ดูโอดีนั่มตีบตัน (Duodenal Atresia) ความบกพร่องแต่กำเนิด

ดูโอดีนั่มตีบตัน (Duodenal Atresia) เป็นความผิดปกติแต่กำเนิดที่ส่วนบนของลำไส้เล็กที่หาได้ยากซึ่งเกิดขึ้นระหว่าง 1 ใน 6,000 ของการตั้งครรภ์ ภาวะดังกล่าวเกิดขึ้นในลำไส้เล็กขัดขวางการไหลเวียนของของเหลวและสารอาหารตามทางเดินอาหารของทารกในครรภ์ค่ะ

ดูโอดีนั่มตีบตัน (Duodenal Atresia) คืออะไร

ลำไส้เล็กส่วนต้นนั้นเป็นส่วนบนสุดของลำไส้เล็กซึ่งเชื่อมต่อกระเพาะอาหารกับลำไส้เล็กของทารกในครรภ์ ช่องเปิดนี้ช่วยให้อาหารและของเหลวไหลผ่านทางเดินอาหารของทารกในครรภ์ เมื่อลำไส้เล็กส่วนต้นท่อถูกปิดกั้นโดยเยื่อเมือกที่ผิดปกติหรือขาด ทำให้ร่างกายของทารกไม่สามารถย่อยอาหารดูดซับสารอาหารได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้เกิดการสะสมของน้ำคร่ำที่ผิดปกติเนื่องจากทารกในครรภ์ สิ่งนี้อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์ได้ค่ะ

สาเหตุของ Duodenal Atresia

Duodenal Atresia ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่เชื่อว่าอาจเป็นผลมาจากปัจจัยทางพันธุกรรมที่พ่อแม่ไม่สามารถควบคุมได้ หากหากทั้งพ่อและแม่มีลักษณะเดียวกันของยีนด้อยที่มีข้อบกพร่องเหมือนกัน ซึ่งสามารถถ่ายทอดมาสู่ทารกในครรภ์ได้ค่ะ นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากความบกพร่องของหลอดเลือดในตัวอ่อน ซึ่งส่งผลให้ปริมาณเลือดในลำไส้เล็กส่วนต้นลดลงทำให้ลำไส้เล็กส่วนต้นขาดค่ะ 

อาการของ Duodenal Atresia 

สัญญาณของความผิดปกติของลำไส้เล็กส่วนต้นในเด็กสามารถสังเกตเห็นได้ก่อนการคลอดบุตร เนื่องจากภาวะนี้อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์และทำให้เด็กตกอยู่ในความเสี่ยงจึงมีความสำคัญสูงสุดที่จะต้องระวังสัญญาณและอาการต่อไปนี้

อาการระหว่างการตั้งครรภ์ ลำไส้เล็กส่วนต้นไม่สามารถตรวจพบได้ง่ายในระหว่างตั้งครรภ์สัญญาณมักพบเมื่ออัลตราซาวนด์ก่อนคลอดค่ะ

  • ฟองอากาศคู่ เป็นตัวบ่งชี้ความผิดปกติของลำไส้เล็กส่วนต้นที่สามารถมองเห็นได้ง่ายในอัลตร้าซาวด์ หรือเอ็กซ์เรย์ของทารกในครรภ์ที่มีความผิดปกติของลำไส้เล็กส่วนต้น โดยที่ฟองแรกคือภาพของกระเพาะอาหารที่เต็มไปด้วยของเหลว และฟองที่สองคือลำไส้เล็กส่วนต้นที่เต็มไปด้วยของเหลว
  • น้ำคร่ำมากเกินไป ในระหว่างการตั้งครรภ์ปกติน้ำคร่ำจะถูกกลืนและย่อยโดยทารกในครรภ์ แต่ทารกที่มีความผิดปกติของลำไส้เล็กส่วนต้นส่งผลให้มีการสะสมของน้ำคร่ำมากเกินไปทำให้มดลูกขยายใหญ่ขึ้น หากรุนแรงอาจทำให้มารดาเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดค่ะ

อาการทารกหลังคลอด อาการของ Duodenal Atresia ในทารกหลังคลอดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการอุดตัน อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบางครั้งไม่อาจพบอาการผิดปกติภายหลังคลอดนานเป็นเดือนหรือปีค่ะ

  • ท้องบวม หลังคลอดทารกอาจแสดงอาการท้องส่วนบนที่ขยายหรือบวม เนื่องจากการสะสมของของเหลวในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นที่ถูกปิดกั้นค่ะ
  • อาเจียน ทารกหลังคลอดอาจอาเจียนน้ำดีซึ่งเป็นสารคัดหลั่งสีเขียวเหลืองที่เกิดจากตับค่ะ
  • การเคลื่อนไหวของลำไส้ผิดปกติ ทารกแรกเกิดจะขับอุจจาระสีดำเข้มหรือที่ส่วนใหญ่มักเรียกกันว่าขี้เทา แต่ในกรณีที่ทารกมีภาวะ Duodenal Atresia มักมีอาการท้องผูกค่ะ

การรักษา Duodenal Atresia

Duodenal atresia แม้ว่าจะได้รับการวินิจฉัยก่อนคลอด แต่ไม่สามารถรักษาได้จนกว่าทารกจะคลอดค่ะ โดยการผ่าตัดเปิดลำไส้เล็กส่วนต้นที่เกิดการอุดต้นหรือปิดกั้นอยู่ค่ะ ในระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัดทารกจะได้รับท่อป้อนอาหารและของเหลวทางหลอดเลือดดำ เพื่อป้องกันการขาดน้ำจนกว่าลำไส้จะหายดีและเริ่มทำงานได้ตามปกติ นอกจากนี้ยังต้องได้รับการตรวจติดตามผลเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการนี้ประสบความสำเร็จและทารกกำลังย่อยสารอาหารได้ดีค่ะ

Duodenal atresia เป็นความบกพร่อง แต่กำเนิดของทารกในครรภ์ทำให้เกิดการอุดตันด้วยความระมัดระวังและการดูแลที่เหมาะสมสามารถหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนในทางเดินอาหาร สามารถรักษาได้หลังจากทารกคลอดโดยการผ่าตัดและ

บทความที่เกี่ยวข้อง