คำถามที่พบบ่อยประกันสุขภาพเด็ก

คำถามที่พบบ่อย-ประกันสุขภาพเด็ก

สวัสดีค่ะ
บทความนี้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันที่หลายๆคนสอบถามกันเข้ามาค่ะ

Q : เด็กควรทำประกันสุขภาพไหมและควรทำตอนอายุเท่าไร
A : การทำประกันสุขภาพเด็ก คือสิ่งที่ช่วยให้กระจายความเสี่ยงให้กับเด็กและคุณพ่อคุณแม่รู้สึกอุ่นใจค่ะ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเด็กมีประกันจะไม่เจ็บป่วยนะคะ แต่ถ้ามีประกันไว้ แล้วเด็กป่วยขึ้นมาก็จะมีสิ่งช่วยคุ้มครองความเสี่ยงทางด้านการรักษาที่ดี คุณพ่อคุณแม่อุ่นใจเรื่องการรักษาไม่ต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินเป็นก้อนค่ะ ในส่วนของควรทำประกันให้เด็กตอนอายุเท่าไรนั้น จริงๆแล้วควรทำตั้งแต่แรกเกิดค่ะ เนื่องจากเด็กเล็กระบบภูมิต้านทานต่ำกว่าใน่ช่วงวัยอยู่ทำให้มีโอกาสติดเชื้อหรือเจ็บป่วยได้ง่ายค่ะ แต่เบี้ยประกันก็จะแพงตามขึ้นมาด้วยค่ะ

Q : ทำไมต้องทำประกันสุขภาพผ่านตัวแทน
A : เพราะการซื้อประกันผ่านตัวแทนนั้น จะช่วยให้คุณอุ่นใจ มีที่ปรึกษาส่วนตัว และกรณีที่เจ็บป่วย ตัวแทนจะคอยช่วยเหลือประสานงานด้านผลประโยชน์ในการรักษา ดูแลค่าใช้จ่ายจากประกันสุขภาพ ตัวแทนบางคนมีประสบการณ์สูงสามารถต่อรองเรื่องความคุ้มครองโยกย้ายค่ารักษาบางอย่างให้เป็นค่ารักษาที่คุณไม่ต้องจ่ายเพิ่มได้ค่ะ

Q : ทำประกันสุขภาพคุ้มไหม
A : ความคุ้มค่าของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะ ซึ่งบางคนอาจวัดจากเงินในการจ่ายเบี้ยประกันเทียบกับค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น เพราะการซื้อประกันสุขภาพนั้นไม่ใช่การซื้อสิ่งของแต่การซื้อประกันสุขภาพ คือการซื้อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดในอนาคตหรืออาจจะไม่เกิดก็ได้ค่ะ หลายท่านจึงเลือกการซื้อประกันสุขภาพเพื่อป้องกันความในการสูญเสียเงินจากค่ารักษาพยาบาลค่ะ

Q : ลูกเคยป่วยโรคเรื้อรังหรือมีโรคประจำตัว ประกันจะคุ้มครองโรคนั้นไหม
A : กรณีที่ผู้เอาประกันมีโรคประจำตัวหรือเคยป่วยด้วยโรคนั้น ก่อนการทำประกันสุขภาพในกรมธรรม์ของประกันจะระบุอย่างชัดเจนว่า ยกเว้นโรคที่เคยเป็นมาก่อนการทำประกันค่ะ

Q : ทำไมเบี้ยประกันบางส่วนถึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปี
A : แบบประกันจะมีสัญญา 2 ส่วนค่ะ คือ
– สัญญาประกันชีวิตซึ่งเป็นสัญญาหลักและเบี้ยประกันภัยคงเดิมตลอดอายุสัญญาค่ะ
– สัญญาเพิ่มเติม เช่น ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ซึ่งเบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นค่ะ

Q : ซื้อประกันแล้วส่งเบี้ยไม่ไหวควรทำอย่างไร
A : สามารถทำได้หลายแบบค่ะ เช่น ลดทุนประกัน ปิดกรมธรรม์ หรือตัดอนุสัญญาค่ะ ทางเราแนะนำให้ขอเปลี่ยนงวดการชำระเบี้ยประกันค่ะ ซึ่งแต่เดิมอาจชำระเป็นรายปี อาจเปลี่ยนเป็นราย 3 เดือน หรือรายเดือน หรือเลือกวิธีการผ่อนผันชำระเบี้ย บางบริษัทสามารถผ่อนผันได้ประมาณ 31 วัน โดยที่สิทธิในการคุ้มครองยังคงอยู่ค่ะ

Q : การเบิกค่ารักษาพยาบาลต้องใช้ใบเสร็จตัวจริงหรือสำเนา
A : การเบิกค่ารักษาพยาบาลจะต้องใช้ใบเสร็จตัวจริงเท่านั้นค่ะ ถ้ากรณีที่ทำประกันสุขภาพไว้หลายบริษัทและจำเป็นต้องเบิกหลายที่ สามารถแจ้งบริษัทหรือแจ้งตัวแทนประกันนั้นๆได้ว่าขอใบเสร็จเพื่อจะนำไปเบิกกับที่อื่นๆได้ค่ะ

Q : บริษัทประกันสามารถบอกยกเลิกประกันสุขภาพได้หรือไม่
A : ได้ค่ะ เนื่องจากสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพเป็นสัญญาปีต่อปี หากบริษัทประกันภัยพบว่าผู้เอาประกันภัยทุจริต บริษัทอาจบอกเลิกได้ทันทีและไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ค่ะ