ประกันสุขภาพเด็ก1เดือน

ประกันสุขภาพเด็กอายุ 1 เดือน ถึง 10 ปี(อลิอันซ์ อยุธยา)

ประกันสุขภาพเด็กอายุ 1 เดือน ถึง 10 ปี(อลิอันซ์ อยุธยา)
ประกันสุขภาพของลูกคุณสามารถวางแผนได้ แต่สุขภาพและค่ารักษาพยาบาลของลูกคุณไม่สามารถคาดเดาได้ โดยเฉพาะเด็กๆอายุ 0 – 10 ปี ช่วงวัยของการเจริญเติบโตการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์ ดังนั้นอย่าปล่อยให้การเจ็บป่วยของเด็กๆเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ วันนี้แอดมินจะขอยกตัวอย่างประกันสุขภาพเหมาจ่ายสำหรับเด็กอายุ 1 เดือน ถึง 10 ปี ที่คุ้มครองค่ารักษาพยาลสูงถึง 1.2 ล้านบาทต่อปี จากอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาประกันให้กับลูกน้อยอยู่ค่ะ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน ถึง 10 ปี
ประกันที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่แบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 1.2 ล้านบาทต่อปี และปรับเพิ่มเป็น 2 ล้านบาทต่อปี เมื่ออายุ 11 ปีขึ้นไป มีรายละเอียดดังนี้
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน
– กรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ รวมทั้งการผ่าตัดหรือหัตถการที่ไม่ต้องนอนพักรักษาที่โรงพยาบาล
– จ่ายตมจริงค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ ค่าห้องแลป ค่าบริการทาง กายภาพบำบัด ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ค่าผ่าตัด ค่าห้องผ่าตัด ค่าวางยาสลบ
– ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ต่อวัน (สูงสุด 180 วันต่อรอบปีกรมธรรม์) จำนนวน 1,000 บาท
–  ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน (สูงสุด 180 วันต่อรอบปี กรมธรรม์) จำนนวน 2,000 บาท
– ค่าห้อง ICU ต่อวัน (สูงสุด 60 วัน ต่อปี และเมื่อรวมกับ) จำนวน 4,000 บาท
– ฯลฯ
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอก
– จ่ายตามจริงค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง
– จ่ายตามจริงค่าล้างไต เคมีบำบัดและรังสีบำบัด
– จ่ายตามจริงค่าเอ็กซเรย์และแลป ภายใน 30 วันก่อนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและ/หรือภายใน 60 วันหลังออกจากโรงพยาบาล
– ฯลฯ

สามารถใช้บริการดูแลคุณยามพักฟื้น(Nursing Care)โดยไม่มีค่าใช้จ่าย(การบริการมีเงื่อนไข กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขก่อนใช้บริการ)
**Nursing Care คือบริการดูแดยามคุณพักฟื้น บริการโดยบุคลากรพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ครอบคลุมตั้งแต่การทำความสะอาดแผลผ่าตัดไปจนถึงการทำกายภาพบำบัด ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาลสูงสุด 7 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับลูกค้าที่มีประกันสุขภาพตามที่กำหนดค่ะ

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นค่ะ คุณพ่อคุณแม่ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ต่อตัวลูกน้อยและคุณค่ะ คุณพ่อคุณแม่สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนประกันอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตค่ะ