ลูกไม่มั่นใจในตัวเอง

ลูกบ้านไหนที่มีลักษณะไม่กล้าเผชิญกับสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ไม่กล้าทำในสิ่งที่มาท้าท้าย ปฏิเสธการแสดงออก และชอบเก็บตัวมากกว่าการเข้าสังคม ทั้งหมดนี้ให้คุณพ่อคุณแม่รู้ไว้เลยว่า ลูกขาดความมั่นใจในตัวเอง ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไข จะส่งผลไปถึงอนาคตให้กับลูกในเรื่องการสร้างสำเร็จใจชีวิตของลูก

ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของพ่อและแม่ที่จะช่วยลูกให้ ลูกมีความมั่นใจในตัวเอง แต่ก็มีคำถามต่อว่า จะช่วยให้ลูกมีความมั่นใจในตัวเองได้อย่างไร ในครั้งนี้เราวิธีการแก้ไขปัญหาลูกไม่มั่นใจตัวเอง เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่เจอปัญหานี้อยู่

สาเหตุลูกไม่มั่นใจในตัวเอง

คุณพ่อคุณแม่คิดแทนลูก ทำแทนลูก

การที่พ่อแม่ทำแทนลูกในทุกๆ อย่าง ไม่ปล่อยให้ลูกทำเอง หรือแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง จะส่งผลให้ลูกเป็นคนขาดความมั่นใจ มีความกังวลในเรื่องต่างๆ สูง และจะไม่เต็มใจในหน้าที่ที่ตนเองต้องรับผิดชอบ

ห้ามโน่นห้ามนี้ แบบย้ำๆ ซ้ำไปซ้ำมา

เป็นเรื่องธรรมดาที่คุณพ่อคุณแม่กลัวลูกจะเป็นโน่นนี่นั้น หรือไม่อยากให้ลูกบาดเจ็บในสิ่งรอบตัวลูก จึ่งมักจะห้ามโน่นห้ามนี่ โดยย้ำๆซ้ำๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะสร้างผลเสียให้กับลูก ทำให้ลูกเป็นคนขี้กลัว ไม่กล้าลองในสิ่งใหม่ๆ จะอยู่แต่ในกรอบที่ตัวเองคุ้นเคย หรืออาจส่งผลให้ลูกกลายเป็นเด็กเก็บตัวไปเลย ไม่สามารถพัฒนาความมั่นในใจตัวเองได้

กดดันลูก บังคับลูก มากจนเกินไป

การที่อยากให้ลูกได้ดี ไม่ใช่เรื่องที่แปลกเพราะพ่อแม่อย่างเราก็อยากให้ลูกมีชีวิตที่ดี แต่การที่คาดหวังต่อตัวลูกมากจนเกินไปก็จะเป็นการกดดันลูก จนลูกได้สูญเสียความมั่นใจ จะเป็นคนไม่กล้าคิด ไม่กล้าทำ หากไม่สั่งให้ทำได้

พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูก

การที่พ่อแม่ไม่มีเวลาให้กับลูก เพื่อให้ลูกได้ถามกับข้อที่ตนเองสงสัย หรือในเรื่องไม่เข้าใจ และสั่งสอนในเรื่องที่ลูกทำไม่ว่าจะถูกหรือผิด ก็เป็นอีกสาเหตุที่จะทำให้ลูกขาดความมั่นใจได้ เพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำลงไปผิดถูกอย่างไร หรือทำได้หรือไม่ เป็นต้น

พ่อแม่วิจารณ์การกระทำของลูก

การที่ลูกทำกิจกรรม หรืออะไรก็ตาม แล้วโดนคนเป็นพ่อเป็นแม่วิจารณ์ว่าไม่ดีอย่าางไร เป็นสาเหตุที่รุนแรง เพราะจะทำให้ลูกเป็นเด็กกลัวความล้มเหลว ไม่กล้าที่จะทำในสิ่งใหม่ๆ หมดกำลังในการทำ หรือหมดแรงจูงใจในการทำสิ่งใหม่ๆที่เข้ามา

พ่อแม่ชอบเปรียบเทียบลูกตัวเองกับลูกคนอื่น

การเปรียบเทียบลูกตัวเอง กับลูกคนอื่น เป็นสิ่งที่ห้ามอย่างยิ่ง เพราะลูกจะเป็นเด็กขาดความมั่นใจตัวเองไปเลย และไม่นับถือตัวเองไปในทันที

วิธีแก้ปัญหาลูกไม่มั่นใจในตัวเอง

การที่ลูกของคุณที่มักขาดความมั่นใจสาเหตุหลักก็จากความกลัวของลูก ซึ่งเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะช่วยลูกในการสร้างความมั่นใจให้กับลูก โดยมีวิธีแนะนำ ดังนี้

