6 โรคยอดฮิตในเด็กวัยเรียน
6 โรคยอดฮิตในเด็กวัยเรียน

สวัสดีค่ะ บทความนี้เราได้รวบรวมโรคฮิตในเด็กวัยเรียนซึ่งสามารถติดต่อกันได้ง่าย เนื่องเด็กๆในช่วงวัยนี้ระบบภูมิต้านทานโรคยังมีการพัฒนาไม่เต็มที่ และการอยู่รวมกันของเด็กในสถานที่จำกัด ทำให้เด็กๆมีโอกาศสัมผัสกับเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคหลายชนิด ป่วยง่ายหรือในบางรายอาจป่วยเรื้อรังได่ค่ะ ตัวอย่างเช่น

โรคไข้หวัด
โรคไข้หวัดธรรมดาเป็นหนึ่งในโรคติดต่อที่เด็กๆเป็นบ่อยและสามารถเป็นได้ตลอดทั้งปี โรคหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งสามารถนำไปสู่อาการน้ำมูก มีไข้ ไอ จาม และอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย โรคไข้หวัดสามารถติดต่อได้ง่ายด้วยการไอ จาม สัมผัสสิ่งของปนเปื้อนเชื้อโรค และการใกล้ชิดผู้ป่วย โรคไข้หวัดสามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะ

โรคมือเท้าปาก
โรคมือเท้าปาก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งทำให้เกิดแผลพุพองที่มือเท้าและปากของเด็ก พร้อมกับการมีไข้ โรคมือเท้าปากสามารถติดต่อได้โดยตรงจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง น้ำมูก น้ำลาย การไอจามรดกัน น้ำจากตุ่มใสที่เกิดขึ้นบนตัวเด็กๆ รวมถึงการสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ ของเล่นที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสแล้วนำเข้าปาก พบการแพร่ระบาดของโรคในช่างปลายฝนต้นหนาว ในส่วนของการรักษาจะเป็นการตามอาการ เนื่องจากยังไม่มียารักษาเฉพาะโรคค่ะ

โรคไข้หวัดใหญ่
โรคไข้หวัดใหญ่ มีลักษณะคล้ายกับโรคไข้หวัด แต่ไข้หวัดใหญ่จะมีอาการที่เด่นชัดและรุนแรงกว่า มักมีอาการปวดกล้ามเนื้อ เมื่อยล้าตามร่างกายรวมด้วย สามารถติดต่อกันได้ง่ายทางระบบทางเดินหายใจ พบบ่อยในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ส่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรระวังคือ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบได้ ฯลฯ ควรรับพาเด็กพบแพทย์โดยด่วนค่ะ โรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้จากการฉีดวัคซีน ซึ่งสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป รวมถึงการฝึกให้เด็กๆสวมใส่หน้ากากอนามัย การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลค่ะ

เยื่อบุตาอักเสบ
เยื่อบุตาอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรีย หรือเกิดจากสารที่ก่อภูมิแพ้ โดยระยะฟักตัวของการติดเชื้ออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสาเหตุของการติดเชื้อ ซึ่งมีผลต่อดวงตาซึ่งจะแสดงอาการ ดังนี้ คันตา น้ำตาไหล เยื่อบุตาสีแดง และอาการอื่นๆจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการติดเชื้อ เยื่อบุตาอักเสบสามารถติดต่อกันได้ง่าย โดยการสัมผัสสิ่งของปนเปื้อนเชื้อแล้วนำเข้าปาก หรือสัมผัสใบหน้า หรือจากการขยี้ตา เยื่อบุตาอักเสบสามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะ

โรคลำไส้อักเสบ
โรคลำไส้อักเสบ เกิดจากการติเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรียหรือปรสิต พบจากแพร่ระบาดในช่วงฤดูหนาวซึ่งสาเหตุของการป่วยโรคลำไส้อักเสบนั้น เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโรต้า ส่งผลให้เด็กที่ติดเชื้อมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องหรืออาจมีไข้ร่วมด้วย โรคลำไส้อักเสบสามารถติต่อกันได้ง่ายขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรค เช่น เกิดจากการสัมผัสสิ่งของปนเปื้นเชื้โรค อุจาระ รวมถึงการไอจาม เป็นต้น โรคลำไส้อักเสบโดยทั่วไปอาการจะค่อยๆดีขึ้นและหายได้เอง แต่สิ่งที่ต้องระวังคือภาวะร่างกายขาดน้ำอย่างรุนแรง อาจทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้ค่ะ

โรคหัด
โรคหัด เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งสามารถติดต่อได้โดยการไอ จามรด หรือการหายใจสูดเอาฝอยละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลายเข้าสู่ร่างกาย การติดเชื้อไวรัสนี้เริ่มต้นด้วยผื่นและไข้ต่ำ อ่อนเพลีย ไอแห้งตลอดเวล เป็นต้น โรคหัดสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันซึ่งจะฉีดวัคซีนเมื่อตอนอายุ 9 – 12 เดือน สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรระวังคือ ภาวะแทรกซ้อนอาจทำให้เสียชีวิตได้ค่ะ

ดังนั้น เมื่อลูกเข้าโรงเรียนก็มีความจำเป็นที่เขาจะต้องสอนเด็กๆรักษาสุขอนามัยที่ดี ดูแลสุขภาร่างกายให้แข็งแรง ทานอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำมากๆและพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here