ปัญหาการหายใจทารกแรกเกิด

ปัญหาการหายใจในทารกแรกเกิด

ปัญหาการหายใจในทารกพบได้บ่อยเนื่องจากระบบการทำงานของร่างกายการพัฒนายังไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้มีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายระบบทางเดินหายให้อาจมีปัญหาได้ค่ะ ถึงแม้ว่าเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเป็นสาเหตุหลักของความผิดปกติของการหายใจ แต่ยังมีสาเหตุอื่นๆของปัญหาการหายใจในทารกแรกเกิด ได้แก่

 • โรคทางเดินหายใจ ทารกคลอดก่อนกำหนดมีความเสี่ยงสูงต่อการเจ็บป่วยทางเดินหายใจตั้งแต่แรกเกิด โรคทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคปอดเรื้อรัง การติดเชื้อในอวัยวะระบบทางเดินหายใจ ฯลฯ
 • ภาวะหายใจเร็ว เกิดจากความผิดปกติของปอดส่งผลให้ทารกหายใจอย่างรวดเร็วเป็นระยะสั้นๆทันทีหลังคลอด นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการหดตัวของหน้าอกขณะหายใจเข้าและหายใจออก
 • ภาวะขาดอากาศหายใจ เป็นภาวะที่ร่างกายขาดออกซิเจนเกิดขึ้นเมื่อทารกหายใจลำบากในเวลาคลอดหรือหลังคลอดทันที
 • โรคปอดบวม เป็นการติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสหรือแบคทีเรียที่เข้าสู่ปอดและทำให้เกิดการอักเสบในทางเดินหายใจ

สัญญาณและอาการความผิดปกติของการหายใจในเด็กทารกจะปรากฏทันทีหลังคลอด รวมถึงอาการเหล่านี้

 • เสียงไอหรือเสียงแหบแห้งขณะหายใจ ซึ่งหมายถึงการติดเชื้อในหลอดลม การอุดตันของกล่องเสียง เกิดจากการก่อตัวของเมือกลึกลงไปในจมูกและหลอดลม
 • หายใจดังเสียงวี๊ดหรือเสียงฮื้ด ถ้าลูกน้อยหายใจไม่สะดวกด้วยการหายใจดังเสียงวี๊ดและเสียงฮื้ดขณะหายใจออก อาจเป็นโรคหอบหืดได้ค่ะ
 • หายใจเร็วในทารกแรกเกิด อาจเป็นสัญญาณของโรคปอดบวมหรือโรคปอดอักเสบซึ่งเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ส่งผลให้หายใจเร็วต่อเนื่องไอเล็กน้อยและเสียงแตก
 • การหายใจตื้นๆด้วยการหดตัว เช่น การยุบตัวของช่วงอกในขณะที่หายใจเข้าและหายใจออก
 • ผิวหนังมีสีฟ้าเขียวบริเวณจมูก หน้าผาก คอหรือปาก หากทารกมีการเปลี่ยนสีผิวหรือบริเวณดังกล่าวอาจแสดงได้ว่าลูกของคุณอาจไม่ได้รับออกซิเจนที่เพียงพอ
 • รูจมูกที่บานขณะสูดออกซิเจนแสดงให้เห็นว่า ทารกพยายามสูดลมหายใจเข้าแม้ว่าจะไม่ได้เกิดจากโรคร้ายแรงใดๆ แต่ก็ควรปรึกษาแพทย์

ปัญหาการหายใจทั่วไปที่พบบ่อยในทารก ได้แก่

 • การคัดจมูก ปัญหาการหายใจที่พบบ่อยที่สุดอย่างหนึ่งในเด็กทารกแต่ไม่ใช่สาเหตุที่ร้ายแรง สามารถรักษาด้วยการดูดน้ำมูกออกค่ะ
 • เสียงแหลม ซึ่งถือว่าไม่เป็นอันตรายค่ะเกิดจากเนื้อเยื่อส่วนเกินบริเวณกล่องเสียงของเด็กทารกและอาการนี้จะหายไปเมื่อโตขึ้น
 • หายใจด้วยเสียงหวีด ที่เกิดจากเสียงผิวปากเมื่อจมูกเล็กๆมีการอุดตันเนื่องจากมูกหรือน้ำนมแห้ง ทำให้ทางเดินหายใจของลูกน้อยมีขนาดเล็กลงจึงทำให้หายใจลำบาก
 • เด็กหายใจเร็วหรือหอบ มักเกิดขึ้นตามปกติหากไม่มีอาการอื่นๆร่วมด้วยที่บ่งชี้ถึงความเจ็บป่วยก็ไม่มีอะไรต้องกังวลค่ะ
 • อึดอัดแน่นหน้าอก เนื่องจากการย่อยนมหรือสำรอกที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นการอุ้มให้ลูกน้อยเรอทุกครั้งหลังจากกินนมจะช่วยให้รู้สึกสบายท้องค่ะ

การดูแลและรักษาปัญหาการหายใจของทารก ในกรณีที่มีเสียงรบกวนและการหดตัวหรือช่วงอกอย่างรุนแรงให้รีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพื่อตรวจวินิจฉัยสาเหตุที่ถูกต้องและทำการรักษาต่อไปค่ะ การดูแลลูกน้อยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ปกครองที่จะเข้าใจรูปแบบการหายใจของทารก เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้เมื่อเด็กมีปัญหาจากการหายใจไม่สม่ำเสมอ ซึ่งจะต้องรู้สึกถึงลมหายใจของทารกอย่างสม่ำเสมอและสังเกตเห็นอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นค่ะ

ปัญหาการหายใจในทารกแรกเกิดค่อนข้างบ่อยในทุกวันนี้ อาจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยทางเดินหายใจอย่างรุนแรงในทารกได้ แต่ด้วยการดูแลอย่างเหมาะสมของคุณพ่อคุณแม่และการดูแลทางการแพทย์ทันทีโรคนี้สามารถรักษาได้และจะช่วยฟื้นฟูรูปแบบการหายใจปกติได้ค่ะ