โรคติดต่อในเด็ก

โรคติดต่อในเด็กหรือที่เรียกว่าโรคติดเชื้อเป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งผ่านการสัมผัสโดยตรงหรือโดยอ้อม โรคเหล่านี้อาจเกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา หรือปรสิต ตัวอย่างของโรคติดต่อ ได้แก่ โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคหัด วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STDs) เช่น หนองในเทียมและหนองในเทียม และโรคที่เกิดจากอาหาร เช่น ซัลโมเนลลา โรคติดต่อสามารถติดต่อผ่านทางละอองอากาศ พื้นผิวที่ปนเปื้อน การสัมผัสทางเพศ หรือโดยการบริโภคอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อน สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามสุขอนามัยที่ดี รับวัคซีน และเข้ารับการรักษาทางการแพทย์หากจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคเหล่านี้

โรคติดต่ออาจสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ปกครอง โดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นกับบุตรหลาน เด็กมีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ ทำให้พวกเขาไวต่อการติดเชื้อและการเจ็บป่วย มีโรคติดต่อมากมายที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก และโรคที่พบบ่อย ได้แก่

อีสุกอีใส (Varicella)

โรคอีสุกอีใส

โรคอีสุกอีใสเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดจากไวรัสวาริเซลลาซอสเตอร์ โดยทั่วไปจะแพร่กระจายทางอากาศโดยการไอหรือจาม หรือผ่านการสัมผัสโดยตรงกับของเหลวจากตุ่มอีสุกอีใส อาการของโรคอีสุกอีใสประกอบด้วย มีไข้ อ่อนเพลีย และมีผื่นขึ้นจนเป็นตุ่มคัน

โรคหัด

โรคหัด

โรคหัดเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสหัด มันแพร่กระจายทางอากาศเมื่อผู้ติดเชื้อหายใจ ไอ หรือจาม อาการของโรคหัด ได้แก่ มีไข้สูง น้ำมูกไหล ไอ และมีผื่นกระจายทั่วตัว

โรคคางทูม

คางทูมเป็นโรคไวรัสที่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสโดยตรงกับน้ำลายหรือเสมหะจากผู้ติดเชื้อ ส่วนใหญ่มีผลต่อต่อมน้ำลายและทำให้เกิดอาการบวม ปวด และกดเจ็บ อาการอื่นๆ ของโรคคางทูม ได้แก่ มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ และเบื่ออาหาร

โรคหัดเยอรมัน (German Measles)

โรคหัดเยอรมัน

โรคหัดเยอรมัน (Rubella) หรือที่รู้จักในชื่อ โรคหัดเยอรมัน เป็นโรคไวรัสที่แพร่กระจายทางอากาศเมื่อผู้ติดเชื้อหายใจ ไอ หรือจาม มีลักษณะเป็นผื่นที่กระจายไปทั่วร่างกายพร้อมกับมีไข้เล็กน้อยและต่อมน้ำเหลืองบวม

โรคฟิฟธ์  (Erythema Infectiosum)

โรคฟิฟธ์

โรคฟิฟธ์เป็นโรคไวรัสที่เกิดจากพาร์โวไวรัสบี19 มันแพร่กระจายทางอากาศหรือผ่านการสัมผัสโดยตรงกับน้ำลาย น้ำมูก หรือเลือดของผู้ติดเชื้อ อาการของโรคที่ห้า ได้แก่ ผื่นบนใบหน้าที่ดูเหมือน “โดนตบแก้ม” ร่วมกับมีไข้เล็กน้อยและปวดเมื่อยตามร่างกาย

โรคมือ เท้า ปาก (HFMD)

โรคมือ-เท้า-ปาก

โรคมือ เท้า ปาก (HFMD) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มักเกิดจากไวรัสคอกซากี มันแพร่กระจายผ่านการสัมผัสโดยตรงกับน้ำลาย น้ำมูก หรือตุ่มน้ำของผู้ติดเชื้อ อาการของโรคมือเท้าปาก ได้แก่ ผื่นหรือตุ่มน้ำที่มือ เท้า และในปาก พร้อมกับมีไข้เล็กน้อย

ไข้หวัดใหญ่ (Flu)

ไข้หวัดใหญ่ หรือที่เรียกว่า ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ มันแพร่กระจายทางอากาศเมื่อผู้ติดเชื้อหายใจ ไอ หรือจาม อาการของไข้หวัด ได้แก่ มีไข้สูง ปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย และไอ

คออักเสบจากสเตรปโตค็อกคัส (Strep Throat)

โรคคออักเสบจากสเตรปโตค็อกคัส

คออักเสบคือการติดเชื้อแบคทีเรียที่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสโดยตรงกับน้ำลายหรือน้ำมูกของผู้ติดเชื้อ ทำให้เกิดอาการเจ็บคอพร้อมกับอาการอื่นๆ เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ และต่อมน้ำเหลืองบวม

ไวรัส RSV

โรคไวรัส-RSV

Respiratory Syncytial Virus (RSV) เป็นไวรัสที่ติดต่อได้ง่ายและส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจเป็นหลัก มันแพร่กระจายทางอากาศเมื่อผู้ติดเชื้อหายใจ ไอ หรือจาม RSV เป็นสาเหตุทั่วไปของการเจ็บป่วยทางเดินหายใจในทารกและเด็กเล็ก และอาจนำไปสู่อาการรุนแรง เช่น หายใจมีเสียงหวีด หายใจเร็ว และไอต่อเนื่อง ในกรณีที่รุนแรง RSV อาจนำไปสู่โรคปอดบวมและหลอดลมฝอยอักเสบ ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตสำหรับเด็กเล็ก

การดูแลเด็กเป็นสิ่งสำคัญ ขอให้พ่อแม่นึกถึงสุขภาพเด็กเป็นสิ่งสำคัญครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here