ความผิดปกติทางการพูดของเด็ก
ความผิดปกติทางการพูดของเด็ก

สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาพูคุยกันในเรื่องของความผิดปกติทางด้านการพูดของเด็กกันค่ะ หลายบ้านอาจกำลังประสบปัญหาลูกพูดช้า หรือพูดไม่ชัด วันนี้เราจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปหาคำตอบกันค่ะ

ขณะที่เด็กๆเรียนรู้ที่จะพูดเป็นเรื่องปกติที่เด็กๆจะมีปัญหาในการพูด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทักษะการพูด เมื่อเวลาผ่านไปเด็กได้เรียนรู้วิธีการพูดการออกเสียงได้อย่างถูกต้องมากขึ้นค่ะ ในเด็กที่มีความผิดปกติของเสียงพูดมีปัญหาในการสร้างเสียงคำหรือวลีที่ชัดเจนคล่องแคล่ว อาจจะเนื่องมาจากการพัฒนาทางระบบประสาท หรือความแตกต่างของโครงสร้าง เช่น ภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ เป็นต้น ซึ่งความผิดปกติทางด้านการพูดของเด็กที่เกิดขึ้นสามารถรักษาได้ หากตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆค่ะ

ความผิดปกติเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตได้ตั้งแต่อายุลูกก่อน 1 ปีค่ะ ซึ่งประเภทของการพูดผิดปกติในเด็กวัยหัดเดินที่พบได้บ่อย เช่น ไม่สามารถออกเสียงหรือพูดให้ชัดเจนในบางคำ ความล่าช้าของพัฒนาการด้านการพูดกว่าวัย ไม่สามารถพูดอ่านและเขียนได้ มันมักจะถูกตรวจพบในเด็กอายุเกิน 4 ปี มีปัญหาการได้ยินทำให้ไม่สามารถสื่อสารได้ค่ะ

สาเหตุของความผิดปกติส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดค่ะ ซึ่งอาจมีแนวโน้มมาจากครอบครัวที่มีประวัติการพูดไม่ชัดหรือช้า ความผิดปกติทางกายภาพ รูปปากทำให้มีอุปสรรคต่อการพูด ความผิดปกติของระบบประสาทหรืออาการบาดเจ็บที่สมอง สูญเสียการได้ยินหรือการติดเชื้อที่หูบ่อย พัฒนาการผิดปกติ เช่น ออทิสติก เด็กกลุ่มอาการดาวน์ เป็นต้น และยังพบในเด็กบางรายที่ขาดการสนับสนุนการเรียนรู้ในบ้าน ขาดการกระตุ้นทักษะการเรียนรู้หรือขาดแรงจูงใจในการสื่อสารของเด็กค่ะ

การวินิจฉัยและการแก้ไขความผิดปกติทางการพูด

คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ลูกอายุ 1 ปีหรือเมื่อลูกเริ่มมีปัญหาด้านการสื่อสาร เช่น การแสดงท่าทางแทนการพูด การใช้นิ้วชี้ในสิ่งที่ต้องการ ฯลฯ คุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกมาพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินพัฒนาการเกี่ยวกับภาษาพูดและการสื่อสาร และในขั้นตอนแรกตรวจสอบการได้ยินของเด็กก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กได้ยินปกติ หากไม่สูญเสียการได้ยินแพทย์จะทำการประเมินความผิดปกติที่เกิดขึ้น เช่น เสียงพูดไม่ชัด ความเข้าใจด้านการใช้ภาษา ฯลฯ เพื่อทำการวางแผนการกระตุ้น ฝึกทักษะการออกเสียง รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อย

ทั้งนี้การจดจำและการสังเกตความผิดปกติของการสื่อสารของลูก แต่เนิ่นๆสามารถช่วยให้เด็กเอาชนะปัญหาการพูด พวกเขาสามารถเรียนรู้วิธีการสื่อสารอย่างชัดเจนค่ะ

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here