ประกันเด็กทารก

ทำไมเด็กแรกเกิดจึงควรทำประกันสุขภาพ

ทำไมเด็กแรกเกิดจึงควรทำประกันสุขภาพ
เนื่องจากในปัจจุบันการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเราไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งอุบัติเหตุหรือการเจ็บไข้ได้ป่วย การทำประกันสุขภาพให้ลูกจึงเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้ามค่ะ เพราะเด็กร่างกายมีภูมิต้านทานต่ำกว่าในเด็กโตหรือผู้ใหญ่ จึงทำให้มีโอกาสในการเจ็บป่วยได้ง่ายและค่าใช้จ่ายในการรักษาของโรคบางกลุ่มที่ค่อนข้างสูงค่ะ การทำประกันสุขภาพเด็กจึงเป็นสิ่งที่ช่วยคุ้มครองความเสี่ยงและช่วยให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกอุ่นใจเรื่องการรักษารวมถึงเงินในกระเป๋าไปด้วยค่ะ แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเด็กมีประกันแล้วจะไม่เจ็บป่วยนะคะ ประกันสุขภาพสำหรับเด็กแรกเกิดทั่วไปมักเริ่มทำได้เมื่อลูกอายุ 15 วัน(เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทประกันกำหนด) ไม่ได้มีผลทันทีที่ลูกลืมตาดูโลกนะคะ ประกันสุขภาพสำหรับเด็กช่วง 0 – 5 ปี เบี้ยประกันจะค่อนข้างแพงกว่าในช่วงวัยอื่น เพราะเด็กมีการป่วยง่ายและบ่อยค่ะ

ทำไมต้องประเด็กแรกเกิด

การทำประกันสุขภาพเด็กแรกเกิด คุณพ่อคุณแม่ควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์อย่างละเอียดให้ตรงตามที่ต้องการและคุ้มกับค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายไปค่ะ ซึ่งอาจพิจารณาได้ดังนี้

  • ควรทำประกันตั้งแต่ลูกยังเล็ก เพราะเด็กเล็กมีโอกาสเสี่ยงในการเจ็บป่วยได้ง่ายและบ่อยกว่าในวัยอื่นๆ
  • การทำประกันแบบสะสมทรัพย์ คือ การซื้อประกันนี้จะมีเงินคืนเมื่อครบอายุสัญญา เพื่อเก็บไว้เป็นทุนการศึกษา พร้อมทั้งประกันความเสี่ยงยามลูกเจ็บป่วยได้ด้วย แต่ประกันประเภทนี้จะมีค่าเบี้ยประกันสูงกว่าประกันสุขภาพชนิดไม่มีเงินคืนนะคะ
  • ความคุ้มควรครอบคลุมกับการรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ รวมทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
  • การส่งเบี้ยสั้นแต่คุ้มครองยาว เช่น ส่งเบี้ยประกัน 10 ปีคุ้มครองถึง 80 จะได้ผลตอบแทนมากกว่าแบบส่ง 20 ปีคุ้มครองตลอดชีพค่ะ
  • เลือกทำประกันที่สอดคล้องกับเงินในกระเป๋า ซึ่งในแต่ละบริษัทนั้นก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปค่ะ
  • ควรเลือกบริษัทประกันและตัวแทนประกันที่มีความน่าเชื่อ ซื่อตรงสามารถติดต่อได้เมื่อคุณพ่อคุณแม่ต้องการสอบถามข้อมูลและปรึกษาง่ายค่ะ

การพิจารณาของบริษัทประกัน โดยส่วนใหญ่แล้วเงื่อนไขของบริษัทประกันที่กำหนดไว้ ได้แก่ ผู้เอาประกันสุขภาพจะต้องมีอายุ 15 เดือน และต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ไม่มีโรคประจำตัว ก่อนการทำประกันค่ะ ทั้งนี้บริษัทประกันมีสิทธิ์บอกเลิกล้างสัญญาประกันได้ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทประกันกำหนดไว้)

เพราะสุขภาพของลูกนั้นเป็นสิ่งสำคัญค่ะ การทำประกันสุขภาพให้ลูกตั้งแต่ยังเล็กถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกของเราหรือไม่ ดังนั้นการมีประกันเอาไว้อุ่นใจ เพราะเวลาที่ลูกไม่สบายก็สามารถเข้าโรงพยาบาลตามที่ต้องการได้ หมดกังวลกับค่าใช้จ่ายต่างๆขณะเข้ารับการรักษา ดังนั้นการเลือกทำประกันให้ลูกควรเลือกทำตามความสอดคล้องกับรายได้ของคุณพ่อคุณแม่และดูในเรื่องของความคุ้มครองเป็นหลักค่ะ