ประกันสุขภาพลูกรัก

ประกันสุขภาพลูกรัก

ประกันสุขภาพลูกรัก เพื่อความคุ้มครองเป็นหลักประกันให้กับคนที่คุณรัก เพราะสุขภาพของลูกเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะเด็กวัยแรกเกิดถึง 5 ปี เป็นช่วงวัยของร่างกายการเจริญเติบโต การพัฒนาการและการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และเป็นช่วงวัยที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากเป็นวัยของการเรียนรู้ อาจหยิบจับหรือสัมผัสสิ่งของปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าปาก ฯลฯ และระบบภูมิต้านทานโรคยังไม่สมบูรณ์เหมือนกับผู้ใหญ่ค่ะ นอกจากนี้ค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันซึ่งค่อนข้างสูง ไหนจะค่าใช้จ่ายประจำของลูก ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร ค่านม ค่าเทอม ค่าเสื้อผ้า ค่าของเล่น ฯลฯ ค่าเทอม แล้วยังมีค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลโรคต่างๆ อย่าให้ความกังวลของคุณพ่อคุณแม่เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ของเด็กๆ จะกว่าไหมหากเราสามารถวางแผนการคุ้มครองเรื่องสุขภาพของลูกได้ เมื่อลูกเจ็บป่วยจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุด โดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องลังเลที่จะเลือกโรงพยาบาลทีจะเข้ารับการรักษาและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคุณพ่อคุณแม่ ดังนั้นการทำประกันให้กับลูกจึงเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่คลายกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลูกน้อย ซึ่งบางแผนประกันนอกจากจะคุ้มครองในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุต่างๆแล้ว คุณพ่อคุณแม่สามารถซื้อแผนประกันชีวิตหลักคู่กันได้ค่ะ เพื่อเป็นเงินออมให้แก่ลูกในอนาคตได้อีกด้วยค่ะ

ตัวอย่างประกันสุขภาพเด็ก
การประกันสุขภาพเด็กจากอาคเนย์ประกันภัย ดูแลคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและวางแผนชีวิตให้ลูกรักของคุณ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่ต้องสำรองจ่าย เช่น

  • ค่าห้องนอน ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง/โรค)
  • รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินให้อีก 90% ในความคุ้มครองอื่นๆ ยกเว้นค่าห้องค่าอาหาร จะรับผิดชอบให้ตามตารางผลประโยชน์
  • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ขณะเป็นผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ
  • ครอบคลุม ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ค่าผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
    ในโรงพยาบาล เป็นต้น
  • เบี้ยประกันอายุ 0-5 ปี เบี้ยประกันแผนดีที่สุด 13,xxx บาทต่อปี
  • ซื้อได้เลยไม่ต้องพ่วง เงื่อนไขไม่ยุ่งยาก
  • ฯลฯ

หมายเหตุ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง (เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์)

จากที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ทางเราได้นำมาเป็นตัวอย่างเท่านั้น และยังมีอีกหลายบริษัทประกันที่มีแผนประกันสำหรับเด็ก โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกทำประกันให้กับลูกๆตามความต้องการ รายละเอียดสามารถสอบถามได้จากตัวแทนประกันจากบริษัทที่คุณให้ความสนใจค่ะ เพราะอนาคตของลูกเป็นสิ่งสำคัญ ทักษะการเรียนรู้ที่ดีของลูกมาพร้อมกับสุขภาพที่ดี อย่าให้ความกังวลของคุณพ่อคุณแม่เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ของลูกค่ะ