ประกันสุขภาพเด็ก

ประกันสุขภาพเด็กอาคเนย์ประกันชีวิต

สวัสดีค่ะ
บทความนี้เรานำข้อมูลเกี่ยวกับประกันสำหรับเด็กของบริษัทอาคเนย์ประกันชีวิต แผนประกันสุขภาพเด็กเพื่อลูกรักให้ได้รับความคุ้มครองที่ดีที่สุด สุดคุ้มที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลของลูกน้อย มาฝากคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังสนใจแผนประกันสุขภาพจากค่ายนี้ค่ะ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่พิจารณาเลือกตามความต้องการที่สุดค่ะ โดยแบ่งเป็น 4 แผนหลักๆ ดังนี้

ประกันสุขภาพเด็ก แผนมาตรฐาน (มีเงินชดเชยรายวัน)

 • คุ้มครองสุขภาพเด็กตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 15 ปี
 • ค่าห้องสูงสุดจำนวน 3,700 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้งต่อโรค
 • เงินชดเชยกรณีนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล 1,000 บาท/วัน
 • คุ้มครองผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุและรักษาต่อเนื่อง
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายส่วนเกินให้อีก 90% ในความคุ้มครองอื่นๆ ยกเว้นค่าห้องค่าอาหาร จะรับผิดชอบให้ตามตารางผลประโยชน์
 • อัตราเบี้ยประกันเพิ่ม-ลดตามอายุของผู้เอาประกัน
 • เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องซื้อพ่วงพ่อแม่
 • ฯลฯ

หมายเหตุ : ข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขของแผนประกันฯ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากตัวแทนประกันค่ะ

ประกันสุขภาพเด็ก สะสมทรัพย์ (เงินคืนระหว่างปี, เงินชดเชยรายวัน)

 • คุ้มครองสุขภาพเด็กตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 15 ปี
 • ค่าห้องสูงสุดจำนวน 3,700 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้งต่อโรค
 • เงินชดเชยรายได้ จากการเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในวันละ 1,000 บาท
 • คุ้มครองผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติผู้ป่วยนอกและต่อเนื่อง
 • รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินให้อีก 90% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินในแต่ละผลประโยชน์ และไม่เกินยอดรวมผลประโยชน์สูงสุดต่อครั้ง
 • บเงินคืนต่อเนื่อง 10% ของทุนประกันทุก 3 ปี เริ่มตั้งแต่สิ้นปีที่ 3 จนถึงสิ้นปีที่ 18
 • รับเงินก้อนเป็นทุนการศึกษา สิ้นปีที่ 21 รับเงิน 40% ของทุนประกัน
 • จ่ายคืนทุกปีจนสิ้นสุดสัญญา รับเงินคืน 5% ของทุนประกันตั้งแต่สิ้นปีที่ 22 เป็นต้นไป
 • อัตราเบี้ยประกันเพิ่ม-ลดตามอายุของผู้เอาประกัน
 • เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องซื้อพ่วงพ่อแม่
 • ฯลฯ

หมายเหตุ : ข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขของแผนประกันฯ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากตัวแทนประกันค่ะ

ประกันสุขภาพเด็ก สไมล์คิดส์

 • คุ้มครองสุขภาพเด็กตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 15 ปี
 • ค่าห้องสูงสุดจำนวน 3,700 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้งต่อโรค
 • คุ้มครองผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินให้อีก 90% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินในแต่ละผลประโยชน์ และไม่เกินยอดรวมผลประโยชน์สูงสุด
 • เบี้ยประกันเบาๆ อายุ 0-5 ปี ให้ความคุ้มครองสูงสุดในแผน 3 เบี้ยเพียง 13,3xx บาทเท่านั้น
 • อัตราเบี้ยประกันเพิ่ม-ลดตามอายุของผู้เอาประกัน
 • เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องซื้อพ่วงพ่อแม่
 • ฯลฯ

หมายเหตุ : ข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขของแผนประกันฯ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากตัวแทนประกันค่ะ

ประกันสุขภาพเด็ก แผนเพื่อลูกรัก

 • ค่าห้องสูงสุดจำนวน 7,400 บาทต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อครั้งต่อโรค)
 • รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินให้อีก 90% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินในแต่ละผลประโยชน์ และไม่เกินยอดรวมผลประโยชน์สูงสุด
 • คุ้มครองผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • เงินชดเชยรายได้จากการเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในวันละ 1,000 บาท
 • อัตราเบี้ยประกันเพิ่ม-ลดตามอายุของผู้เอาประกัน
 • เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องซื้อพ่วงพ่อแม่
 • ฯลฯ

หมายเหตุ : ข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขของแผนประกันฯ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากตัวแทนประกันค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจากบริษัทอาคเนย์ประกันชีวิตค่ะ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาประกันให้กับลูกรักนะคะ