 1. เข้าใจลูก ไม่บังคับลกมากจนเกินไป ปล่อยให้ลูกได้ทำในสิ่งที่อยากทำ ให้อิสระทางความคิดของลูกบ้าง เตือนลูก บังคับลูกในเรื่องที่ควรเตือน ควรบังคับ
 2. ชื่นชม ยกย่องในความพยายามให้กับลูก ไม่ว่าลูกจะทำได้หรือไม่ได้ ก็ตาม ชมลูกในยามที่ลูกทำได้ ปลอบใจให้กำลังใจในยามที่ลูกทำไม่ได้ จะให้ลูกมีกำลังใจในการทำสิ่งนั้นต่อไป
 3. หากลูกกลัวในสิ่งที่ทำถึงแม้ว่าลูกมีความสามารถนี้อยู่แล้ว คุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่ในการให้ลูกมีกำลังใจ พูดให้กำลังใจ ให้ลูกมีแรงสู้พร้อมเผชิญ เพื่อให้ลูกมีความมั่นใจ
 4. ให้ลูกแสดงพฤติกรรมตามวัย ไม่คาดหวังว่าลูกจะแสดงพฤติกรรมเหมือนผู้ใหญ่ เพราะเมื่อลูกรู้สึกว่าต้องแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและถูกต้องตามที่กำหนดเท่านั้น จะทำให้เห็นถึงมาตรฐานที่เป็นไปไม่ได้และจะไปลดความพยายามที่ลูกทำอยู่
 5. ช่วยกระตุ้นให้ลูกมีความอยากรู้อยากเห็น การที่ลูกมีคำถามมากมาย ในบางครั้งลูกอาจจะเหนื่อย และเบื่อ ซื้อหากแสดงแบบนี้ไม่ควรให้เกิดขึ้นนนนน ดังนั้นพ่อแม่ควรช่วยโดยการหาสิ่งต่างๆ ตั้งคำถามตอบ เพื่อช่วยให้ลูกกลับมาอยากรู้อยากเห็นอีกครั้ง เป็นการช่วยพัฒนาการของเด็กด้วย เพราะลูกจะได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่เคยเห็นอีกมากมายได้ด้วย จากผลวิจัยเด็กที่มีครอบครัวในการทำกิจกรรมถามตอบบ่อยครั้ง เด็กจะสามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่หาคำตอบมาให้เสมอ หรือไม่มีกิจกรรมดังกล่าว
 6. ไม่ควรให้ลูกมีสิทธิพิเศษ หรือหาตัวช่วยในเรื่องที่ต้องแก้ปัญหา
 7. ควรให้อิสระกับกิจกรรม หรือการแสดงออกของลูก ไม่ควรวิพากษ์วิจารย์ ให้ความเห็นได้เล็กน้อย หากลูกถาม แต่อย่าห้ามหรือวิจารย์รุนแรง เพราะลูกจะขาดความมั่นใจในทันที
 8. ปล่อยให้ลูกได้เจ็บ ได้ล้มเหลว ด้วยตัวเอง อย่าได้เข้าไปปกป้อง เพื่อเป็นเกาะป้องกันให้ลูกได้มีความเข้มแข็ง และรู้จักวิเคาะห์ได้ด้วยตนเอง ว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรหากเกิดในอนาคต
 9. ให้อิสระในการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ และพ่อแม่สามารถชีนำในสิ่งใหม่ๆ ให้กับลูกได้ ลูกชอบหรือไม่ชอบก็ให้ลูกได้เลือกเรียนรู้ ได้เลือกทำ เราเป็นคนให้คำแนะนำอยู่ห่างๆ
 10. ให้ลูกได้เรียนรู้ในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ ส่วนใหญ่ลูกจะเห็นพ่อแม่เป็นต้นแบบในชีวิตอยู่แล้ว แต่หากเราเป็นพ่อแม่ที่ไม่สำเร็จ แต่เราก็สามารถให้เห็นคนที่ประสบความเร็จชี้ให้ลูกนำเป็นต้นแบบได้
 11. อย่าบอกให้ลูกถึงความกังวลของเรา พ่อแม่ที่มีความกังวลใจมักจะแปลความหมายได้ว่าไม่เชื่อมั่น ถึงการแสดงความมั่นใจของผู้ปกคองจะส่งผลต่อความมั่นใจของลูกไปด้วย
 12. อยู่ข้างๆลูก เมื่อลูกเจอวิกฤตในชีวิตของตัวเอง คอยให้กำลังใจบอกให้ลูกสู้ อย่าได้ย่อท้อต่ออุปสรรค หรือสอนลูกว่าเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตที่ต้องมีการชนะ การพ่ายแพ้ มีอุปสรรคขัดขวางเป็นเรื่องธรรมดา แต่ทุกปัญหามีทางแก้เสมอ จะทำให้ลูกมีกำลังใจและหาทางแก้ไขเองจนได้
 13. ในบางครั้งพ่อแม่สามารถยื่นมือเข้าไปช่วยได้ แต่อย่าช่วยเต็มตัว ให้ลูกได้รู้จักช่วยตนเอง เพราะสร้างความเข้มแข็งในการชีวิตให้กับลูก
 14. ยกย่องถึงความกล้าในสิ่งใหม่ๆให้กับลูก และฉลองต่อการทำสิ่งใหม่ๆ ของลูก จะช่วยให้ลูกกล้าทำในสิ่งใหม่ๆ และฉลองต่อการทำสิ่งใหม่ๆ ของลูก

การที่ลูกขาดความมั่นใจ เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้น คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยให้ลูกกลับมามีความมั่นใจในตนเอง วิธีที่ดีคือการมอบความรัก กำลังใจ ให้ลูกได้รู้ว่า พ่อแม่อยู่ข้างเสมอๆ ไม่ได้หนีหายไปไหน ไม่ได้เดินอยู่ตัวคนเดียวในสังคมค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here