ภาวะบวมน้ำเป็นอาการทางสุขภาพของร่างกาย ซึ่งเป็นภาวะที่รุนแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิต หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องค่ะ และในบทความนี้เรารวบรวมข้อมมูลเกี่ยวกับภาวะบวมน้ำในทารก

ภาวะบวมน้ำ (Hydrops fetalis) คืออะไร

ภาวะบวมน้ำ (Hydrops fetalis) เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อของเหลวจำนวนมากสะสมในเนื้อเยื่อและอวัยวะของทารกซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ในร่างกาย แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดในปอด ช่องท้อง หัวใจหรือแม้แต่ใต้ผิวหนังของทารกทำให้เกิดอาการบวมมากค่ะ

สาเหตุของ Hydrops fetalis คืออะไร

  • ทารกในครรภ์ที่ไม่ได้รับภูมิคุ้มกันจะพบได้บ่อยและเกิดขึ้นเมื่อโรคหรือความเจ็บป่วยบางชนิดขัดขวางความสามารถของร่างกายในการควบคุมของเหลว ภาวะสุขภาพบางอย่างที่อาจทำให้ทารกในครรภ์ไม่ได้รับภูมิคุ้มกัน ได้แก่ความผิดปกติของโครโมโซมการติดเชื้อที่มีมา แต่กำเนิดโรคโลหิตจางอย่างรุนแรงเป็นต้น
  • Low-output hydrops fetalis เกิดจากการทำงานของหัวใจผิดปกติ ทำให้ไม่สามารถบีบหรือคลายตัวเพื่อให้ได้ Cardiac output ที่เพียงพอ เช่นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ ส่งผลให้ความดันใน venous system สูงขึ้น ทำให้เกิดภาวะบวมน้ำตามมา ดังนั้น ในการตรวจอัลตราซาวน์ทารกบวมน้ำจึงควรมองหาความผิดปกติของการทำงานของหัวใจ นอกจากจะหาสาเหตุของภาวะทารกบวมน้ำแล้ว ยังอาจเป็นข้อมูลของความผิดปกติอื่น เช่นความผิดปกติทางโครโมโซม
  • ทางเดินน้ำเหลืองผิดปกติ ทำให้ส่งผลต่อระบบควบคุมสมดุลของเหลวในร่างกาย การระบายของท่อน้ำเหลืองผิดปกติ และการอุดกั้นของระบบการไหลเวียนเลือดดำ

อาการของ Hydrops fetalis

อาการของภาวะบวมน้ำในทารกอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างตั้งครรภ์หรือหลังทารกคลอด โดยมักมีอการต่างๆดังนี้

  • ปริมาณน้ำคร่ำที่มากเกินไปหรือรกที่มีขนาดใหญ่หรือหนาผิดปกติ
  • การสะสมของของเหลวในบริเวณช่องท้องของทารก
  • การขยายตัวของหัวใจ ตับหรือม้ามโตในทารก
  • หายใจลำบาก
  • โรคดีซ่านอย่างรุนแรง

การรักษา Hydrops ของทารกในครรภ์

การรักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุของทารกในครรภ์ โดยสาเหตุของการเกิดอาการบวมน้ำนั้นรักษาได้และมีโอกาสรักษาให้หายได้สูงหากรู้สาเหตุเร็ว เช่น เกิดจากภาวะซีดจากการติดเชื้อไวร้ส หรือเกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ และหากไม่พบสาเหตุที่ชัดเจน แพทย์อาจแนะนำมาตรการเพื่อบรรเทาอาการ อย่างไรก็ตามแพทย์อาจเลือกใช้การคลอดก่อนกำหนดและหลังคลอดทารกต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันและลดโอกาสของภาวะหัวใจล้มเหลว ในบางกรณีอาจอต้องทำการยุติการตั้งครรภ์หลังการตรวจพบความผิดปกติค่ะ

ภาวะบวมน้ำเป็นภาวะทางการแพทย์ที่ร้ายแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อทารก ดังนั้นการฝากครรภ์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ และไปพบแพทย์เพื่อจัดการและลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here