เด็กคลานถอยหลัง

การคลานเป็นหนึ่งในพัฒนาการของลูกน้อยวัย 7 – 10 เดือน ซึ่งส่วนใหญ่เด็กจะคลานเมื่อถึงวัยและคลานไปด้านหน้า แต่ในบางครั้งเด็กคลานไปข้างหลังก่อนคลานไปข้างหน้าซึ่งเป็นเรื่องปกติค่ะ เมื่อเวลาผ่านไปเด็กๆจะค้นพบวิธีที่จะขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้า โดยเรียนรู้วิธีการทำงานประสานกันระหว่างแขนและขาค่ะ ซึ่งการคลานถอยหลังไม่ได้บ่งบอกถึงความผิดปกติใดๆ ดังนั้นการที่ลูกน้อยของคุณคลานถอยหลังนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องกังวลค่ะ เมื่อเวลาผ่านไปลูกของคุณจะเรียนรู้ที่จะคลานทางที่ถูกต้อง

ทำไมเด็กจึงคลานถอยหลัง

ทำไมเด็กจึงคลานถอยหลัง

เด็กส่วนใหญ่จะคลานเมื่ออายุประมาณ 7 – 10 เดือน เมื่อพัฒนาการของกล้ามเนื้อและกระดูกมีความแข็งแรงพอสามารถดันตัวเองเพื่อที่จะคลานได้ และปัจจัยที่ทำให้เด็กคลานช้าหรือคลานถอยหลังนั้นอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆดังนี้ ร่างกายส่วนบนของเด็กทารกพัฒนามากกว่าส่วนล่าง หรือกล้ามเนื้อแขนแข็งแรงกว่ากล้ามเนื้อขา ทำให้เด็กออกแรงดันตัวของแขนได้ดีกว่าขาค่ะ และร่างกายต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกลไกของการคลานและเริ่มผลักร่างกายไปข้างหน้าด้วยขาค่ะ

สนับสนุนให้ลูกของฉันคลานไปข้างหน้าได้อย่างไร

เด็กส่วนใหญ่เรียนรู้ที่จะคลานไปข้างหน้าด้วยตัวเอง หรือในบางครั้งเด็กอาจเปลี่ยนเป็นการเดินได้เลยแทนการคลาน แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ต้องการช่วยลูกน้อยเรียนรู้วิธีการคลานที่ถูกต้อง และวิธีที่ดีที่สุดที่สามารถกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลูกน้อยนั้นได้แก่ การวางของเล่นชิ้นโปรดไว้ข้างหน้าเพื่อกระตุ้นให้ลูกน้อยคลานไปหาสิ่งนั้น การประคองให้ลูกเคลื่อนไหวไปด้านหน้าโดยไม่ใช่การบังคับ อย่าเข้ามาขวางทางเมื่อลูกของคุณกำลังคลาน รวมถึงคุณพ่อคุณแม่สามารถคลานให้ลูกเห็นได้ โดยคลานไปด้านหน้าและถอยหลังให้ลูกเห็นว่าสามารถคลานได้หลายวิธี เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการเลียนแบบของเด็กๆค่ะ

การเรียนรู้ที่จะคลานไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเด็ก และเด็กบางคนอาจไม่คลานแต่กลับนั่งและเดินได้เลยโดยที่คลานไม่เป็นค่ะ ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติทางด้านร่างกายที่คุณพ่อคุณแม่ต้องกังวล หากลูกของคุณสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีค่ะ และเมื่อเวลาผ่านไปลูกของคุณจะค้นพบและเรียนรู้วิธีการเคลื่อนไหวร่างกายหรือขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้า ดังนั้นไม่ควรบังคับให้ลูกคลานหรือการเอาเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นๆในวัยเดียวกัน ควรปล่อยให้ลูกเรียนรู้และเติบโตตามจังหวะของเด็ก และสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้คือการส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆให้กับลูกน้อยเติบโตสมวัยค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here