โรคไข้สมองอักเสบ(Encephalitis)

โรคไข้สมองอักเสบ ภัยร้ายที่มาพร้อมยุง

โรคไข้สมองอักเสบ ภัยร้ายที่มาพร้อมยุง
โรคไข้สมองอักเสบ ภัยร้ายที่มาพร้อมยุง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโรคอันตรายถ้าหากเด็กเป็นแล้วมีโอกาสเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้ พบบ่อยในประเทศไทย และวันนี้แอดมินจะพาคุณพ่อคุณแม่มารู้จักพร้อมกับวิธีการป้องกันโรคไข้สมองอักเสบไปพร้อมๆกันค่ะ

โรคไข้สมองอักเสบ(Encephalitis) คือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียหลากหลายชนิดที่สมองหรือปัญหาจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีอาจเกิดอาการรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนได้ ซึ่งทำให้เสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิตได้และในบางรายที่รอดชีวิตก็มีโอกาสที่จะพิการด้วยเช่นกัน โรคไข้สมองอักเสบบทความนี้เราจะพูดถึงการอักเสบของเนื้อสมองที่เกิดจากเชื้อไวรัส JE หรือ Japanese Encephalitis โดยมียุงเป็นพาหะนำโรค โรคไข้สมองอักเสบสามารถพบได้ตลอดทั้งปี แต่พบบ่อยที่สุดในช่วงฤดูฝน

อาการของโรคไข้สมองอักเสบ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ โดยสังเกตได้ดังนี้

  • ระยะอาการเริ่มแรกหลังจากรับเชื้อ 1 – 2 สัปดาห์ จะมีไข้สูง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ตัวแข็งเกร็ง ปวดเมื่อยตามข้อและกล้ามเนื้อ มีผื่นหรือตุ่มน้ำพองใสขึ้นที่ผิวหนัง และมักพบอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยค่ะ
  • ระยะสมองอักเสบเฉียบพลันในเด็กและทารก มีไข้สูง กระหม่อมทารกโป่งตึง คลื่นไส้ อาเจียน ไม่ยอมรับประทานอาหาร ซึม ไม่ตื่นตัว ร่างกายแข็งเกร็งหรือขยับตัวไม่ได้ ร้องไห้ไม่หยุด หรือบางรายมีอาการชักหมดสติ
  • ระยะพื้นโรคผู้ป่วยประมาณร้อยละ 40 – 60 ที่รอดชีวิต มักพบความผิดปกติทางระบบประสาท ระดับสติปัญญาลดลง ความผันแปรทางอารมณ์ อัมพาตและบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไป

การรักษาไข้สมองอักเสบ ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคนี้โดยเฉพาะค่ะ การรักษาจะเป็นการรักษาตามอาการเพื่อบรรเทาและฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงขึ้น เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่ออาการที่อาจรุนแรงขึ้น ภาวะแทรกซ้อน รวมไปถึงการเสียชีวิตได้ด้วยค่ะ

การป้องกันไข้สมองอักเสบ
การป้องกันไข้สมองอักเสบที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส JE หรือ Japanese Encephalitis โดยมียุงเป็นพาหะนำโรคสามารถทำได้โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง น้ำขังในบริเวณบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงมาวางไข่ ควรนอนกางมุ้ง ทาโลชั่นกันยุงหรือน้ำมันยูคาลิปตัส น้ำมันตะไคร้หอม ฯลฯ และการฉีดวัคซีป้องกันเด็ก ซึ่งควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี เมื่ออายุ 1 ปี เข็มต่อมาห่างกัน 1 – 2 สัปดาห์ และอายุ 2 ปีครึ่งตามลำดับ โดยฉีดเข้าใต้ผิวหนัง หลังจากฉีดวัคซีนแล้วมักพบอาการข้างเคียงบริเวณที่ฉีดวัคซีน เช่น ปวด บวม แดง เป็นต้น

หากพบว่าลูกมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรงหรือหากสงสัยว่าลูกเป็นไข้สมองอักเสบ คุณพ่อคุณแม่อย่าชะล่าใจค่ะ ควรรีบพาลูกมาพบแพทย์ เพื่อตรวจยืนยันการวินิจฉัยและให้การรักษาที่ท่วงที ลดอัตราเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตได้ค่ะ