พัฒนาการเด็กทารก 1 เดือน

การพัฒนาการเด็กใน่วง 1 ปีแรก เด็กทารกจะพัฒนาการในด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเด็กในช่วงนี้จะมีการพัฒนาการในด้านต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละเดือน และไม่เพียงเท่านี้ เด็กเพศชาย และเพศหญิง ก็มีความพัฒนาที่แตกต่างกันด้วย ในครั้งนี้ เราจะมาดูถึงการพัฒนาการเด็กทารก 1 เดือน ทั้งเพศชาย และเพศหญิงกันว่า มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง

การเปลี่ยนแปลงทางด้านน้ำหนัก/ส่วนสูง

น้ำหนักของเด็กทารกหญิง ในช่วง 1 เดือน เด็กจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 3-4.5 กิโลกรัม สำหรับส่วนสูงจะอยู่ที่ 49-57 เซตติเมตร

น้ำหนักของเด็กทารกชาย ในช่วง 1 เดือน เด็กจะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 3.5-5 กิโลกรัม และมีพัฒนาการส่วนสูง ประมาณ 50-57 เซนติเมตร

พัฒนาการทางสายตา

สำหรับเด็กทารกอายุ 1 เดือน ในช่วงนี้พัฒนาการทางด้านการมองเห็น เด็กทารกจะสามารถเห็นได้ชัดในระยะห่าง 8-10 นิ้ว เด็กจะสามารถมองตามใบหน้าของคุณพ่อคุณแม่ พร้อมชำเลืองมองสิ่งต่างๆ รอบตัวไปมาได้ และยังสามารถมองวัตถุถึงกึงกลางลำตัว คุณพ่อคุณแม่สามารถกระตุ้นพัฒนาการทางด้านสายตา ได้ดังนี้

 • แขวนโมบายไว้หน้าเปลนอน
 • จัดสภาพแวดล้อมในการฝึการมองเห็นรอบตัวของลูก
 • เว้นระยะ ในการเคลือนของเล่นจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง เพื่อเป็นการฝึกการมองตามของลูก
 • หมั่นเคลื่อนไหวของเล่นที่มีสีสัน เด่น เพื่อดึงดูดความสนใจของลูก

พัฒนาการด้านภาษา

การพัฒนาทางด้านภาษาของเด็กวัย 1 เดือน ในช่วงนี้คำพูดเด็กจะยังพูดไม่ได้ แต่จะเป็นการทางการได้ยิน เพราะเมื่อเด็กได้ยินเสียงดัง เด็กจะมีปฏิกริยาในการโต้ตอบ คือ เด็กจะสะดุ้ง ขยับตัวขยิบตา หรือไม่ก็จะร้องไห้ออกมา ซึ่งอาการร้องไห้ก็เมื่อไม่สบายตัว หิว หรือมีการเปียกแฉะ สำหรับเด็กทารกในวัยนี้สามารถจดจำเสียงของคุณพ่อคุณแม่ได้แล้ว สำหรับวิธีการกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา ทำได้ดังนี้

 • หมั่นพูดคุยกับลูก เรียกลูกบ่อยๆ
 • เล่นกับลูก ยิ้ม กอดลูกบ่อยๆ

พัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์

การพัฒนาทางด้านจิตใจและอารมณ์ของเด็กในวัย 1 เดือน จะเริ่มมีสีหน้าที่ไม่พอใจ เมื่อเกิดอาการไม่สบายตัว สามารถแสดงสีหน้าเจ็บปวด เมื่อรู้สึกเจ็บป่วย แต่เมื่อลูกได้สบตากับพ่อแม่แล้วก็อาจทำให้เด็กกลับมาอารมณ์ที่ดีขึ้น เพราะเนื่องจากลูกจะเริ่มจำเสียงของผู้เลี้ยง คุณพ่อ คุณแม่ได้แล้ว และยังปรับท่าทางให้คุณ สำหรับวิธีการกระตุ้นในการพัฒนาทางด้านจิตใจและอารมณ์ ให้กับลูก ได้ ดังนี้

 • หลีกเลี่ยงความเครียดไปลงกับลูก แค่คุณเครียดลูกของคุณสามารถรับรู้ได้
 • ควรเข้าหาลูกด้วยท่าทางที่อารมณ์ดี ยิ้มแย้ม จะทำให้ลูกไม่งอแง

พัฒนาการทางด้านร่างกาย

การพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กวัย 1 เดือน เด็กจะสามารถเคลื่อนไหวทางมือ แขน ขา ทั้ง 2 ข้างได้ แต่ยังไม่สามารถผยุงหัวให้ตั้งตรงด้วยตนเองได้ แต่สามารถดูดปากให้มีเสียงดังได้ สำหรับวิธีการกระตุ้นพัฒนาการทางด้านร่างกาย ของเด็กวัยนี้ ได้แก่

 • หมั่นกอด อุ้ม หรือสัมผัด ลูกให้บ่อยครั้ง
 • ยิ้ม พูดคุย กับลูกบ่อยๆ
 • หาเวลาว่างร้องเพลงให้ลูกฟังบ้าง หรือร้องเพลงให้ลูกฟังระหว่างการให้นม
 • หมั่นออกกำลังกายให้กับลูก โดยการจับขาขึ้น ลง งอ หรือ เหยียด

พัฒนาการด้านสติปัญญา

ในเด็กในวัย 1 เดือนนี้ จะมีการพัฒนาการเป็นขั้นเป็นตอน โดยสมองและระบบประสาทของเด็ก จะเชื่อมต่อได้ดีเรื่อยๆ และรู้จักวิธีกลับตัวในบางครั้ง และอาจขยับร่างกาย ให้คุณแม่ได้อุ้มได้ง่ายขึ้น สำหรับวิธีการกระตุ้น การพัฒนาการด้านสติปัญญา คือ การที่ปรับสภาพแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง พร้อมให้ลูกได้เรียนรู้

ข้อห้ามที่ควรหลีกเลี่ยงที่มีผลต่อการพัฒนาการเด็กทารก 1 เดือน

 • หลีกเลี่ยงการทำเสียงดังเกินไปใส่ลูก เพราะจะทำให้ลูกตกใจ และร้องไห้ออกมา
 • หลีกเลี่ยงการอุ้มลูกกล่อนจนหลับ เพราะเป็นความเคยตัวของลูกและมีผลต่อการฝึกการนอนหลับด้วยตนเอง
 • หลักเลี่ยงการทะเลาะต่อหน้าลูก เพราะอาจสร้างความหวาดกลัวให้ลูก
 • ห้ามเขย่าตัวลูก เพราะมีผลต่อเส้นเลือดบริเวณสมอง หรือส่งผลทำให้ดวงตาลูกแตกได้
 • หลีกเลี่ยงการจับหัวลูกแรง เพราะเกิดความเสียหายต่อสมองเด็กได้
 • ควรรักษาความสะอาด เพราะป้องกันลูกติดเชือโรค
 • หลีกเลี่ยงการตกแต่งนอนเกินไป
 • หลีกเลี่ยงการนำหมอน ผ้าห่ม หมอนข้าง ไปวางบนเตียงมากเกินไปไป เพราะจะทำให้หายใจไม่ออก

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here