โคโลน่าไวรักกับเด็ก

ไวรัสโคโรนา (Coronavirus)

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ ไวรัสอู่ฮี่น พบการแพร่ระบาดครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบ ส่งผลรุนแรงต่อระบบทางเดินหายใจซึ่งมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต และสามารถติดต่อกันได้ง่ายผ่านสารคัดหลั่งน้ำลาย น้ำมูกจากการไอ จาม รวมถึงการรับประทานอาหารหรือใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่มีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส ไวรัสโคโรมาสายพันธุ์ใหม่นี้สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากเมนูเปิปพิศดารซุปค้างคาวที่กำลังเป็นกระแสนิยมในประเทศจีน

อาการเบื้องต้นของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา

อาการของ โคโรน่า ไวรัส

จะมีอาการางระบบทางเดินหายใจคล้ายกับโรคหวัดทำให้ส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงความรุนแรงคือ มีไข้ หนาวสั่น ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หลังจากนั้นจะมีอาการรุนแรงมากขึ้น เช่น หายใจลำบากเหนื่อยหอบ เจ็บหน้าอกขณะไอหรือจาม และปอดอักเสบรุนแรงซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ค่ะ

กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสอู่ฮั่นได้ง่าย คือ กลุ่มเด็กเล็กเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรง สตรีตั้งครรภ์ กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ฯลฯ ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากร่างกายไม่แข็งแรงพอจะสู้กับไวรัสจึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย คนดูแลใกล้ชิดผู้ป่วยซึ่งรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ

การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

การรักษา โคโรน่า ไวรัส

เนื่องจากตอนนี้ยังไม่มียาสำหรับต้านเชื้อไวรัสนี้โดยตรง ดังนั้นการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการที่เกิดขึ้นเท่านั้นค่ะ เพื่อป้องกันบรรเทาอาการและป้องกันภาวะปอดอักเสบรุนแรง

การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

การป้องกัน โคโรน่า ไวรัส

– สวมหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องออกนอกบ้านไปในแหล่งชุมชน

– หลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมชน สถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน

– หมั่นล้างมือให้สะอาด หลีกเลี่ยงการนำมือสัมผัสตา จมูก ปากเมื่อไม่จำเป็น

– หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล และมีเสมหะ

– หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ที่ป่วยหรือใกล้ตาย

– หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น  เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ

– รับประทานอาหารปรุงสุกโดยเฉพาะประเภทเนื้อสัตว์และไข่ให้สุกด้วยความร้อน

– นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และดื่มน้ำสะอาดมากๆ

– ควรปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจามทุกครั้ง

– หากมีอาการป่วย มีไข้สูง ไอและมีน้ำมูก ควรรีบพบแพทย์