ผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก คืออะไร

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เรามักได้ยินกันบ่อยๆแต่หลายๆท่านยังสับสนกับคำว่าผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกคืออะไร มีความแตกต่างกันอย่างไร แล้วมีความเกี่ยวข้องอะไรกับประกันสุขภาพ วันนี้แอดมินได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาฝากค่ะ ตามมาเลยจ้า…

ผู้ป่วยใน (IPD)

ผู้ป่วยในคืออะไร

ผู้ป่วยใน (IPD : In Patient Department) หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า “IPD” คือ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป เช่น ป่วยหนักต้องแอดมิดนอนโรงพยาบาล การเข้าผ่าตัด ฯลฯ และให้รวมถึงการรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแต่เสียชีวิตก่อน 6 ชั่วโมง
ในส่วนของประกันส่วนใหญ่ก็จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่เป็นผู้ป่วยในอยู่แล้วค่ะ ซึ่งจะได้รับจากการคุ้มครองจาการทำประกันประเภทนี้ เช่น ค่าใช้จ่ายทั่วไปในโรงพยาบาล ค่าบริการใช้ห้องผ่าตัด ค่า X-ray ค่าตรวจทางชีวเคมี ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ ค่าสินไหมทดแทนในการรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นต้น
ทั้งนี้ เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทประกันกำหนด ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้จากทางบริษัทประกันหรือตัวแทนขายประกันที่คุณสนใจค่ะ

ผู้ป่วยนอก (OPD)

ผู้ป่วยนอกคืออะไร

ผู้ป่วยนอก (OPD : Out Patient Department) หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า “OPD” คือ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่คลินิกหรือโรงพยาบาล โดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เช่น ไข้หวัด ฉีดวัคซีน อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ ฯลฯ หรือการที่เราไปพบแพทย์ รับยา และกลับบ้านโดยที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลค่ะ

โดยส่วนใหญ่ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอกนั้น บริษัทประกันหลายๆบริษัทมักมีข้อกำหนดที่ไม่ต่างกันมากนัก คือ อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัยตั้งแต่อายุ 6 – 69 ปี ในส่วนของการชำระเบี้ยประกันสามารถเลือกชำระได้ทั้งแบบรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และแบบรายเดือนซึ่งเป็นไปตามกรมธรรม์หลักของผู้เอาประกันภัย ซึ่งประกันสุขภาพผู้ป่วยนอกสามารถซื้อแนบท้ายกรมธรรม์หลักได้ทั้งที่เป็นกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่แล้ว หรือกรมธรรม์ใหม่ได้ค่ะ ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอกมักมีการคุ้มครองที่ไม่แตกต่างกันมาก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทั่วไปจากการรักษาพยาบาล ค่ายา ค่าปรึกษา/รักษาแพทย์เฉพาะทาง ค่าบริการทางการแพทย์ ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน(อุบัติเหตุที่ไม่รุนแรง) เป็นต้น
ทั้งนี้เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทประกันกำหนด ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้จากทางบริษัทประกันหรือตัวแทนขายประกันที่คุณสนใจค่ะ

ผู้ป่วยใน (IPD) และ ผู้ป่วยนอก (OPD) สรุปง่ายๆคือ ถ้าต้องนอนโรงพยาบาลคือผู้ป่วยในนั่นเองค่ะ และมีความแตกต่างกันที่วงเงินการคุ้มครองรวมไปถึงการจ่ายค่าเบี้ยประกันที่แตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกันนั้นๆ และในกรมธรรม์ประกันสุขภาพบางฉบับอาจมีการระบุเงื่อนไขข้อตกลงการเบิกค่าสินไหมทดแทนที่แตกต่างกันไป

ดังนั้น การซื้อประกันควรศึกษารายละเอียดและตรวจสอบเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพ เพื่อผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยค่ะ เพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไรเราหรือคนที่รักจะเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ การมีประกันสุขภาพผู้ป่วยใน และการทำประกันสุขภาพเสริมผู้ป่วยนอกก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่มักจะเจ็บป่วยได้ง่าย รู้สึกอุ่นใจ หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะ