Hyperlexia ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคำพูด

ไฮเปอร์เล็กเซีย (Hyperlexia) ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคำพูด

ไฮเปอร์เล็กเซีย (Hyperlexia) เป็นความบกพร่องทางการเรียนรู้ทักษะด้านการพูดและภาษาที่เหมาะสม และอาจเป็นสัญญาณของโรคออทิสติกชนิดหนึ่งค่ะ

Hyperlexia คืออะไร

ไฮเปอร์เล็กเซีย (Hyperlexia) เป็นทักษะและความสามารถในการอ่านได้ดีเกินวัยของตนเอง ซึ่งสามารถหรือมีพรสวรรค์ในการจดจำสิ่งต่างๆได้ขึ้นใจอย่างรวดเร็ว แต่มักจะไม่เข้าใจความหมายของคำหรือที่เรียกว่า ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคำพูดค่ะ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของโรคออทิสติกในเด็กค่ะ แต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กทุกคนที่มีภาวะไฮเปอร์เล็กเซียจะเป็นโรคออทิสติกทุกคนค่ะ

สาเหตุของ Hyperlexia

สาเหตุของการเกิดภาวะไฮเปอร์เล็กเซีย ในเด็กยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดค่ะ ผู้เชียวชาญบางท่านคิดว่าสาเหตุของภาวะ hyperlexia ในวัยเด็กนั้นเป็นผลมาจากการฝึกฝนการอ่านอย่างตั้งใจหรือการครอบงำตั้งแต่เล็ก เช่น การยึดติดกับหนังสือและตัวอักษรบางตัวและอ่านมันทุกวันอย่างต่อเนื่อง มีความสนใจในตัวหนังสือหรือตัวเลขมากเกินไป เป็นต้น

สัญญาณของไฮเปอร์เล็กเซีย (Hyperlexia)

เด็กที่มีภาวะไฮเปอร์เล็กเซียส่วนใหญ่พัฒนาทักษะและเรียนรู้ทางภาษาโดยการฟังเสียง พวกเขาอาจจดจำประโยควลีหรือบทสนทนาทั้งหมดจากหนังสือและโทรทัศน์ ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการสนทนาแบบโต้ตอบค่ะ และอาการหรือสัญญาณทั่วไปที่อาจสักเกตได้มักมีลักษณะคล้ายกับภาวะออทิสติกในเด็ก อาทิเช่น

  • ความยากลำบากในการตอบคำถาม เช่น อะไร, ใคร, ที่ไหน, ทำอะไร เป็นต้น
  • ความหลงใหลอย่างมากกับตัวอักษร ตัวเลขหรือรูปแบบภาพอื่นๆ
  • สามารถท่องจำโครงสร้างประโยคหรือประโยค แต่ไม่เข้าใจความหมายของประโยคเหล่านั้น
  • พูดซ้ำๆโดยที่ไม่มีความหมาย
  • ทักษะการเข้าสังคมทำได้ไม่ดี
  • ความยากลำบากในการโต้ตอบสนทานากับบุคคลคนรอบข้าง
  • ความสามารถทางประสาทสัมผัสที่ละเอียดอ่อน
  • มีทักษะการจำและได้ยินที่ดีเยี่ยม
  • ฯลฯ

ความแตกต่างระหว่างไฮเล็กเซียกับออทิสติก

ไฮเปอร์เล็กเซีย (Hyperlexia) และ ออทิสติก(Autism) นั้นไม่เหมือนกันค่ะแม้ว่าเงื่อนไขลักษณะความบกพร่องทางการเรียนรู้ทักษะด้านการพูดและภาษาคล้ายคลึงกันกัน โดยที่ออทิสติกเป็นความผิดปกติของพัฒนาการที่โดดเด่นด้วยความยากลำบากในการสื่อสารและปัญหาทางด้านพฤติกรรม บางครั้งเด็กออทิสติกอาจแสดงความสามารถสูงกว่าค่าเฉลี่ยในด้านการเรียนรู้ได้ค่ะ อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าเด็กออทิสติกทุกคนไม่ได้เป็นไฮเพล็กซ์เซียและไม่ใช่เด็กที่เป็นออทิสติกทั้งหมดค่ะ

สิ่งสำคัญของการเลี้ยงดูลูกของคุณคือการเข้าใจในสิ่งที่ลูกของคุณเป็นซึ่งจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองเข้าใจรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับเด็กค่ะ