โรคไอพีดี(IPD)
โรคไอพีดี(IPD)

ไอพีดี (IPD) กลุ่มโรคยอดนิยมในเด็กที่มากับหน้าฝน ภัยร้ายใกล้ตัวเด็กๆโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี สาเหตุที่ทำให้เด็กพิการหรือเสียชีวิต 

สาเหตุของโรคไอพีดี

สาเหตุของโรคไอพีดี

โรคไอพีดี (IPD) : Invasive Pneumococcal Disease เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า นิวโมคอคคัส หรือชชื่อเต็ว่า Streptococcus pneumonia เชื้อชนิดนี้พบได้ทั่วไปในโพรงจมูกและลำคอสามารถแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้ง่ายคล้ายโรคไข้หวัดผ่านทางการไอหรือจาม น้ำมูก น้ำลาย เชื้อชนิดนี้จะมีชีวิตอยู่ภายในอากาศได้นานกว่าปกติ จึงทำให้เกิดโรคได้ในทุกกลุ่มอายุโดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันโรคบกพร่องและผู้ที่มีโรคประจำตัวตัว โรคนี้สามารถก่อให้เกิดโรคต่างๆได้ เช่น โรคไซนัส โรคหูชั้นกลางอักเสบหรือโรคหูน้ำหนวก โรคปอดอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรวดเร็วและรุนแรงค่ะ ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการเสียในชีวิตในเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปีค่ะ

อาการของโรคไอพีดี

อาการของโรคไอพีดี

โรคไอพีดีมีระยะฝักตัว 3 วันนับจากวันที่ได้รับเชื้อ โดยจะมีอาการผิดปกติแสดงออกมาได้หลากหลายขึ้นอยู่กับอวัยวะที่เกิดการติดเชื้อ โดยมีทั้งหมด 4 โรคที่มีความรุนแรงและอาจทำให้เด็กพิการหรือเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ดังนี้

  • โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เด็กจะมีอาการไข้สูง อาเจียน มีอาการซึมหรืองอแง บางรายอาจจะมีอาการชักเกร็งตัวแข็งคอแข็ง ซึ่งทำให้พิการหรืออาจเสียชีวิตได้ค่ะ
  • ติดเชื้อในกระแสเลือด เด็กจะมีไข้สูง งอแง การตรวจร่างกายอาจจะไม่เจอตำแหน่งการติดเชื้อที่ชัดเจน ในบางรายอาการอาจรุนแรงจนถึงขั้นช็อกหรือเสียชีวิตได้ค่ะ
  • โรคปอดอักเสบหรือปอดบวมที่เกิดจากเชื้อไอพีดี เด็กจะมีไข้สูง ไอมีเสมหะ เจ็บหน้าอก หรือว่ามีหอบเหนื่อยร่วมด้วยค่ะ
  • โรคหูชั้นกลางอักเสบหรือหูน้ำหนวกเรื้อรัง แก้วหูทะลุ เด็กจะมีอาการไข้ขึ้นสูง ปวดหู งอแง หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องการติดเชื้ออาจลุกลามไปที่เอาวัดใกล้เคียงได้ หรืออาจทำให้การได้ยินบกพร่องซึ่งมีผลต่อการพัฒนาการด้านภาษาของเด็กด้วยค่ะ

การรักษาโรคไอพีดี

การรักษาโรคไอพีดี

การรักษาโรคไอพีดีหลักๆจะมีด้วยกัน 2 ทางคือ

  • การติดเชื้อที่ไม่รุนแรง แพทย์จะทำการรักษาด้วยการให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมกับตำแหน่งการติดเชื้อนั้นๆค่ะ เช่น คออักเสบ หูน้ำหนวก หรือไซนัสอักเสบ ซึ่งสามารถให้ในรูปแบบยารับประทานได้
  • การรักษาประคับประคองตามอาการ ในกรณีการติดเชื้อแบบลุกลาม ซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เช่น การติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมอง อาจทำให้เด็กชักเกิดความพิการของสมองปัญญาอ่อนได้ เป็นต้น

การป้องกันโรคไอพีดีในเด็ก

การป้องกันโรคไอพีดีในเด็ก

โรค IPD เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ และมีทางรักษาให้หายได้ค่ะ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี โดยวัคซีนป้องกันโรคไอพีดีสามารถให้เด็กตั้งแต่อายุ 2 เดือนเป็นต้นไป ถ้าเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปีจะฉีดทั้งหมด 4 ครั้ง โดยแบ่งเป็น 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือนและครั้งสุดท้าย 12-15 เดือน สำหรับกรณีเด็กอายุ 1 ถึง 5 ปีและไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอพีดีมาก่อน ควรฉีดอย่างน้อย 1 ครั้งค่ะ นอกจากการฉีดวัคซีนแล้วการป้องกันที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ การรักษาสุขลักษณะส่วนบุคคล เช่น การล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัยเวลาที่ผู้ป่วยมีอาการไอหรือจาม เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และควรหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หากพบอาการต้องสงสัยควรรีบพบแพทย์ทันทีค่ะ

การป้องกันสำคัญกว่าการแก้ไขเสมอค่ะ คุณพ่อคุณแม่ควรเริ่มเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปกป้องลูกน้อยจากโรคต่างๆภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here