โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงในเด็ก

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง Spinal Muscular Atrophy (SMA) ที่มาของโรคเกิดจากความเสื่อมของ Motor meuron ทำใหผู้ป่วยเกิดการสูญเสียการส่งสัญญาณของไขสันหลังไปยังกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นโรคที่พบมากเป็นอันดับ 2 รองมาจากโรคธาลัสซีเมีย โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงในเด็ก จะมีความแตกต่างโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงในผู้ใหญ่ ALS (Amyotrophic lateral sclerosis) เนื่องจากอาการสามารถเกิดได้ตั้งแรกเกิด และส่งผลระยะยาวของลมหายใจของลูกน้อยสั้นกว่าคนทั่วไปจนน่าใจหาย ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรทำความเข้าใจและคอยสังเกตุว่าลูกน้อยตั้งแต่ที่ลูกเกิดมาว่าเข้าข่ายหรือไม่ ถ้าเป็นแล้วจะรักษาอย่างไร

อาการของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงในเด็ก

อาการของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจะส่งผลทำให้สูญเสียการควบคุมของกล้ามเนื้อต่างๆ ของร่างกาย จะทำให้มีความผิดปกติต่อการออกคำสั่งของไขสันหลังไปยังกล้ามเนื้อนส่วนต่างๆ ทำให้เด็กมีอาการ ดังนี้

 • เด็กจะมีภาวะพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กปกติ
 • เด็กจะสูญเสียการควบคุมของศีรษะและคอ
 • เด็กจะไม่สามารถกลืนอาการเองได้
 • กล้ามเนื้อของเด็กจะลีบแบน
 • จะมีปัญหาบริเวณข้อและกระดูก
 • หรือหนักสุดก็จะมีอาการแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจ

ประเภอของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรกในเด็ก

ประเภอของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบ่งออกเป็นความรุนแรงได้ 4 ชนิด ดังนี้

กล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA Type l : ชนิดนี้จะมีความรุนแรง จะแสดงอาการในช่วงแรกเกิด – 6 เดือน โดยผู้ป่วยจะไม่สามารถนั่งได้ พร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะมีชีวิตอยู๋ได้ไม่เกิน 2 ปี เพราะการทำงานของกล้ามเนื้อในการหายใจมีความอ่อนแรง ส่งผลทำให้เกิดการหายใจที่ผิดปกติ

กล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA Type ll : สำหรับชนิดนี้จะแสดงอาการรุนแรงที่ลดลงมา มักจะแสดงอาการในช่วงที่เด็กมีอายุเข้าสู่เดือนที่ 7-8 เดือน ซึ่งผู้ป่วยเด็กในช่วงนี้จะยืนไม่ได้ และมีความเสี่ยงที่มีชีวิตรอดได้ไม่เกิน 2 ปี เหมือนชนิด SMA Type l

กล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA Type lll : สำหรับชนิดนี้จะแสดงอาการความรุนแรงที่น้อย มักจะแสดงอาการในช่วงเด็กอายุ 18 เดือนเป็นต้นไป

กล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA Type lV : มักแสดงอาการในช่วงอายุ 18 ปีขึ้นไป ในระยะยาวผู้ป่วยอาจต้องนั่งรถเข็นเมื่ออายุราว 50 – 60 ปี

ผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษทั้งการดูแลการหายใจ กล้ามเนื้อปอด ระบบประสาท กระดูก ข้อต่อ รวมถึงการทำกายภาพบำบัดและโภชนาการที่ถูกต้อง เด็กที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงสามารถปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้ารับการรักษาด้วยเครื่องมือที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของกล้ามเนื้อ อันเกิดจากความผิดปกติของระบบสมอง ไขสันหลัง กระดูกและกล้ามเนื้อได้

วิธีการรับมือและป้องกันโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

การป้องกันคือคุณพ่อคุณแม่จะต้องทำการตรวจร่างกายก่อนการมีบุตรอย่างถี่ถ้วน ก่อนว่า หากวางแผนที่จะมีบุตรด้วยกัน เปอร์เซนที่จะทำให้ลูกออกมามีสิทธิ์เป็นโรคนี้หรือไม่ มากน้อยเพียงใดด้วยวิธีการเจาะเลือด เพื่อตรวจว่ามีใครคนใดคนหนึ่งมีใครเป็นพาหะนำโรคหรือไม่ โดยใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 1 เดือนในการรอผล ซึ่งหากตรวจพบก็ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ ว่าควรทำอย่างไรหากมีความประสงค์ที่จะมีบุตร

แต่สำหรับในกรณีที่ไม่ได้รับการตรวจ และทำให้ลูกเกิดมาแล้ว และมีอาการหรือตรวจวินิจฉัยพบอย่างแรกที่จะต้องทำก่อนคือ การตั้งสติและยอมรับกับสิ่งที่เกิด เนื่องจากในปัจจุบันด้วยโรคนี้ยังไม่สามารถรักษาให้หายได้ หรืออาจไม่สามารถหายขาดได้แม้ได้รับการดูแลดีมากแค่ไหน ดังนั้น ในกรณีที่เกิดขึ้นแล้วคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องมีการดูแลตามอาการ ดังนี้

 • ปรับสภาพความรู้สึกให้กลับมาปกติก่อนเป็นอย่างแรก
 • เตรียมความพร้อมทั้งการดูแล และเงิน หากคุณแม่ตัดสินใจที่จะเลี้ยงดูให้ดีที่สุด
 • การรักษาลูกตามอาการไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างใจเย็น
 • หมั่นสักเกตุอาการของลูก และพร้อมเรียนรู้การดูแลผู้ป่่วยโรคอย่างเบื้องต้นไว้ว่าจะเป็นการช่วยใส่อุปกรณ์หายใจ การยกหรืออุ้มผู้ป่วยติดเตียง
 • ให้กำลังใจทั้งตัวลูก คนรักและตนเองอยู่สม่ำเสมอ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here