โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (Congenital Heart Disease: CHD) เป็นหนึ่งในโรคที่ร้ายแรงที่สุดที่มีผลต่อทารก เป็นภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื้อต่างๆ ของร่างกายได้อย่างเพียงพอและส่งผลกระทบต่อระบบหายใจมากที่สุด โรคหัวใจพิการเป็นหนึ่งโรคที่พบบ่อยในทารกแรกเกิดค่ะ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันค่ะ โดยแบ่งเป็นประเภทหลักๆ ดังนี้

  • ความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเกิดจากทำงานของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำที่นำเลือดออกจากหัวใจไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย
  • ความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้การสูบฉีดเลือดของหัวใจทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะ
  • ความผิดปกติของผนังหัวใจ เกิดรูรั่วระหว่างห้องหัวใจซึ่งอาจทำให้เลือดและออกซิเจนจากหัวใจทั้งสองห้องมาผสมกันได้ค่ะ
  • ความผิดปกติของลิ้นหัวใจ ในบางรายอาจมีลิ้นหัวใจแคบเกินไป ลิ้นหัวใจปิดไม่สนิทจนทำให้เลือดไหลย้อนกลับค่ะ

สาเหตุของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

โรคหัวใจพิการปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของความผิดปกติ ซึ่งอาจมีปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มโอกาสของการเกิดโรคหัวใจพิจารแต่กำเนิดได้ ได้แก่ พันธุกรรม การติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์ การทานยาบางชนิดระหว่างการตั้งครรภ์ที่อาจส่งผลกระทบ รวมถึงการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติดขณะตั้งครรภ์ค่ะ

อาการของโรคหัวใจพิการ

ในเด็กที่มีภาวะหัวใจพิการในบางรายอาจแสดงอาการตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และภายหลังจากคลอด ซึ่งอาจแสดงอาการทั่วไปดังนี้ ผิว ริมฝีปาก ลิ้นและเล็บมีสีสีเทาหรือเขียว มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ ไม่กินนม ง่วงซึม มีอาการบวมบริเวณขา ท้องหรือรอบดวงตา เป็นต้น ในเด็กบางที่รายที่ไม่แสดงอาการใดๆจนเริ่มโตมักจะแสดงอาการต่างๆที่คุณสามารถสังเกตได้ดังนี้ เวียนหัว เหนื่อยง่ายหรือหมดสติในระหว่างการออกกำลังกายหรือในระหว่างการทำกิจกรรมที่ต้องใช้พลังค่ะ

การรักษาโรคหัวใจพิการ

การรักษาความผิดปกติของหัวใจในเด็กจะขึ้นอยู่กับความผิดปกติที่เกิดขึ้นค่ะ ซึ่งในกรณีที่ภาวะความผิดปกติไม่รุนแรงอาจหายดีได้โดยไม่ต้องรักษาค่ะ แต่ในกรณีที่มีภาวะรุนแรงต้องได้รับการรักษาทันทีที่ตรวจพบค่ะ โดยอาจจะรักษาด้วยการทานยา การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ การสวนหัวใจและหลอดเลือด การผ่าตัดหัวใจซึ่งอาจรวมถึงการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจค่ะ

1 ความคิดเห็น

  1. […] โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด คือ ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื้อต่างๆ ของร่างกายได้อย่างเพียงพอ และเป็นหนึ่งโรคที่พบบ่อยในทารกแรกเกิดเช่นกันค่ะ โดยมักพบอาการที่ทำให้สงสัยว่าอาจมีโรคหัวใจพิการ ซึ่งอาจตรวจไม่พบหรือแสดงอาการชัดเจนในช่วงหลังก็ได้ค่ะ เช่น ริมฝีปากเขียว มีภาวะซีดแบบเฉียบพลัน ตัว/มือและเท้าเย็น หายใจแรงและเร็ว ซี่โครงบาน หน้าอกบุ๋ม จมูกบาน ดูเหนื่อย ดูดนมไม่นานก็หยุดเป็นพักๆ ในทารกบางรายแพทย์อาจตรวจพบว่ามีเสียงหัวใจผิดปกติ หรือมีโรคหัวใจตั้งแต่ก่อนออกจากโรงพยาบาล โรคหัวใจพิการแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ […]

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here