คนท้องมีเลือดออก

คุณแม่ทั้งมือใหม่ และคุณแม่ที่เคยผ่านประสบการณ์การตั้งครรภ์มาแล้ว ก็มีสิทธิมีภาวะแทรกซ้อนในขณะที่ตนเองกำลังตั้งท้อง โดยอาการที่จะเห็นได้ชัดคือมีเลือดไหลออกมาจากทางช่องคลอด อาจทำให้คุณแม่มีความตกใจ เพราะมีอาการกลัวว่าลูกที่อยู่ในท้องได้รับอันตราย ซึ่งคุณแม่บางท่านก็มีมีเลือดไหลออกมามาก หรือสำหรับบางคนก็ไหลออกมาน้อย แต่ก็ไม่ได้ตัวบ่งบอกว่าจะเป็นอันตรายหรือไม่อันตรายต่อเด็กในท้อง ต้องขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์

การมีเลือดออกมาจากช่องคลอดของคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ ส่วนมากจะพบได้ 2 ช่วง คือช่วง 20 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ และช่วงใกล้คลอด ซึ่งทางการแพทย์ระบุว่าเป็นภาวะที่ไม่เป็นปกติคุณแม่ต้องพบแพทย์โดยด่วน

สาเหตุของคนท้องมีเลือดออก

การมีเลือดออกของคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

การมีเลือดออกในระยะแรกของการตั้งครรภ์

15-25% ของสตรีที่กำลังตั้งครรภ์ที่มีภาวะเลือดออกในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ ซึ่งการมีเลือดออกในระยะแรกสาเหตุ ดังนี้

การแท้งลูก

เสียชีวิตของเด็กในครรภ์ ซึ่งสามารถพบได้ 10% ของคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ กล่าวคือ จะมีภาวะเลือดออกและปวดท้องน้อยแบบหน่วงๆ ซึ่งการแท้งลูก ก็อาจไม่จำเป็นต้องมีประวัติการมีเลือดออกก็ได้ ซึ่งหากแท้งอาจจะมีชิ้นเนื้อติดค้างอยู่ภายในมดลูก ซึ่งคุณแม่สามารถรอให้ชิ้นเนื้อหลุดออกมา หรือใช้ยา หรือใช้วิธีการขุดชิ้นเนื้อออกมาทางโพรงมดลูกได้

การท้องนอกมดลูก

อีกหนึ่งสาเหตุที่ให้คุณแม่มีเลือดออกในระหว่างการตั้งครรภ์ คือการท้องนอกมดลูก ซึ่งการท้องนอกมดลูกเกิดจากที่มีการปฎิสนธิแล้วไม่สามารถทำการฝังตัวในผนังมดลูกได้ แต่ไปฝังตัวในท่อนำไข ซึ่งหากท่อนำไข่แตก ก็จะให้คุณแม่มีเลือดออกมาภายในช่องท้อง ส่งผลทำให้คุณแม่มีอาการอ่อนเพลีย เป็นลม ปวด ช๊อค หรือถึงเป็นอันตรายต่อชีวิตของคุณแม่ได้

การมีเลือดออกในระยะหลังของการตั้งครรภ์

การที่คุณแม่ที่กำลังท้องมีเลือดออกในระยะหลังใกล้คลอด อาจเกิดได้จากที่อักเสบ มีการขยายขนาดของปากมดลูก หรือหากมีอาการที่หนัก ก็อาจเกิดมาจากความผิดปกติของรก หรือคุณแม่มีอาการเจ็บคลอดก่อนกำหนด ซึ่งหากคุณแม่มีภาวะเลือดออก ควรรีบพบแพทย์โดยด่วน

ความผิดปกติของรกที่เป็นสาเหตุของการมีเลือดออก

  • รกลอกตัวก่อนกำหนด คือ ภาวะที่รกมีการลอกตัวออกก่อนมีการคลอด ซึ่งส่วนใหญ่จะพบอาการที่แสดงออกมาคือจะมีเลือดไหลออกมาทางช่องคลอด และมีอาการปวดท้องและปวดหลัง ภาวะรกลอกออกมาก่อนกำหนด อาจส่งผมให้มีผลข้างเคียงอย่างรุนแรงหากไม่สามารถตรวจพบในช่วงแรกๆ จะทำให้ออกซิเจนส่งไปถึงเด็กไม่เพียงพอ และจะส่งผลทำให้คุณแม่ต้องเสียเลือดมาก
  • รกเกาะต่ำ คือ เป็นอีกภาวะหนึ่งที่รกจะมาเกาะที่บริเวณด้านล่างของมดลูกทำให้เกิดปิดบังมาดลูกในบางส่วนหรือปิดบังทั้งหมด ส่งผลทำให้มีอาการเลือดออกได้ แต่ก็จะไม่มีอาการปวด ภาวะรกต่ำสามารถหายได้โดยคุณแม่จะมีอายุครรภ์ 32-35 สัปดาห์ โดยการที่มดลูกมีการยืดหด หรือบางตัวลง ทำให้สามารถกลับมาคลอดได้อย่างปกติ แต่ถ้าไม่หายไปในระยะเวลาดังกล่าว คุณแม่ก็จำเป็นทำการคลอดโดยการฝ่าคลอด
  • รกเกาะแน่น คือ คือสภาวะที่ส่วนรกบางส่วนฝังตัวโดยไม่สามารถแยกออกมาจากผนังมดลูก เป็นเหตุทำให้เลือดออก ซึ่งมักจะเป็นในช่วงหลังของการตั้งครรภ์ จะส่งผลให้คุณแม่เสียเลือดมากในระหว่างที่ทำการคลอด ซึ่งภาวะรกเกาะแน่นสามารถตรวจเจอในระหว่างการตั้งครรภ์ โดยหมอทำการอัลตราซาวน์ แต่ในบางครั้งก็ไม่สามารถตรวจเจอ จะตรวจเจอก็ต่อเมื่อเด็กได้ทำการคลอดออกมาแล้ว ซึ่งถ้ามีภาวะรกเกาะแน่นก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้จากการที่คุณแม่เสียเลือดในระหว่างที่ทำการคลอด ดังนั้น ถ้าคุณแม่เป็นภาวะรกเกาะแน่น ทางหมอก็จะจัดเตรียมทำการคลอด และเมื่อคุณแม่เสียเลือดมาก หมอก็จำเป็นต้องทำการผ่าตัดมดลูกออกเพื่อรักษาชีวิตของคุณแม่ไว้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here