โรคดีซ่านในเด็ก

โรคดีซ่านในเด็ก

ดีซ่าน หรืออาการตัวเหลืองในเด็ก ถึงแม้จะไม่ใช่โรคติดต่อร้ายแรงและสามารถรักษาให้หายได้ค่ะ แต่เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กตั้งแต่แรกเกิดและควรเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน โรคดีซ่านโดยส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของตับ ระบบน้ำดี และเซลล์เม็ดเลือดแดง ดังนั้นเราจะพามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรค อาการ การรักษา รวมถึงวิธีการป้องกันโรคค่ะ

โรคดีซ่านในเด็กแรกเกิด คือลักษณะของเด็กที่มีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง ซึ่งเกิดจาการเพิ่มตัวของเม็ดสีผิว(มิลิรูบิน) นอกจากนี้ภาวะดีซ่านในเด็กสามารถเกิดจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่

 • ทารกคลอดก่อนกำหนด เนื่องจากตับยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ทำให้ร่างกายไม่สามารถขับบิลิรูบินได้
 • ตับอักเสบจากการติดเชื้อ
 • โรคตับอักเสบซึ่งสามารถนำไปสู่โรคดีซ่านได้ค่ะ เนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตก
 • ภาวะท่อน้ำดีอุดตัน ส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถขับบิลิรูบินออกจากร่างกายได้
 • ผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย โรคโลหิตจาง ภาวะเม็ดเลือดแดงป่องจากพันธุกรรม เป็นต้น
 • การรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจส่งผลให้ตับทำงานผิดปกติ

อาการของโรคดีซ่านในเด็ก

อาการของโรคดีซ่านในเด็กที่มักแสดงให้เห็นคือ ผิวหนังและดวงตาเหลือง สีของปัสสาวะเข้ม และอุจจาระมีสีเหลืองซีดลง นอกจากนี้ยังพบอาการอื่นร่วมด้วย ได้แก่

 • มีไข้สูง หนาวสั่น
 • อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
 • คันผิวหนังมาก
 • เบื่ออาหาร น้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว
 • ปวดท้องรุนแรง อาจบ่งบอกถึงความไม่สมดุลของน้ำดี
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อ

การรักษาโรคดีซ่านเป็นการรักษาตามสาเหตุของการเกิดโรค ป้องกันการเกิดซ้ำ และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่เกิดจากการคลอดก่อนสามารถหายเองได้ด้วยการทานนมแม่ที่เพียงพอ และหายเองได้ภายใน 1 – 2 สัปดาห์ กรณีเกิดจากโรคตับอักเสบ แพทย์จะทำการรักษาด้วยการใช้ยาต้านไวรัส การรักษาภาวะท่อน้ำดีอุดตันด้วยการผ่าตัดแก้ไขระบบทางเดินน้ำดี เป็นต้น

การป้องกันโรคดีซ่านในเด็ก

การดูแลสุขภาพเป็นพื้นฐานของการป้องกันโรคต่างๆที่ดีที่สุดค่ะ เช่น การเลือกรับประทานอาการที่ครบ 5 หมู่ ถูกสุขลักษณะทางอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ ดื่มน้ำสะอาด ออกกำลังกายเป็นประจำ รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันโรคต่างๆในเด็กที่อาจเกิดขึ้นกับลูกของคุณได้ค่ะ