ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำทารกแรกเกิด

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำทารกแรกเกิด

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในทารกพบบ่อยในทารกแรกเกิด เนื่องจากระดับน้ำตาลมักจะลดลงในทารกหลังคลอดไม่นาน ซึ่งมักพบในทารกที่มารดาเป็นเบาหวาน ทารกที่คลอดก่อนกำหนดและทารกที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำทารกแรกเกิดนั้นเป็นภาวะอันตรายต้องได้รับการรักษาค่ะ

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำทารกแรกเกิดคืออะไร

ภาวะน้ำตาล ในเลือดต่ำในทารกแรกเกิด (Hypoglycemia) คือ ระดับน้ำตาลในพลาสมาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในช่วง 2-3 วันแรกหลังคลอด ซึ่งจะมีผลต่อระบบในร่างกาย ระบบประสาทและสมอง ระดับน้ำตาลในร่างกายถูกควบคุมโดยฮอร์โมนและฮอร์โมนสำคัญคือฮอร์โมนอินซูลิน อินซูลินควบคุมน้ำตาลในร่างกายและดูแลการใช้ประโยชน์ การเผาผลาญ น้ำตาลในเลือดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ร่างกายจะดึงมาใช้เป็นพลังงาน และเพื่อปรับระดับความสมดุลให้กับร่างกายค่ะ

สาเหตุของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

ภาวะต่างๆที่อาจเป็นสาเหตุของน้ำตาลในเลือดต่ำในทารกแรกเกิด ได้แก่

 • โภชนาการที่ไม่ดีสำหรับแม่ในระหว่างตั้งครรภ์
 • คุณแม่เป็นโรคเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์
 • การคลอดก่อนกำหนด ทารกที่คลอดก่อนกำหนดมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะน้ำตาลเลือดต่ำ
 • โรคเม็ดเลือดแดงแตกสลาย หรือภาวะโลหิตจางที่เกิดจากการแตกทำลายของเม็ดเลือดแดง
 • ความบกพร่อง แต่กำเนิดและโรคเกี่ยวกับการเผาผลาญ ความผิดปกติทางพันธุกรรมและการเผาผลาญตั้งแต่เกิดอาจทำให้น้ำตาล ในเลือดต่ำลงในทารกแรกเกิด
 • ภาวะอุณหภูมิต่ำเกินไปหรืออุณหภูมิของร่างกายต่ำผิดปกติ อาจเป็นสาเหตุของภาวะน้ำตาลในเลือดทารกต่ำได้ค่ะ

อาการของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

ทารกที่มีน้ำตาลในเลือดต่ำอาจไม่มีอาการ หากลูกน้อยของคุณมีปัจจัยเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับน้ำตาลในเลือดต่ำ แพทย์จะตรวจระดับน้ำตาลในเลือดของทารกแม้ว่าจะไม่มีอาการค่ะ นอกจากนี้ระดับน้ำตาลในเลือดมักจะถูกตรวจสอบสำหรับทารกที่มีอาการเหล่านี้

 • ผิวซีด ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการที่หลอดเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายไม่ดีซึ่งนำไปสู่อาการเขียวหรือซีดค่ะ
 • ปัญหาในการหายใจ รวมถึงการหยุดหายใจชั่วขณะ การหายใจตื้นอย่างรวดเร็ว เป็นต้น
 • อาการมือเท้าสั่น อาเจียน หงุดหงิดหรือกระสับกระส่าย
 • ปัญหาในการทำให้ร่างกายอบอุ่นหรือตัวทารกเย็น
 • อาการชัก ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายทางระบบประสาทชั่วคราวหรือถาวรค่ะ

ภาวะแทรกซ้อนของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

การตรวจหาสัญญาณของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในทารกแรกเกิด การรักษาในระยะแรกอาจป้องกันอันตรายจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ อย่างไรก็ตามอาจเป็นอันตรายต่อความสามารถในการทำงานของสมอง ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอย่างรุนแรงหรือเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการชัก ภาวะหัวใจล้มเหลวรวมถึงภาวะหัวใจล้มเหลว รวมถึงพัฒนาการล่าช้าและความเสียหายของสมองถาวร สมองพิการได้ค่ะ

การรักษาภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในทารกแรกเกิด

การรักษาจะขึ้นอยู่กับสุขภาพโดยรวมของทารก ทารกที่มีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจะต้องได้รับอาหารเสริม ทารกที่กินนมแม่อาจต้องได้รับนมสูตรเสริมหากแม่ไม่สามารถผลิตน้ำนมได้เพียงพอ ทารกอาจต้องการสารละลายน้ำตาลที่ให้ทางหลอดเลือดดำ หากไม่สามารถรับประทานทางปากได้หรือหากระดับน้ำตาลในเลือดต่ำมาก และหากน้ำตาลในเลือดต่ำยังคงดำเนินต่อไปในบางกรณีทารกอาจได้รับยาเพื่อเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด ในกรณีที่หายากมากทารกแรกเกิดที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำรุนแรงมากซึ่งไม่ดีขึ้นด้วยการรักษาอาจต้องผ่าตัดเอาส่วนหนึ่งของตับอ่อนออกค่ะ

การป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในทารกแรกเกิด

ในหลายๆกรณีอาจไม่มีวิธีป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในทารกแรกเกิด สำหรับทารกที่มีปัจจัยเสี่ยงจากกรณีคุณแม่ที่เป็นเบาหวานควรรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติระหว่างตั้งครรภ์อย่างเข้มงวด เพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ

บาทความที่เกี่ยวข้อง