ลมพิษในเด็ก

ลมพิษในเด็ก – สาเหตุอาการและการรักษา

ลมพิษ อาการแพ้ที่เกิดกับผิวหนังอย่างเฉียบพลันไม่ใช่โรคติดต่อสามารถเกิดได้ทุกเพศทุกวัย ลมพิษในเด็กมีอาการเช่นเดียวกับลมพิษที่เกิดในผู้ใหญ่ อาจเกิดขึ้นจากการแพ้อาหาร ยา ความผันผวนของอุณหภูมิสภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และอาการลมพิษในเด็กที่พบคือ ผื่นคัน นูน บวมแดง ซึ่งอาการคันอาจจะทำให้เด็กทนไม่ได้และทำให้เด็กร้องไห้งอแงค่ะ อาการทั่วไปที่เกิดขึ้นจะใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงและหายได้เองเป็นปกติ แต่ในบางรายที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรง อาจส่งผลให้หายใจลำบาก คลื่นไส้ หรือหมดสติได้ค่ะ บทความนี้รวบรวมข้อมูลสาเหตุ วิธีการรับมือลมพิษในเด็กมาฝากคุณพ่อแม่ค่ะ

สาเหตุของลมพิษในเด็ก

ลมพิษมักเป็นผลมาจากปฏิกิริยาการแพ้ที่เกิดกับผิวหนังอย่างเฉียบพลัน ซึ่งมีหลากหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพ้ได้ ดังนี้

  • อาหาร อาการลมพิษที่ตอบสนองต่อสิ่งที่ลูกน้อยกิน เช่น นมวัว ไข่ ถั่ว อาหารทะเล เป็นต้น พบบ่อยในเด็กเล็กเนื่องจากพัฒนาการระบบภูมิคุ้มกันของเด็กเล็กยังไม่แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมต่างๆได้
  • สารก่อภูมิแพ้ พบบ่อยในเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้ เช่น แพ้ยา แพ้ขนสัตว์เลี้ยง แพ้เกสรดอกไม้ เป็นต้น
  • แมลงสัตว์กัดต่อย เช่น หากลูกของคุณแพ้ผึ้งหรือมดไฟเมื่อร่างกายตอบสนองต่อการถูกกัดต่อยหรือถูกกัด เด็กบางคนจะมีอาการแพ้ทันทีหรือเกิดการแพ้หลังจากถูกกัดหลายวัน
  • อุณหภูมิ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันจากการสัมผัสกับอากาศเย็นหรือน้ำ เช่น ขณะอาบน้ำหรือว่ายน้ำในน้ำเย็น ฯลฯ

การรักษาอาการลมพิษในเด็กมีการใช้ยาหลายชนิด เช่น ยาแก้แพ้ คาลาไมน์แก้คัน เพื่อบรรเทาอาการคัน ฯลฯ เพื่อบรรเทาและควบคุมปฏิกิริยาแพ้ ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การบวมของเนื้อเยื่อ หายใจลำบาก แน่นหน้าอก หัวใจเต้นเร็ว หมดสติ เป็นต้น ซึ่งควรพบแพทย์ทันทีเมื่อพบอาการผิดปกติหรือสงสัยว่าลูกน้อยของคุณมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆร่วมด้วย นอกจากนี้การรักษาอาการลมพิษในเด็กนั้นมีความจำเป็นต้องหาสาเหตุของการเกิดลมพิษจากประวัติและการตรวจร่างกายอย่างละเอียดค่ะ เนื่องจากลมพิษเกิดจากหลายสาเหตุและการป้องกันลมพิษในเด็กที่ดีที่สุดคือ การหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการแพ้ในเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้ เป็นต้น

ลมพิษในเด็กมักจะไม่รุนแรงและสามารถรักษาได้ง่ายด้วยตัวเองที่บ้านง่ายๆ ด้วยการดูแลของคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถกลับมาเป็นปกติได้ในเวลาไม่นานค่ะ