โรคเยื่อบุตาอักเสบในเด็ก

โรคเยื่อบุตาอักเสบในเด็ก

โรคเยื่อบุตาอักเสบในเด็ก
เยื่อบุตาอักเสบ(Conjunctivitis) หรือโรคตาแดง เกิดจากการติดเชื้อที่ส่งผลกระทบต่อเยื่อใสที่ครอบคลุมตาขาวและด้านในของเปลือกตา ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากไวรัส แบคทีเรีย หรือเกิดจากสารที่ก่อภูมิแพ้ ทำให้เยื่อบุตาอักเสบ บวมแดง ระคายเคือง โรคตาแดงเป็นโรคที่พบได้ทั่วไปสามารถเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สามารถติดต่อกันได้ง่ายโดยการสัมผัส สิ่งของปนเปื้อนเชื้อแล้วนำเข้าปาก หรือสัมผัสใบหน้า หรือจากการขยี้ตา เป็นต้น

สาเหตุของโรคเยื่อยุตาอักเสบ สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ อาทิเช่น

  • เยื่อบุตาอักเสบจากการติดเชื้อ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งสามารถติดต่อได้ง่าย เช่น การสัมผัส การหยิบจับสิ่งของที่มีการปนเปื้อนเชื้อแล้วนำเข้าปาก หรือการสัมผัสใบหน้า การขยี้ดวงตา การใกล้ชิดกับผู้ป่วย สัมผัสสารคัดหลั่งการไอหรือจาม รวมถึงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย เป็นต้น
  • เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ เกิดจากปฏิกิริยาการแพ้ การสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ เช่น ละอองเกสรดอกไม้ ไรฝุ่น พชบางชนิด ฯลฯ และมักพบในเด็กที่มีประวัติของการแพ้ เช่น ไข้ละอองฟาง โรคหืด ฯลฯ โรคเยื่อบุตาอักเสบชนิดนี้ไม่ทำให้ติดต่อกันหรือแพร่จากคนสู่คนได้

อาการโรคเยื่อบุตาอักเสบ อาจมีความแตกต่างกันตามสาเหตุของการเกิดโรค ซึ่งอาการมักจะเกิดขึ้นภายใน 24 – 72 ชั่วโมงหลังจากติดเชื้อ และสามารถหายเองได้ใน 1-3 สัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่มักมีอาการ ดังนี้

  • ระคายเคืองดวงตา คันตา ตาไวต่อแสง
  • รู้สึกเหมือนมีเม็ดทรายเล็กๆที่เปลือกตา
  • ตาแฉะ มีน้ำตาไหล
  • ตาขาวมีสีชมพูหรือสีแดง
  • เปลือกตาอาจบวมเล็กน้อย
  • มีขี้ตาสีเหลืองไหลออกจากดวงตา ทำให้เปลือกตาเหนียวลืมตาได้ยากในเวลาตื่นนอน
  • เยื่อบุตาอักเสบจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย อาจมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น มีไข้ อาการหวัด ขี้ตามีสีเหลืองหรือเขียว ในบางรายอาจเกิดการติดเชื้อในหู เป็นต้น
  • เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้มักมีอาการ เช่น คันตา น้ำตาไหล หรือตาบวม

การรักษาโรคเยื่อบุตาอักเสบ
เยื่อบุตาอักเสบ สามารถหายไปได้เองโดยไม่ต้องรักษาใน 1-3 สัปดาห์ หรือทำการรักษาโดยการใช้ยาหยอดตายาปฏิชีวนะหรือครีม ตามคำแนะนำของแพทย์ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของตาแดง และผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดตามกำหนดการรักษา เพื่อป้องกันการกลับมาติเชื้อซ้ำได้
การทำความสะอาดดวงตาด้วยสำลีที่แช่ในน้ำอุ่น โดยการเช็ดไปในทิศทางเดียวเท่านั้นด้านหัวตาออกมาทางหางตา วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ดวงตาข้างอื่นติดเชื้อหากดวงตาข้างใดข้างหนึ่งได้รับผลกระทบ และทิ้งสำลีในถังขยะและไม่นำกลับมาใช้ซ้ำค่ะ

การป้องกันโรคเยื่อบุตาอักเสบ
เนื่องจากโรคเยื่อบุตาอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียนั้น สามารถติดต่อกันได้ง่ายโดยการสัมผัส ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วย การใช้ส่งของร่วมกัน การล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังจากมีการสัมผัสสิ่งต่างๆ ไม่ควรขยี้ตาแรงๆ การเช็ดน้ำตาควรใช้ทิชชู่หรือผ้าสะอาด และในกรณีที่ลูกของคุณเป็นโรคเยื่อบุตาอักเสบ ควรให้หยุดเรียนหรือหลีกเลี่ยงการไปในที่สาธารณะจนกว่าจะหาย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นค่ะ