ประกันการเดินทางเด็ก

ประกันการเดินทางเมื่อต้องเดินทางกับเด็ก

ประกันการเดินทางเมื่อต้องเดินทางกับเด็ก
สวัสดีค่ะ คุณพ่อคุณแม่หลายบ้านที่กำลังวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ อย่าลืมมองหาประกันการเดินทางสำหรับครอบครัวไว้บ้างนะคะ เพื่อความอุ่นใจในการเดินทางค่ะ แต่เอ๊ะ….สงสัยใช่มั้ยค่ะว่า ประกันการเดินทางคืออะไร และทำไมต้องซื้อประกันการเดินทางด้วยล่ะ จะเป็นการสิ้นเปลืองหรือเปล่า วันนี้แอดมินจะพามาหาคำตอบกันค่ะ

ประกันภัยการเดินทาง คือ การประกันส่วนบุคคลระยะสั้นแบบทำแล้วทิ้งค่ะ คุ้มครองแค่ช่วงระยะเวลาที่ไปเที่ยวค่ะ เช่น ไปเที่ยวจำนวน 10 วันก็จ่ายเบี้ยประกันแค่ 10 วันค่ะ เบี้ยประกันราคาไม่แพงส่วนใหญ่จะราคาอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นเองค่ะ ในส่วนของการคุ้มครองของประกันการเดินทาง ได้แก่ สุขภาพ คุ้มครองการรักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย กรณีฉุกเฉิน การเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย คุ้มครองเกี่ยวกับการเดินทาง กรณียกเลิกการเดินทางหรือพลาดการต่อไฟลท์เดินทาง คุ้มครองเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระล่าช้าหรือเสียหาย ทรัพย์สินเสียหาย หรือสูญหายจากการถูกชิงทรัพย์(รายละเอียดเป็นไปตามแผนประกันฯ) และในการขอวีซ่าบางประเทศผู้ยื่นขอจะต้องมีประกันการเดินทางและต้องเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองว่าเชื่อถือได้ค่ะ

ประกันการเดินทาง

ตัวอย่างประกันภัยการเดินทาง(TA)จากสินมั่นคง
ประกันภัยการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่างการเดินทาง เสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ (อ.บ.1), ค่ารักษาพยาบาลอาการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ, การถูกฆาตกรรมและการลอบทำร้าย

เงื่อนไขการรับประกัน
– มีอายุระหว่าง 1 – 65 ปี เท่านั้น
– คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 60 วัน / เที่ยว

การประกันภัยนี้ให้การคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากความบาดเจ็บจากปัจจัยนอกร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำให้เกิดผลดังต่อไปนี้

1. การเสียชีวิตหรือการสูญเสียมือ เท้าและสายตา
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือสูญเสียมือ เท้าและสายตา ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุก็ดี หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลหรือคลินิก และเสียชีวิตหรือสูญเสียมือ เท้าและสายตา เพราะเหตุบาดเจ็บนั้นก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังรายการต่อไปนี้

  • การเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • การสูญเสียมือสองข้าง หรือเท้าสองข้าง หรือสายตาสองข้าง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • การสูญเสียมือหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • การสูญเสียมือหนึ่งข้างและสายตาหนึ่งข้าง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • การสูญเสียเท้าหนึ่งข้างและสายตาหนึ่งข้าง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • การสูญเสียมือหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้าง หรือสายตาหนึ่งข้าง 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมายเหตุ :
– การสูญเสียมือหรือเท้า หมายถึง การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้าหรือสูญเสียสมรรถภาพ ในการใช้งาน ของอวัยวะนั้นโดยสิ้นเชิงถาวร
– การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไปบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้ เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น

2. การรักษาพยาบาล
ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องมีการรักษาโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย หรือต้องรักษาในโรงพยาบาลหรือต้องจ้างพยาบาลที่มีใบอนุญาตเพื่อให้การพยาบาล บริษัทจะชดใช้ค่าใช่จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้จ่ายไปจริงซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุสำหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าโรงพยาบาล และค่าพยาบาล แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตาราง
หมายเหตุ :
– ขยายความคุ้มครองการถูกฆาตกรรมและลอบทำร้ายร่างกาย
– เงื่อนไขและข้อยกเว้นให้ถือตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง

สรุปข้อดีของการซื้อประกันการเดินทาง
– ลดความเสี่ยงค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กร่วมเดินทางด้วย หากเกิดการเจ็บป่วย ไม่สบาย หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้น หมดกังวลเรื่องการรักษาแม้ในต่างประเทศ
– บริการสำหรับกรณีฉุกเฉิน ประกันการเดินทางมักจะมีบริการ call center 24 ชม. ค่ะ
– ประกันการเดินทางยังครอบคลุมไปถึงความเสี่ยงอื่นๆที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางรวมถึงสัมภาระ เช่น คุ้มครองเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระล่าช้าหรือเสียหาย เป็นต้น
– เบี้ยประกันถูกมากสำหรับการเดินทางระยะสั้นค่ะ เมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่จะได้รับค่ะ

ดังนั้น เดินทางท่องเที่ยวอุ่นใจตลอดทิปอย่าลืมมองหาประกันภัยการเดินทางด้วยนะคะ