ประกันสุขภาพเด็ก0-5ปี
ประกันสุขภาพเด็ก0-5ปี

ประกันสุขภาพลูกน้อย 0 – 5 ปี(ไทยประกันชีวิต)
ทำไมต้องทำประกันสุขภาพลูกน้อย(อายุ 0 – 5 ปี) เพราะเด็กในช่วงวัยนี้เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย เจ็บป่วยบ่อยและค่ารักษาพยาบาลเด็กแรกเกิดมักสูงกว่าเด็กในช่วงวัยอื่นๆ ดังนั้นการทำประกันสุขภาพเด็กแรกเกิดจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณพ่อคุณแม่ควรมีไว้ค่ะ เพื่อลดความเสี่ยงและหมดความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เมื่อต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินสด โดยทั่วไปแพคเกจประกันสุขภาพของเด็กอายุตั้งแต่ 0 – 5 ปีจะเน้นในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนให้มากที่สุดค่ะ ดังนั้นการเลือกทำประกันทุกครั้งจึงควรพิจารณารายเอียดของกรมธรรม์ การคุ้มครองและเบี้ยประกัน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดค่ะ วันนี้เรามีข้อมูลเบื้องต้นแพคเกจประกันสุขภาพเด็กแรกเกิดอายุตั้งแต่ 0 – 5 ปี จากไทยประกันมาฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ โดยมีแผนความคุ้มครองให้พิจารณา 3 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 ประกันสุขภาพเด็ก(10,000)
ประกันสุขภาพลูกน้อย 0 – 5 ปี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น

 • เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 1,600 บาทต่อเดือน
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น(ไม่ผ่าตัด) 10,000 บาท/ครั้ง/โรค
 • ค่ารักษาพยาบาลที่มีการผ่าตัด 50,000 บาท/ครั้ง/โรค
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายอุบัติเหตุ OPD 20,000 บาท/ครั้ง
 • เงินชดเชยกรณีนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล 500 บาท/วัน
 • ฯลฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากตัวแทนประกันค่ะ (รายละเอียดประกันขึ้นอยู่กับอายุและเพศของผู้เอาประกัน)

แบบที่ 2 ประกันสุขภาพเด็ก(15,000)
ประกันสุขภาพลูกน้อย 0 – 5 ปี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลระดับปานกลาง

 • เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 2,300 บาทต่อเดือน
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น(ไม่ผ่าตัด) 15,000 บาท/ครั้ง/โรค
 • ค่ารักษาพยาบาลที่มีการผ่าตัด 75,000 บาท/ครั้ง/โรค
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายอุบัติเหตุ OPD 30,000 บาท/ครั้ง
 • เงินชดเชยกรณีนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล 500 บาท/วัน
 • ฯลฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากตัวแทนประกันค่ะ (รายละเอียดประกันขึ้นอยู่กับอายุและเพศของผู้เอาประกัน)

แบบที่ 3 ประกันสุขภาพเด็ก(20,000)
ประกันสุขภาพลูกน้อย 0 – 5 ปี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลระดับสูง

 • เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 2,700 บาทต่อเดือน
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น(ไม่ผ่าตัด) 20,000 บาท/ครั้ง/โรค
 • ค่ารักษาพยาบาลที่มีการผ่าตัด 100,000 บาท/ครั้ง/โรค
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายอุบัติเหตุ OPD 40,000 บาท/ครั้ง
 • เงินชดเชยกรณีนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล 500 บาท/วัน
 • ฯลฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากตัวแทนประกันค่ะ (รายละเอียดประกันขึ้นอยู่กับอายุและเพศของผู้เอาประกัน)

สุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะเลือกทำประกันสุขภาพคุ้มครองให้ลูกน้อยแบบใดหรือบริษัทใดก็ตามควรพิจารณาให้ทีถ้วนเพื่อประโยชน์ต่อตัวลูกน้อยและคุณค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here