกระพุ้งแก้ม ซึ่งจะเป็นตุ่มที่เกิดเฉพาะในโรค “หัด” เท่านั้นค่ะ
  • หลังจากมีไข้สูงประมาณ 3 – 4 วัน จะมีผื่นแดงๆกระจายขึ้นตามร่างกาย แขนและขา โดยผื่นจะค่อยๆโตขึ้นและมีสีเข้มขึ้น และหลังจากผื่นคันนี้ 3 – 5 วัน อาการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆและหายไปเองค่ะ แต่สิ่งที่ต้องระวังคือภาวะแทรกซ้อนรุนแรงอื่นๆ

ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงของโรคหัด

ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงมักเกิดกับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี หรือเด็กภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตในเด็กค่ะ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ อุจจาระร่วงซึ่งจะนำไปสู่อาการขาดน้ำ ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ หูอักเสบ เยื่อบุตาอักเสบ ตาบอด ตับอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือสมองอักเสบซึ่งเป็นโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะ หากสงสัยว่าลูกเป็นโรคหัด ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาทันทีค่ะ

ฉีดวัคซีน

การป้องกันโรคหัด

โรคหัดสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนตามกำหนดค่ะ ซึ่งเป็นวัคซีนที่ป้องกันได้ทั้งโรคหัด(Measles) คางทูม(Mumps) และหัดเยอรมัน(Rubella) โดยเข็มแรกจะฉีดตอนอายุ 9-12 เดือน และเข็มที่ 2 ตอนอายุ 2 ขวบครึ่ง ในการฉีดวัคซีนนี้อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้ เช่น มีไข้ ผื่นขึ้นเล็กน้อยคล้ายผื่นโรคหัดและหายไปเองค่ะ นอกจากนี้การป้องกันโรคต่างที่ดีที่สุดคือ การดูแลรักษาสุขภาพของลูกน้อย ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคหัดควรหลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในที่มีผู้คนมาก ห้างสรรพสินค้า หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคหัด เป็นต้น