การเลือกประกันสุขภาพเด็ก

การเลือกประกันสุขภาพ

การเลือกประกันสุขภาพ

สวัสดีค่ะ
บทความนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับการเลือกประกันสุขภาพสำหรับมือใหม่ค่ะ เนื่องจากความรู้ความเข้าใจในเรื่องของประกันสำหรับหลายๆท่านเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้าใจยากค่ะ ซึ่งถ้าหากต้องการข้อมูลก็ต้องถามจากตัวแทนประกันนั้นๆ แต่ส่วนใหญ่ก็กลัวจะถูกเสนอขายทันที โดยมีเงื่อนไขต่างๆ รายละเอียดเยอะมาก และภาษาที่ใช้ก็มักจะใช้ภาษาที่มีลักษณะเป็นทางการที่อาจจะทำให้เข้าใจยากนั่นเองค่ะ

การเลือกประกันสุขภาพเด็ก

ประกันสุขภาพโดยทั่วไปหลักๆจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

1. ประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย
ประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย คือ ประกันสุขภาพที่แยกค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรายการความคุ้มครองที่บริษัทประกันกำหนด การเบิกจ่ายค่ารักษาเป็นตามค่าใช้จ่ายจริงเฉพาะรายการที่เราซื้อความคุ้มครองไว้เท่านั้นค่ะ และไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันค่ะ เช่น ค่าผ่าตัดและค่าแพทย์ หากไม่คุ้มครองค่าห้องพักเราก็จะต้องจ่ายเอง เป็นต้น การเลือกประกันสุขภาพประเภทนี้ เรามักเลือกจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่า ค่าผ่าตัด ค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล เป็นต้น ประกันสุขภาพแยกค่าใช้จ่ายเหมาะสำหรับผู้ที่มีงบน้อยและกำลังมองหาประกันสุขภาพที่จ่ายค่าเบี้ยไม่สูง สามารถเบิกค่ารักษาได้ตามรายการความคุ้มครองที่กำหนดไว้เท่านั้น (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันสุขภาพนั้นๆค่ะ)

2. ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย
ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คือ ประกันสุขภาพที่กำหนดแค่เพียงวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบต่อครั้ง โดยไม่กำหนดเป็นค่ารักษาแบบย่อยๆเหมือนประกันแบบแยกค่าใช้จ่ายค่ะ จ่ายค่ารักษาตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินเอาประกันสูงสุดนะค่ะ รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันสุขภาพนั้นๆค่ะ การเลือกประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนั้น จะต้องพิจารณาจากหลายๆปัจจัยด้วยกันค่ะ เพื่อให้เราสามารถเลือกแผนคุ้มครองได้อย่างเหมาะสม โดยมีข้อสังเกตดังนี้

– เลือกประเภทให้สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นมากที่สุด เนื่องจากประกันสุขภาพมีหลากหลายแบบค่ะ เช่น แบบตลอดชีพ ซึ่งเหมาะกับคนที่เน้นความคุ้มครองชีวิตระยะยาวโดยไม่เน้นผลตอบแทนค่ะ แต่เพื่อความมั่นคงในชีวิตของคนที่เราดูแลค่ะ แบบชั่วระยะเวลา เหมาะกับคนที่เน้นความคุ้มครองชีวิตระยะสั้นถึงปานกลาง เช่น ช่วง 10 – 20 ปี ไม่มีผลตอบแทน จะได้ผลประโยชน์ก็ต่อเมื่อเสียชีวิตแล้วเท่านั้น แบบสะสมทรัพย์ เหมาะกับคนที่ต้องการออมเงิน โดยไม่เน้นความคุ้มครองค่ะ และแบบบำนาญ เหมาะกับคนที่ต้องการวางแผนหลังการเกษียณค่ะ

– ค่าเบี้ยประกันและวงเงินค่ารักษาต่อครั้งหรือทั้งปี เนื่องจากประกันสุขภาพเหมาจ่ายส่วนใหญ่ จะมีค่าเบี้ยประกันที่ค่อนข้างสูง ยิ่งถ้าเป็นแผนที่วงเงินเหมาจ่ายสูงมากๆ ค่าเบี้ยประกันก็จะยิ่งสูงขึ้นค่ะ แต่ก็สามารถเบิกค่ารักษาได้สูงขึ้นและสอดคล้องกับค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริงมากค่ะ ดังนั้นควรพิจารณาเปรียบเทียบวงเงินความคุ้มครองสูงสุด ครอบคลุมหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเบี้ยประกัน ซึ่งวงเงินความคุ้มครองอาจใกล้เคียงกันแต่ค่าเบี้ยประกันที่จ่ายไม่เท่ากันค่ะ

– ความคุ้มครองที่จะได้รับ โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาอย่างสมเหตุสมผล เช่น ค่าห้องพักฟื้นของโรงพยาบาล เนื่องจากประกันสุขภาพมักกำหนดระยะเวลาการเข้ารับการรักษา เช่น บริษัทประกันบ้างที่จะระบุมาต่อครั้งไม่เกิน 150 วัน ถ้าเกินจากที่ระบุต้องจ่ายส่วนต่างเองทั้งหมดค่าห้องควรจะต้องทำสูงกว่าที่เราใช้บริการเป็นประจำ เพื่อจะได้ไม่เสียส่วนต่างที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะ ค่ายา ค่าแพทย์เฉพาะทางของโรค ค่ารักษาโดยเคมีบำบัด รังสีบำบัด ค่าล้างไต ประกันเหมาจ่ายบางที่จะระบุมาเลยว่าไม่เกินกี่ครั้งต่อปี หรือจำนวนกี่บาทต่อครั้งโดยไม่เกินวงเงินเอาประกันค่ะ ค่าแพทย์ตรวจเยี่ยมต่อวัน ซึ่งบริษัทประกันบางที่อาจจะแยกส่วนนี้ออกมา แล้วก็ยังมีจำกัดจำนวนวันร่วมอีกด้วยค่ะ รวมถึงความคุ้มครองผู้ป่วยนอก(OPD) อันนี้ต้องถามให้รอบคอบนะคะว่ามีหรือไม่กับประกันสุขภาพที่เราสนใจจะทำค่ะ

นอกจากนี้การตัดสินใจทำประกันสุขภาพไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย หรือประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่ายนั้น คุณควรสำรวจค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้น และให้เปรียบเทียบความคุ้มครอง ค่าเบี้ยประกันของแต่ละบริษัทประกัน รวมถึงการวางแผนการจ่ายเบี้ยประกันค่ะ โดยเลือกที่ใกล้เคียงเหมาะสมกับเราที่สุดนะค่ะ เพราะการทำประกันเป็นการจ่ายแบบระยะยาว รวมทั้งการเจ็บป่วยค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในทุกวันนี้ มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น ประกันสุขภาพจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญช่วยเป็นเงินทุนสำหรับการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงอย่างเช่น โรคมะเร็ง โรคไต ฯลฯ ระยะเวลาเราเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการรักษา จะได้ไม่มากระทบกับเงินในกระเป๋าของเราได้ ทำให้เราอุ่นใจได้มากยิ่งขึ้นคลายกังวลกับการรักษา ดังน้นการทำประกันสุขภาพจึงเป็นการการันตีความเสี่ยงเหล่านี้ไว้ค่ะ