การฉีดวัคซีนเป็นส่วนสำคัญของแผนการดูแลสุขภาพของเด็ก มีบทบาทสำคัญที่ช่วยในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและป้องกันเชื้อโรคต่างๆ และวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน เป็นหนึ่งในวัคซีนที่สำคัญสำหรับเด็กๆค่ะ 

วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรนคืออะไร

วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTaP : Diphtheria-Tetanus-Pertussis vaccine) คือวัคซีนสำหรับป้องกันกลุ่มโรค 3 ชนิด ได้แก่ โรคคอตีบ บาดทะยักและโรคไอกรน พบบ่อยในเด็กอายุระหว่าง 1 – 6 ปี และเป็นอีกหนึ่งโรคอันตรายซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ และมีการระบาดของโรคในหลายพื้นที่สามารถเกิดขึ้นได้ในเด็กและผู้ใหญ่ค่ะ 

  • โรคคอตีบ เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียโครินแบคทีเรีย ดิพทีเรีย เฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีและผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า 40 ปี โรคนี้ทำให้ลำคออักเสบรุนแรงเกิดอาการเจ็บคอ มีไข้สูง ในบางรายอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่รุนแรง ได้แก่ ทางเดินหายใจตีบตัน หัวใจล้มเหลว เป็นต้น ทำให้เสียชีวิตได้ค่ะ โรคนี้เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายโดยการหายใจ ไอ หรือจามรดกันค่ะ
  • โรคบาดทะยัก บาดทะยักไม่ใช่โรคติดต่อและเกิดจากแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในดินและฝุ่น แบคทีเรียเหล่านี้เข้าสู่บาดแผลและการเจาะบนผิวหนัง แล้วปล่อยสารพิษออกมาทำลายระบบประสาททำให้กล้ามเนื้อกระตุกอย่างรุนแรง ขากรรไกรแข็ง ชักและรุนแรงจนเสียชีวิตได้
  • โรคไอกรน เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่รุนแรงโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายโดยการหายใจ ไอ หรือจามรดกัน โรคนี้ทำให้เกิดอาการไออย่างรุนแรง กลืนลำบาก หายใจไม่สะดวก เป็นต้น โรคไอกรนสามารถก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น โรคปอดบวม ชักและทำให้เสยชีวิตได้ค่ะ

กำหนดการรับวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (DTaP)

การฉีดวัคซีน DTaP ป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักและไอกรน โดยสามารถฉีดได้ในเด็กตั้งแต่อายุ 2-3 เดือนขึ้นไป ซึ่งจะต้องทั้งมด 5 เข็ม โดยแบ่งเป็นระยะๆเมื่ออายุ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 18 เดือน และฉีดกระตุ้นเมื่ออายุ 4 – 6 ปี หลังจากนั้นจะฉีดกระตุ้นเฉพาะวัคซีนคอตีบและบาดทะยัก Td ทุกๆ 10 ปีค่ะ สำหรับเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ต่อเนื่องตามกำหนดไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นฉีดใหม่ค่ะ สามารถนับรวมเข็มที่ฉีดไปแล้วทั้งหมดค่ะ โดยยึดหลักว่าเด็กที่มีอายุครบ 2 ปีและ 5 ปี ควรจะได้รับวัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ครบจำนวน 4 และ 5 ครั้ง ตามลำดับแต่ไม่ควรให้เกิน 6 ครั้ง ก่อนอายุ 7 ปีค่ะ

ผลข้างเคียงของวัคซีน DTaP

วัคซีน DTaP มีผลข้างเคียงบางอย่างที่ต้องระวังเช่นเดียวกับวัคซีนอื่นๆ ได้แก่ มีไข้ ไม่สบายตัว อาเจียน เบื่ออาหาร ฯลฯ ในบางรายอาจมีผงข้างเคียงรุนแรงได้ค่ะ เช่น อาการแพ้อย่างรุนแรง ไข้สูง หายใจลำบาก หายใจเสียงดังหวีด ชัก สมองเสียหายถาวร ดังนั้นหลังจากฉีดวัคซีนคุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตอาการค่ะ หากมีข้อสงสัยควรรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนอื่นๆค่ะ

นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกรับวัคซีนสำหรับเด็กให้ครบตามกำหนดค่ะ และการรับวัคซีนเสริมอื่นๆเพื่อป้องกันลูกน้อยเพราะการป้องกันมีกดีกว่าการแก้ไขเสมอค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here