โรคปอดบวมในเด็ก

โรคปอดบวมในเด็ก

โรคปอดบวมในเด็ก
ปอดบวมในเด็ก 1 ใน 6 โรคที่มาพร้อมกับอากาศเย็นที่พบได้บ่อยในเด็กค่ะ ซึ่งเราจะมีวิธีการดูแลและป้องกันดูแลลูกอย่างไรให้ห่างไกลโรคนี้ วันนี้แอดมินจะพาคุณพ่อคุณแม่มาหาคำตอบค่ะ

โรคปอดบวม เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และพยาธิ ในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างการอักเสบของเนื้อปอด โดยเฉพาะในถุงลมหนึ่งหรือทั้งสองข้าง โรคปอดบวมพบบ่อยในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี และเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดความพิการและเสียชีวิตสูงถึง 1.6 ล้านคนต่อปีจากจำนวนผู้ป่วย 156 ล้านคนต่อปีทั่วโลก โดยร้อยละ 95 ของเด็กเหล่านี้อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาค่ะ โรคปอดบวมสามารถติดต่อได้จากการหายใจเอาเชื้อที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศเข้าไป จากการไอ จามของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อไวรัสในในระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ฯลฯ

อาการโรคปอดบวมในเด็ก พบว่าโรคปอดบวมจะมีอาการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่า เกิดการติดเชื้อที่ส่วนไหนของปอดค่ะ ซึ่งอาการเริ่มต้นจะมีลักษณะอาการคล้ายไข้หวัด มีไข้ร่วมกับการไอ ระยะต่อมาจะมีไข้สูง ไอมากขึ้น เริ่มหอบเหนื่อย หายใจแรง มีอัตราการหายใจเร็วกว่าปกติตามเกณฑ์อายุ เพลีย ซึม ไม่ค่อยทานน้ำและอาหารหรืออาเจียนร่วมด้วย คุณพ่อคุณแม่รีบพาเด็กมาพบแพทย์โดยด่วน เพื่อตรวจประเมินการรักษาค่ะ โรคปอดบวมอาจพบภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได้ เช่น โรคฝีในปอด ซึ่งเกิดเชื้อแบคทีเรียที่ทำลายปอด ทำให้เกิดฝีในปอดตามมา แบคทีเรียในกระแสเลือดแพร่กระจายลุกลามไปยังปอดส่วนทำให้อวัยวะล้มเหลวได้ เกิดน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด เป็นต้น

การรักษาโรคปอดบวม

การรักษาโรคปอดบวมสวนใหญ่เป็นการรักษาแบบประคับประคอง เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสจะไม่มียารักษาที่จำเพาะค่ะ เช่น ยาลดไข้ ยาแก้ไอ หรือในบางรายที่มีอาการหดเกร็งของหลอดลมแพทย์จะให้ยาขยายหลอดลม ยาละลายเสมหะ หากมีอาการหอบเหนื่อยอาจต้องให้ออกซิเจน หากอาการรุนแรงมากอาจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจค่ะ ซึ่งในบางรายหากมีภาวะหายใจล้มเหลว หรือหยุดหายใจแพทย์อาจต้องใส่ท่อช่วยหายใจและเครื่องช่วยหายใจค่ะ สำหรับผู้ป่วยที่สงสัยเชื้อแบคทีเรียจะให้ยาปฏิชีวนะอย่างน้อย 7-21 วัน ขึ้นกับเชื้อและความรุนแรงค่ะ

การป้องกันโรคปอดบวมในเด็กมีดังต่อไปนี้

  • คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกให้เด็กรักษาอนามัยส่วนบุคคล เช่น ล้างมือก่อนและหลังการรับประทาน ฯลฯ
  • หลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานไปในสถานที่ที่แออัด หรือในสิ่งแวดล้อมที่มีฝุ่นละออง วันบุหรี่ ควันธูป เป็นต้น เนื่องจากจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรค
  • ฉีดวัคซีนป้องกันโรค เช่น วัคซีนโรคไอกรน วัคซีนโรคหัด วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ วัคซีนโรคไอพีดี เป็นต้น เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ รวมถึงโรคปอดอักเสบค่ะ
  • คุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นสังเกตอาการป่วยของลูก หากสงสัยว่าลูกเป็นโรคปอดบวมควรพาลูกไปพบแพทย์เพื่อรับรักษาที่ถูกต้องต่อไปค่ะ

โรคปอดบวมในเด็ก โรคอันตรายที่พ่อแม่ต้องเฝ้าระวังช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย และมักมีโรคภัยต่างๆตามมาเสมอค่ะ คุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจลูกน้อยอย่างใกล้ชิดนะคะ