ประกันสุขภาพเด็กอายุ 6-20 ปี

ประกันสุขภาพเด็ก 6-20 ปี (ไทยประกันชีวิต)

ลูกเริ่มโตแล้วจำเป็นต้องทำประกันสุขภาพหรือไม่?
การทำประกันสุขภาพไม่ว่าช่วงวัยไหนล้วนมีความจำเป็นเหมือนกันค่ะ เพราะการเจ็บป่วยเราไม่สามารถคาดเดาหรือรู้ล่วงหน้าได้ค่ะ และบทความนี้เราได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนประกันสุขภาพสำหรับเด็กอายุ 6-20 ปี จากไทยประกันชีวิตมาฝากคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาประกันสุขภาพให้กับลูกรักวัยซน เนื่องจากเด็กในช่วงวัย 6 ขวย เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ วัยเข้าโรงเรียนแล้ว ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ ดังนั้นการทำประกันสุขภาพจึงเป็นวิธีหนึ่งสิ่งที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองหมดกังวลลดความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเมื่อลูกรักป่วย เพราะค่ารักษาพยาบาลสำหรับเด็กในปัจจุบันโดยเฉพาะโรคร้ายแรงหรือโรคที่ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาลนั้นค่อนข้างสูงค่ะ การทำประกันสุขภาพเด็กจึงเป็นทางเลือกในการลดความเสี่ยง ทำให้อุ่นใจไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลค่ะ

แผนประกันสุขภาพสำหรับเด็กอายุ 6 – 20 ปี จากไทยประกัน มีแบบไหนบ้างตามแอดมินมาเลยจ้า…

ประกันสุขภาพเด็ก “แบบพิเศษ”
ประกันสุขภาพเด็กอายุตั้งแต่ 6-20 ปี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น มีค่า OPD คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน ลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยที่ต้องใช้เงินรักษาจำนวนมาก

 • เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 2,200 บาทต่อเดือน
 • ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายจำนวน 120,000 บาท/ครั้ง/โรค
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล OPD 500 บาท/ครั้ง
 • ค่าห้องพิเศษ ค่าอาหารจำนวน 3,500 บาท/วัน
 • เงินชดเชยกรณีนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลจำนวน 1,000 บาท/วัน
 • จ่ายค่ารักษาด้วย Stem Cell 300,000 บาท/กรมธรรม์
 • ฯลฯ

หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากตัวแทนประกันค่ะ (รายละเอียดประกันขึ้นอยู่กับอายุและเพศของผู้เอาประกัน)

ประกันสุขภาพเด็ก “แบบที่ 1”
ประกันสุขภาพเด็กอายุตั้งแต่ 6-20 ปี แบบที่ 1 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน ลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยที่ต้องใช้เงินรักษาจำนวนมาก

 • เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 1,600 บาทต่อเดือน
 • ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายจำนวน 225,000 บาท/ครั้ง/โรค
 • ค่าห้องพิเศษ ค่าอาหาร จำนวน 6,500 บาท/วัน
 • เงินชดเชยกรณีนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลจำนวน 1,000 บาท/วัน
 • จ่ายค่ารักษาด้วย Stem Cell 300,000 บาท/กรมธรรม์
 • ฯลฯ

หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากตัวแทนประกันค่ะ (รายละเอียดประกันขึ้นอยู่กับอายุและเพศของผู้เอาประกัน)

ประกันสุขภาพเด็ก “แบบที่ 2”
ประกันสุขภาพเด็กอายุตั้งแต่ 6-20 ปี แบบที่ 2 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลปานกลาง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน ลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยที่ต้องใช้เงินรักษาจำนวนมาก

 • เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 1,900 บาทต่อเดือน
 • ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายจำนวน 230,000 บาท/ครั้ง/โรค
 • ค่าห้องพิเศษ ค่าอาหาร จำนวน 7,000 บาท/วัน
 • เงินชดเชยกรณีนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลจำนวน 1,500 บาท/วัน
 • จ่ายค่ารักษาด้วย Stem Cell 300,000 บาท/กรมธรรม์
 • ฯลฯ

หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากตัวแทนประกันค่ะ (รายละเอียดประกันขึ้นอยู่กับอายุและเพศของผู้เอาประกัน)

ประกันสุขภาพเด็ก “แบบที่ 3”
ประกันสุขภาพเด็กอายุตั้งแต่ 6-20 ปี แบบที่ 3 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลระดับสูง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน ลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยที่ต้องใช้เงินรักษาจำนวนมาก

 • เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 2,300 บาทต่อเดือน
 • ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายจำนวน 235,000 บาท/ครั้ง/โรค
 • ค่าห้องพิเศษ ค่าอาหาร จำนวน 8,000 บาท/วัน
 • เงินชดเชยกรณีนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลจำนวน 2,000 บาท/วัน
 • จ่ายค่ารักษาด้วย Stem Cell 300,000 บาท/กรมธรรม์
 • ฯลฯ

หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากตัวแทนประกันค่ะ (รายละเอียดประกันขึ้นอยู่กับอายุและเพศของผู้เอาประกัน)

ประกันสุขภาพเด็ก “แบบที่ 4”
ประกันสุขภาพเด็กอายุตั้งแต่ 6-20 ปี แบบที่ 4 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลระดับสูงสุด คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน ลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยที่ต้องใช้เงินรักษาจำนวนมาก

 • เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 2,900 บาทต่อเดือน
 • ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย จำนวน 245,000 บาท/ครั้ง/โรค
 • ค่าห้องพิเศษ ค่าอาหาร จำนวน 9,000 บาท/วัน
 • เงินชดเชยกรณีนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลจำนวน 2,000 บาท/วัน
 • จ่ายค่ารักษาด้วย Stem Cell 300,000 บาท/กรมธรรม์
 • ฯลฯ

หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากตัวแทนประกันค่ะ (รายละเอียดประกันขึ้นอยู่กับอายุและเพศของผู้เอาประกัน)

เพราะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ การมีสุขภาพกายที่ดี ย่อมส่งผลให้มีสุขภาพใจที่ดีและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ดังนั้นการทำประกันสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นค่ะ และการเลือกทำประกันในแต่ละครั้งควรพิจารณาให้ทีถ้วนเพื่อประโยชน์ต่อตัวลูกน้อยและคุณค่ะ