9 โรคติดต่อในเด็ก

โรคติดต่อในเด็กหรือที่เรียกว่าโรคติดเชื้อเป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งผ่านการสัมผัสโดยตรงหรือโดยอ้อม โรคเหล่านี้อาจเกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา หรือปรสิต ตัวอย่างของโรคติดต่อ ได้แก่...
- Advertisement -

เรื่องน่าอ่าน