โรคลำไส้อุดตันในเด็ก

โรคลำไส้อุดตันในเด็ก เป็นปัญหาฉุกเฉินที่สามารถพบได้บ่อย จะมีสาเหตุที่ความแตกต่างจากผู้ใหญ่ ซึ่งการวินิจฉัยโรคลำไส้อุดตันในเด็กจะมีความยากลำบากมากกว่าผู้ใหญ่ เพราะเนื่องจากการที่ไม่มีประวัติ และการให้ความร่วมมือในการตรวจที่เป็นไปได้ยาก

ภาวะลำไส้อุดตันในเด็ก เป็นภาวะที่สิ่งต่างๆ ในลำไส้ ได้แก้ อาหาร น้ำ น้ำย่อย หรือของเหลวต่างๆ ที่อยู่ในภายในลำไส้ของเด็ก ไม่สามารถเคลื่อนผ่านลำไส้ได้ปกติ ส่งผลให้เด็กมีอาการแน่นท้อง มีความอึดอัด มีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ และไม่ผายลม ซึ่งภาวะลำไส้อุดตันจะค่อยๆเกิดขึ้น ส่งผลทำให้ทำการสังเกตอาการได้ยาก จะพอรู้อีกทีเด็กก็มีอาการปวดท้องที่รุนแรงเสียแล้ว

สาเหตุของโรคลำไส้อุดตันในเด็ก

สาเหตุของโรคลำไส้อุดตันในเด็ก หลักๆมาจากความผิดปกติของโครงสร้างของระบบทางเดินอาหารจากกระเพราะอาหารไปถึงลำไส้ใหญ่ เช่น เป็นภาวะกระเพาะส่วนปลายตีบตันมาตั้งแต่เกิด (Infantile Hypertrophic Pyloric Stenosis) ซึ่งมักจะพบในเด็กที่มีอายุเพียง 2-8 สัปดาห์ หรือภาวะ Volvulus, Malrotation คือภาวะที่ระบบทางเดินอาหารวางผิดตำแหน่ง ส่งผลทำให้มีการบิดและพันของลำไส้เล็ก ทำให้ไม่สามารถนำอุจจาระเคลื่อนที่ลงสู่ทวารหนักได้ ซึ่งภาวะดังกล่าวสามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัย

อาการโรคลำไส้อุดตันในเด็ก

  1. ลูกจะมีอาการอาเจียรทุกครั้งหลังการกินนม ซึ่งในบางครั้งในอาเจียรก็จะปนด้วยน้ำดี ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตำแหนงของการอุดตันของลำไส้ ดังนี้
    • หากเกิดการอุดตันที่ลำไส้เล็ก เด็กก็มักจะมีอาการปวดบิด และเกร็งเป็นระยะๆ ในบริเวณรอบๆสะดือ และมีอาการอาเจียรร่วมด้วย
    • หากเกิดการอุดตันที่ลำไส้ใหญ่ เด็กจะไม่มีอาการอาเจียรออกมา หรือมีก็มีเพียงอาเจียรเล็กน้อย เด็กจะไม่ผายลม ลูกท้องอืด ในระยะแรกเด็กจะไม่ค่อยแสดงอาการ แต่จะค่อย ๆ แสดงอาการออกมามากขึ้น
  2. ในระยะช่วงเด็กแรกเกิด จะมีความผิดปกติในการถ่ายขี้เทา ไม่ว่าจะถ่ายออกมาช้ากว่าปกติ หรือจะมีปริมาณน้อยและสีซีดกว่าปกติ
  3. เด็กจะไม่ค่อยถ่าย หรือผายลมเหมือนเด็กที่ปกติทั่วไป จะมีอาการท้องอืดร่วม ซึ่งอาการจะแสดงออกมาให้เห็นผิดสังเกตุประมาณ 2-3 วัน
  4. เด็กจะมีการเจริญเติบโตที่ช้า น้ำหนักจะขึ้นลงอย่างผิดปกติ ซึ่งอาการที่กล่าวมาข้างต้น หากเป็นเวลานานหลายวัน จะส่งผลทำให้เด็กเกิดสภาวะขาดน้ำและมีอาการช๊อคตามมา หรือมีอาการเหงื่อออก ตัวเย็น กระสับกระส่าย ชีพจรเบาอย่างรวดเร็ว มีความดันตก และปัสสาวะออกมาน้อย ซึงหากไม่ได้รับการรักษาก็อาจทำให้เด็กมีภาวะขาดน้ำ มีอาการซึม ชัก หรือร้ายสุดก็อาจถึงแก่ชีวิตได้

วิธีการรักษาโรคลำไส้อุดตันในเด็ก

ภาวะลำไส้อุดตันในเด็ก ที่เกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างในระบบทางเดินอาหารตลอดแนว และอาจตามมาด้วยน้ำหนักที่ไม่ถึงเกณฑ์ มีอาการกินแล้วอาเจียรออกมาตลอด ปวดท้อง ท้องอืด ไม่ขับถ่าย และไม่ผายลม นั้น การรักษาโดยส่วนมากแพทย์จะทำการผ่าตัดเพื่อการรักษาในความผิดปกติดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ก็ต้องขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของกุมารศัลยแพทย์ และกุมารแพทย์ ดังนั้น หากลูกของคุณแม่เป็นภาวะโรคลำไส้อุดตัน ขอแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ซึ่งการผ่าตัดจะช่วยได้มากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของเด็กด้วย หากเด็กยังมีน้ำหนักที่ไม่ถึงเกณฑ์ แพทย์จะทำการให้สารอาหารทางหลอดเลือดจนเด็กมีน้ำหนักที่เหมาะสม และร่างกายที่พร้อม แพทย์ก็จะทำการผ่านตัดต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here