เตรียมพร้อมรับมือไข้หวัดใหญ่ในเด็ก

เตรียมพร้อมรับมือไข้หวัดใหญ่ในเด็ก

เตรียมพร้อมรับมือไข้หวัดใหญ่
สวัสดีค่ะ
วันนี้เราจะมาเตรียมพร้อมรับมือไข้หวัดใหญ่ในเด็กซึ่งหลายๆท่านอาจจะยังคงเข้าใจว่า โรคไข้หวัดใหญ่มีการระบาดเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น แต่ความจริงแล้วโรคไข้หวัดใหญ่สามารถเป็นได้ตลอดทั้งปีและทุกช่วงวัยนะคะ ซึ่งอาการและความรุนแรงขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนในขณะนั้น ในบางรายอาจมีอาการเพียงเล็กน้อย แต่บางรายมีอาการรุนแรงเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆจนเสียชีวิตได้ค่ะ ดังนั้นเรามาเตรียมพร้อมรับมือกับเจ้าไข้หวัดใหญ่กันค่ะ

ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กเกิดจาการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมีอยู่ 3 สายพันธุ์ คือ A, B, และ C และมักจะรุนแรงกว่าไข้หวัดทั่วไป ซึ่งในบางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น ปอดบวม หลอดลมอักเสบ หรือมีผลกระทบต่อระบบประสาทและหัวใจจนทำให้เสียชีวิตได้ โรคไข้หวัดสามารถติดต่อกันผ่านทางน้ำมูก น้ำลาย จาการไอจาม หรือการสัมผัสสิ่งของปนเปื้อนเชื้อไวรัสแล้วนำมือเข้าปาก ขยี้ตาค่ะ ซึ่งอาการของไข้หวัดใหญ่ที่เด่นชัด คือ มีไข้แบบเฉียบพลัน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ เจ็บคอ มีน้ำมูก เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วหากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วสมารถดูแลรักษาได้โดยการเช็ดตัว ทานยาลดไข้พาราเซตามอล ดื่มน้ำมากๆและพักผ่อนให้เพียงพอก็สามารถหายได้เองค่ะ แต่ถ้าหากอาการไม่ดีขึ้น ไข้ไม่ลดลงควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคต่อไปเพราะอาจเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆได้ค่ะ

การเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันไข้หวัดใหญ่ในเด็ก

  • คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกสอนให้ลูกดูแลรักษาความสะอาด เช่น การล้างมือด้วยน้ำสบู่บ่อยๆ หรือก่อน/หลังการรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง เป็นต้น
  • คุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หรือล้างมือทุกครั้งก่อนป้อนอาหารลูก
  • การสอนให้ลูกไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อม แปรงสีฟัน เป็นต้น
  • การดูแลบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่เป็นที่เพาะเชื้อโรค อากาศถ่ายเทได้ดี เปิดหน้าต่างเพื่อให้แสงแดดเข้ามาฆ่าเชื้อ
  • ฝึกให้ลูกปิดปากทุกครั้งที่ไอจาม และการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อและป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น
  • การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำฤดุกาลเป็นประจำทุกปี เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันกับเชื้อไวรัสใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะ
  • การทำประกันสุขภาพที่คุ้มครองโรคไขหวัดใหญ่ เนื่องจากเด็กๆมีโอกาศป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย โดยเฉพาะเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี นอกจากการฉีดวัคซีนป้องกันแล้วคุณพ่อคุณแม่ควรเลือกทำประกันสุขภาพให้ลูกๆไว้ด้วยค่ะ เพื่อคุ้มครองสุขภาพและดูแลค่าใช้จ่ายในการเข้ารักษาของลูกได้ค่ะ

นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้ามนะคะ ในกรณีที่พบว่าลูกป่วยไม่ควรพาลูกไปในแหล่งชุมชนหรือโรงเรียน ควรให้ลูกหยุดพักผ่อนจนหายดีเสียก่อนเพื่อป้องกันการป่วยเรื้อรังหายเชื้อหรือการเกิดโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ และป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสสู่คนอื่นๆค่ะ ถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องพาลูกออกไปด้วยควรฝึกให้ลูกสวมหน้ากากอนามัยค่ะ และการเจ็บป่วยทุกครั้งเราไม่สามารถคาดเดาได้ ดังนั้นการเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมรับมืออยู่เสมอเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะได้ไม่มีคำว่าสายเกินไปค่ะ