โควิด-19

โควิด-19(COVID-19)

COVID-19 หรือที่รู้จักกันในชื่อ ไวรัสโคโรนา(coronavirus) พบการแพร่ระบาดครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เดือนธันวาคม ค.ศ. 2019 ที่ผ่านมา และไวรัสโคโรนา

ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดในหลายๆประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยค่ะ ไวรัสชนิดนี้ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันและสามารถติดต่อกันได้ง่ายผ่านจากการไอ จาม รวมถึงการใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสค่ะ  ดังนั้นเราไปทำความรู้จักกับโควิด-19 ให้มากขึ้นไปพร้อมๆกันค่ะ

เชื้อไวรัสโคโรนาพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ปีก

เชื้อไวรัสโคโรนาพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ปีก สามารถติดต่อได้ทั้งคน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลาน และมีโอกาสกลายพันธุ์ได้สูงค่ะ การติดต่อระหว่างคนสู่คนได้จากผ่านละอองน้ำลายน้ำมูกจากการไอจาม ซึ่งในการจามในแต่ละครั้งพ่นได้ไกล 2-3 เมตร รวมถึงการขยี้ตาการสัมผัสใบหน้าหรือการนำสิ่งของเข้าปากโดยไม่ได้ล้างมือ เนื่องจากอาจสัมผัสกับสิ่งของต่างๆที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสค่ะ โควิด-19 เป็นไวรัสที่ก่อในเกิดโรคได้ทั้งในคนและสัตว์โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหารค่ะ ผู้ที่เสียเสียชีวิตจากโรคหวัดโคโรนา คือ กลุ่มผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด เป็นต้น เชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถอยู่บนพื้นผิวเช่น โลหะ แก้ว ไม้ ฯลฯในอุณหภูมิห้องนาน 4 – 5 วัน หากอยู่ในสภาพอากาศเย็น( 4 องศาเซลเซียส)เชื้อจะสามารถอยู่ได้นานถึง 20 วันค่ะ แต่หากอุณหภูมิสูงขึ้นจะมีชีวิตสั้นลงค่ะ

อาการของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา

อาการของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา

เชื้อไวรัสจะมีระยะฟักตัว 2 – 14 วัน โดยในระยะแรกจะมีอาการคล้ายกับโรคหวัดคือ มีไข้ ไอ จาม น้ำมูกไหล เจ็บคอ อ่อนเพลียและในบางรายอาจมีอาการท้องเสีย อาเจียมร่วมด้วยค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการรุนแรงจึงทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในสถานที่ต่างๆ และหลังจากนั้นจะมีอาการรุนแรงได้แก่ หอบเหนื่อย หายใจลำบาก แน่นหน้าอกและก่อให้เกิดภาวะปอดอักเสบรุนแรงเฉียบพลันตามมาซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ค่ะ

การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

 • ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 20 วินาที
 • หลีกเลี่ยงการขยี้ตา สัมผัสหน้า จมูกและปาก โดยไม่ได้ล้างมือ
 • หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส 
 • สวมหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องออกนอกบ้านไปในแหล่งชุมชน
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย รวมถึงไม่ควรใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกับผู้อื่นค่ะ
 • รับประทานอาหารปรุงสุกโดยเฉพาะประเภทเนื้อสัตว์และไข่ให้สุกด้วยความร้อน
 • ทำความสะอาดพื้นผิวที่บ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได เป็นต้น
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และดื่มน้ำสะอาดมากๆ
 • ควรปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจามทุกครั้ง ซึ่งอาจใช้คอเสื้อหรือข้อพับข้อศอก เป็นต้น
 • หากมีอาการป่วย มีไข้สูง ไอและมีน้ำมูก โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางหรือสัมผัสผู้ป่วยที่อาจติดเชื้อไวรัสโควิด19 ในช่วง 14 วัน ก่อนเริ่มมีอาการควรรีบพบแพทย์ทันทีค่ะ

สารทำความสะอาดที่สามารถทำลายเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่

 • 70-95% Alcohol (30 วินาที)
 • 0.5% Hydrogen peroxide (1 นาที)
 • 0.01% Sodium hypochlorite (1 นาที)
 • 0.23 – 0.47% Providine (15 วินาที – 1 นาที)
 • ความร้อน 56 องศาเซลเซียส 20 นาที , 60 องศาเซลเซียส 5 นาที

คำแนะนำเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส

คำแนะนำเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส

คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ แต่ยังไม่แสดงอาการโดยปฏิบัติได้ดังนี้

 • เฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเองอย่างน้อย 14 วัน
 • สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องไปในสถานที่ต่างๆ
 • หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จามเจ็บคน ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองโรคค่ะ