ประกันสุขภาพเด็กควรครอบคุมโรคอะไรบ้าง

ประกันสุขภาพเด็กควรครอบคุมโรคอะไรบ้าง

ประกันสุขภาพเด็กควรครอบคุมโรคอะไรบ้าง

สวัสดีค่ะ จากหลายบทความที่เราได้พูดถึงเรื่องสุขภาพของเด็กๆ โรคยอดฮิตในเด็กแต่ละช่วงวัย และการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่างๆในแต่ละฤดู ที่ต้องระมัดระวังเด็กๆอย่างใกล้ชิด เพราะสุขภาพของลูกเป็นสิ่งสำคัญ หากลูกไม่สบายบ่อยๆย่อมส่งผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆของลูก ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสมอง รวมถึงคุณพ่อคุณแม่เมื่อเห็นลูกเจ็บป่วยมีความกังวลใจมาก ทั้งความปลอดภัยของลูกและค่ารักษาพยาบาลที่จะตามมาระหว่างการรักษา ซึ่งในปัจจุบันโรคภัยต่างๆมักที่มีความรุนแรงมากขึ้น และการรักษาในบางโรคที่ค่อนข้างสูงค่ะ ซึ่งสาเหตุที่เด็กๆมักป่วยง่าย โดยเฉพาะเด็กที่เริ่มไปโรงเรียน เนอสเซอรี่ หรือแม้แต่เด็กที่เล่นตามสนามเด็กเล่น ศูนย์การค้าต่างๆ เนื่องจากเด็กจำนวนมากที่มารวมกันอยู่ในบริเวณที่จำกัด การคลุกคลีอยู่ด้วยกันของเด็กๆนั้น เราไม่มีทางทราบได้ว่ามีเด็กคนไหนป่วย หรือสถานที่นั้นๆมีเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรียหรือไม่ โรงเรียนหรือสถานที่รับเลี้ยงเด็กเล็กจึงเป็นสถานที่หนึ่งที่มีการสะสมของเชื้อไวรัส แบคทีเรียที่นำไปสู่การเจ็บป่วยของเด็กๆได้ง่าย ถึงแม้ร่างกายของเด็กๆที่กำลังเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ระบบภูมิคุ้มกันและภูมิต้านทานโรคของเด็กๆนั้นยังไม่สมบูรณ์มากนัก จึงทำให้ติดเชื้อโรคได้ง่ายค่ะ เช่น ไข้หวัดที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจมองว่าเป็นโรคธรรมดาที่รักษาง่าย หายง่าย แต่ในเด็กบางรายกลายเป็นหวัดเรื้อรังหายยากและนำไปสู่การติดเชื้ออื่นๆตามค่ะ

โรคที่พบบ่อยในเด็กและมีความรุนแรง จากการสำรวจของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า ในปัจจุบันเด็กๆมีความเสี่ยงเป็นโรคต่างๆและเป็นโรคที่ค่อนข้างรุนแรงสำหรับเด็กตลอดทั้งปี ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคท้องร่วงในเด็กจากการติดเชื้อไวรัส โรคมือเท้าปาก โรคอิสุกอิใส และโรคไข้เลือดออก ซึ่งในแต่ละโรคดังกล่าวมานี้ คุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลและป้องกันให้กับลูกๆได้ในเบื้องต้น เช่น การจำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง การดูแลรักษาควมสะอาด การฉีดวัคซีน เป็นต้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามการเจ็บป่วยก็ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ และสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้จะมีการป้องกันแล้วก็ตาม

ประกันสุขภาพเด็กครอบคุมโรคฮิต

ดังนั้น การทำประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคต่างๆสำหรับเด็กๆในปัจจุบัน จึงกลายเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะทำให้ลูกได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด และตอบโจทย์เรื่องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาให้กับคุณพ่อคุณแม่ ซึ่งการทำประกันสุขภาพนั้นไม่เพียงแต่ครอบคลุมในการรักษาโรคต่างๆแล้ว ยังคุ้มครองในเรื่องของบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน การเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายก่อน การให้คำปรึกษาจากแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง ฯลฯ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทประกันฯกำหนด)

ทั้งนี้ ก่อนการซื้อประกันสุขภาพสิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงถึงมากที่สุดคือ การศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ เปรียบเทียบประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันของแต่ละบริษัทประกัน และจะต้องเป็นการทำประกันที่ไม่เพิ่มภาระทางการเงินของคุณพ่อคุณแม่ ซึ่งการทำประกันสุขภาพให้กับลูกรักควรครอบคุมถึงโรคยอดนิยมให้เด็กด้วยค่ะ เพื่อความสบายใจทางการเงินและให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดกับการทำประกันสุขภาพในแต่ละครั้งค่ะ